• Startdatum:
  • 22 november 2024
  • Cursusduur:
  • 1 dag
  • Werkzaam als:
  • AIOS, Medisch specialist, PhD, Physician assistant, Verpleegkundig specialist

De introductie van de endovasculaire therapie (EVT) in de klinische praktijk heeft tot een grote voortuitgang geleid. Wereldwijd is dit nu de voorkeursbehandeling en elk ziekenhuis krijgt hiermee te maken. Om te besluiten of de patiënt in aanmerking komt voor EVT wordt met spoed uitgebreid radiologisch onderzoek gedaan. Beoordeling van deze beeldvorming moet snel en adequaat gebeuren aangezien geldt: hoe sneller een behandeling gestart kan worden, hoe beter de uitkomst voor de patiënt is.

Het doel van deze cursus is dan ook om collega’s handvatten te bieden om - op basis van de radiologische beeldvorming in de acute fase - de juiste behandelbeslissingen te nemen.

Tijdens de cursus komen alle praktische aspecten van de radiologische beeldvorming bij patiënten met een herseninfarct aan bod: van de meeste basale zaken zoals het vinden van de geoccludeerde arterie en vroege tekenen van ischemie op de CT, tot aan de techniek achter perfusie CT en de meest recente ontwikkelingen op het gebied van “late window” behandelingen.

Theorie en praktische casuïstiek

De cursus bestaat uit een reeks korte voordrachten met elk een specifiek onderwerp. Ook zal er een keynote lecture worden verzorgd over hersenbloedingen. Het tweede dagdeel is er uitgebreid tijd om zelf aan laptops casuïstiek te beoordelen. De groep wordt hierbij gesplitst tussen ervaren en minder ervaren deelnemers.

Doelgroep

Neurologen, Radiologen, Verpleegkundig specialisten en Physician Assistants. Deze cursus is ook specifiek bedoeld voor de collega’s die niet zijn gespecialiseerd in neurovasculaire aandoeningen, maar wel geconfronteerd worden met de beoordeling van radiologische beelden.

Leerdoelen

Na de cursus bent u in staat tot meer adequate en zelfverzekerde interpretatie van de beelden (CT-hersenen, CTA van slagaderen van hoofd en hals, perfusie CT en in sommige gevallen ook MRI), in het kader van het acute herseninfarct. Dit leidt tot zowel een snellere behandeling van patiënten met ook in een toename van het aantal voorbehandeling verwezen patiënten. Verder is de cursist op de hoogte van de consequenties hiervan voor de vervolgbehandeling van deze patiënten.

Accreditatie en voorbereiding

Accreditatie wordt aangevraagd bij de NVvR, NVvN, NAPA en VSR. Er is voor deze cursus geen voorbereiding vereist.

Cursuscommissie
Deze cursus is samengesteld door:

  • Dr. S.F.T.M. de Bruijn, neuroloog, HagaZiekenhuis
  • Dr. A.C.G.M. van Es, radioloog, LUMC
  • Dr. S. Hammer, neuroradioloog, HagaZiekenhuis

PROGRAMMA

09:30 Registratie en ontvangst in het Hagaziekenhuis
10:00 Opening en update klinische richtlijnen
Dr. Bas de Bruijn
10:30 Blanco CT           
Dr. Janey Jiang
11:00 Pauze 
11:15 CTA halsvaten en CTA cirkel van Willis
Dr. Adriaan van Es
12:00 CT perfusie
Dr. Hajo Hund
12:30 Lunch
13:15 Workshop: Herseninfarct
Dr. Adriaan van Es en dr. Bas Hammer
14:15 Pauze
14:30 Keynote beeldvorming bij neurotrauma
Dr. Geert Lycklama à Nijeholt
15:15 Workshops Herseninfarct en trauma
Dr. Adriaan van Es, dr. Bas Hammer en dr. Geert Lycklama à Nijeholt
16.15 Afsluiting
16:30 Borrel
dr. S.F.T.M. de Bruijn
Neuroloog, HagaZiekenhuis
Dr. A.C.G.M. van Es
Dr. S. Hammer
Neuroradioloog, HagaZiekenhuis
Drs. H.M. Hund
Radioloog, Haaglanden MC
Drs. F.Y. Jiang
Dr. G.J. Lycklama À Nijeholt
Radioloog, Haaglanden MC
HagaZiekenhuis
Els Borst-Eilersplein 275, 2545 AA Den Haag
Deelname € 425,-
Kortingstarief arts- assistenten in opleiding, verpleegkundigen en physician assistant € 319,-