• Startdatum:
  • 22 november 2024
  • Cursusduur:
  • 1 dag
  • Werkzaam als:
  • AIOS, Medisch specialist, PhD, Physician assistant, Verpleegkundig specialist

De introductie van de endovasculaire therapie (EVT) in de klinische praktijk heeft tot een grote voortuitgang geleid in de behandeling van patiënten met een herseninfarct. Bij deze therapie wordt een trombus via de lies uit de hersenvaten verwijderd. Hiermee kan bij de helft van de patiënten een slechte klinische uitkomst voorkomen worden. Wereldwijd is dit nu de voorkeursbehandeling, en elk ziekenhuis in Nederland krijgt met deze behandeling te maken.

Patiënten met een herseninfarct dienen na presentatie met spoed uitgebreid radiologisch onderzoek (CT-hersenen, CTA van slagaderen van hoofd en hals, perfusie CT en in sommige gevallen ook MRI) te ondergaan. Hiermee kan worden beoordeeld of zij in aanmerking komen voor deze endovasculaire behadeling. Beoordeling van deze beeldvorming moet snel en adequaat worden uitgevoerd aangezien geldt: hoe sneller een behandeling gestart kan worden, hoe beter de uitkomst voor de patiënt is.

Dit kan in de praktijk leiden tot probleem. Ten eerste vereist de interpretatie van dit uitgebreide radiologisch specifieke radiologisch kennis die niet in elk ziekenhuis 24 uur dag aanwezig is. Ten tweede volgen de ontwikkelingen in het vakgebied elkaar in rap tempo op waardoor moeilijk kan zijn om geïnformeerd te blijven op welke (radiologisch) parameters patiënten worden geselecteerd voor EVT.

Het doel van deze cursus is dan ook om collega’s handvatten te bieden om op basis van de radiologische beeldvorming in de acute fase de juiste behandelbeslissingen te nemen. Hierbij hebben we ook specifiek de collega’s op het oog die niet zijn gespecialiseerd in neurovasculaire aandoeningen. De cursus zal resulteren in een meer adequate en zelfverzekerde interpretatie van de beelden, hetgeen zal leiden tot zowel een snellere behandeling van patiënten met ook in een toenamen van het aantal voorbehandeling verwezen patiënten.

Tijdens de cursus komen alle praktische aspecten van de radiologische beeldvorming bij patiënten met een herseninfarct aan bod: van de meeste basale zaken zoals het vinden van de geoccludeerde arterie en vroege tekenen van ischemie op de CT, tot aan de techniek achter perfusie CT en de meest recente ontwikkelingen op het gebied van “late window” behandelingen.

De cursus bestaat uit een reeks korte voordrachten met elk een specifiek onderwerp. Het tweede dagdeel is er uitgebreid tijd om zelf aan laptops casuïstiek te beoordelen. Ook zal er een keynote lecture worden verzorgd over hersenbloedingen.

Er is voor deze cursus geen voorwerk vereist.

Na deze cursus is de cursist beter in staat tot een adequate beoordeling van de radiologische onderzoeken vervaardigd in het kader van het acute herseninfarct. Verder is de cursist op de hoogte van de consequenties hiervan voor de vervolgbehandeling van deze patiënten.

Cursuscommissie
Deze cursus is samengesteld door:

  • Dr. S.F.T.M. de Bruijn, neuroloog, HagaZiekenhuis
  • Dr. A.C.G.M. van Es, radioloog, LUMC
  • Dr. S. Hammer, neuroradioloog, HagaZiekenhuis

PROGRAMMA

09:30 Registratie en ontvangst in het Hagaziekenhuis
10:00 Opening en update klinische richtlijnen
Dr. Bas de Bruijn
10:30 Blanco CT           
Dr. Janey Jiang
11:00 Pauze 
11:15 CTA halsvaten en CTA cirkel van Willis
Dr. Adriaan van Es
12:00 CT perfusie
Dr. Hajo Hund
12:30 Lunch
13:15 Workshop: Herseninfarct
Dr. Adriaan van Es en dr. Bas Hammer
14:15 Pauze
14:30 Keynote beeldvorming bij neurotrauma
Dr. Geert Lycklama à Nijeholt
15:15 Workshops Herseninfarct en trauma
Dr. Adriaan van Es, dr. Bas Hammer en dr. Geert Lycklama à Nijeholt
16.15 Afsluiting
16:30 Borrel
dr. S.F.T.M. de Bruijn
Neuroloog, HagaZiekenhuis
Dr. A.C.G.M. van Es
Dr. S. Hammer
Neuroradioloog, HagaZiekenhuis
Drs. H.M. Hund
Radioloog, Haaglanden MC
Drs. F.Y. Jiang
Dr. G.J. Lycklama À Nijeholt
Radioloog, Haaglanden MC
HagaZiekenhuis
Els Borst-Eilersplein 275, 2545 AA Den Haag
Deelname € 425,-
Kortingstarief arts- assistenten in opleiding, verpleegkundigen en physician assistant € 319,-