• Startdatum:
  • 29 november 2023
  • Cursusduur:
  • 1 dag
  • Werkzaam als:
  • Discipline-overstijgend onderwijs OOR Leiden, AIOS

Hoe goed u uw werk ook doet, ergens in uw carrière krijgt u te maken met een incident of een klacht. Op zo’n moment komt er van alles op u af. Hoe moet u hier als beginnend arts op reageren? In deze cursus leert u onder andere goed te communiceren en juist om te gaan met ethische en juridische aspecten in deze onfortuinlijke situatie.

Professionele verantwoordelijkheid in de zorg
Door het volgen van het programma krijgt u inzicht in uw professionele verantwoordelijkheid bij incidenten of klachten. Andere onderwerpen die besproken worden zijn:

  • Kennis over geschillenprocedures
  • Communicatie rondom ‘fouten’
  • Inzicht in het nut en uitvoeren van een zorgethisch beraad

Voorbereiding
Ter voorbereiding op de cursus wordt de deelnemers gevraagd een casus uit te werken waarin zij te maken hebben gehad met een incident/bijna incident, waarbij er sprake was van een negatief effect op de patiënt.

De training wordt gegeven door een team van medisch ethici, juristen, vakbroeders/zusters, en mw. drs. J. Brevoord.

Aios in OOR Leiden
Het cursusprogramma is speciaal ingericht voor artsen in opleiding tot specialist (Aios) die werkzaam zijn in de Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR) Leiden. Wilt u deelnemen aan de cursus? Meld u dan snel aan via de inschrijfknop op deze pagina.

Cursuscommissie
Mw. mr.dr. M.M. Eijkholt, Sr. jurist sectie E&R, LUMC
Mw. drs. J.D. van Hemel-Rintjap, Sr. Medisch specialist ICU, LUMC
Dhr. dr. A. Krom, Sr. ethicus, sectie E&R, LUMC

   
08:45 Registratie
09:00 Welkom en toelichting op het programma
Dr. M.M. Eijkholt en drs. J.D. van Hemel-Rintjap
09:10 Casus en routes
alle deelnemers
09:50 Peer support rondom incidenten
Drs. J.D. van Hemel-Rintjap
10:30 Koffiepauze
10:45 Incidenten en juridische kaders 
Dr. M.M. Eijkholt
11:45 Een benadering vanuit de ethiek
Dr. A. Krom
12:45 Lunchpauze
13:30 Communicatie rondom fouten
Drs. J. Brevoord, Kinderarts, coach en mediator binnen de gezondheidszorg
14:45 Als het mis gaat wat dan?
Dr. M.M. Eijkholt
15:45 Just culture & Safety
Drs. J.D. van Hemel-Rintjap
16:30 Afsluiting
Dr. M.M. Eijkholt en drs. J.D. van van Hemel-Rintjap
16:45 Einde cursus
Drs. J.C.D. Brevoord
Kinderarts, coach en mediator binnen de gezondheidszorg
Dr. M.M. Eijkholt
Sr. jurist sectie E&R, LUMC
Drs. J.D. van Hemel-Rintjap
IC-arts, LUMC
Dr. A. Krom
Sr. ethicus, sectie E&R, LUMC
LUMC
Hippocratespad 21, Leiden

LUMC
Hippocratespad 21, 2333 ZD Leiden
Gebouw: 3
Zaal: V4-52/56
Route: 4e etage

Route naar het LUMC en parkeren

Medewerker Leidse OOR ziekenhuizen     € 0,- 
Medewerker Niet Leidse OOR € 275,-

Specifieke voorwaarden
Deelname medewerker Leidse OOR ziekenhuis is gratis op voorwaarde dat de gehele cursus wordt bijgewoond, dan wel dat er tijdig wordt geannuleerd (zie algemene voorwaarden Boerhaave Nascholing voor annuleringsvoorwaarden). Bij niet tijdig afmelden wordt €25,- administratiekosten in rekening gebracht en een bericht gestuurd naar de opleider.