• Startdatum:
 • 7 december 2023
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • Huisarts

Accreditaties

 • ABC 1:
 • Aangevraagd

INHOUD

Als zorgverlener komt u regelmatig in aanraking met patiënten met een migratie achtergrond. U vraagt zich bij deze patiënt vast wel eens af of er sprake is van een infectieziekte gerelateerd aan de afkomst van de patiënt. U realiseert zich dat uw ervaring met parasitaire import infecties beperkt is en zou hier graag meer kennis over willen opdoen. Schrijf daarom vandaag nog in voor deze blended nascholing.
 

Na afloop van de cursus kan de deelnemer:

 • op basis van klachten, symptomen, anamnese en geografie bepalen of er mogelijk sprake is van een parasitaire infectie,
  en zo ja, om welke parasieten het kan gaan;
 • in geval van bepaalde parasieten de juiste diagnostiek inzetten;
 • bij bepaalde parasitaire infectie de juiste behandeling inzetten;
 • een beslissing nemen m.b.t. management door de huisarts of verwijzing.

Deze cursus bestaat uit een combinatie van een e-learning en een fysieke cursusmiddag. In de e-learning wordt de klassieke presentatie behandeld van diverse parasitaire aandoeningen. De e-learning bestaat uit 7 e-modules en wordt afgesloten met een toets. Tijdens de fysieke middag wordt op meer gevorderd niveau ingegaan op de wat vagere en overlappende klachten. Daarnaast worden enkele meer gecompliceerde gevallen verder uitgediept.

Voor toegang tot het on-campus deel dient de cursist geslaagd te zijn voor de online toets. Het on-campus onderwijs is kleinschalig, met minimaal 8 en maximaal 30 deelnemers.

In 2023 wordt de cursus in het Nederlands aangeboden.

Nadat u zich heeft ingeschreven en van ons de bevestiging heeft ontvangen kunt u vanaf twaalf weken voorafgaand aan de cursus de e-learning modules volgen. Dit doet u door in te loggen met uw account van Boerhaave Nascholing:

 • Ga naar http://www.boerhaavenascholing.nl
 • Klik op de knop ‘inloggen’ en log in met uw inloggegevens.
 • Klik op “Mijn cursussen”.
 • Klik bij de cursus Parasitaire infecties bij migranten: van theorie tot praktijk  - 2023 op de link “Naar leeromgeving”.
 • U vindt in deze leeromgeving de zeven e-learning modules en de afsluitende toets terug. De toets kan past gemaakt worden als alle modules volledig zijn doorlopen.

PROGRAMMA  (voor het tijdschema zie het tabblad Programma)

Voordat men kan deelnemen aan het on-campus gedeelte, moet het online gedeelte (inclusief summatieve toets) succesvol afgerond zijn. De tijdspanne tussen de toets en het on-campus gedeelte mag maximaal 3 maanden bedragen. Het on-campus deel van de cursus beslaat een dagdeel van 13:00 tot 17:00 (effectief 4,5 uur onderwijs). I

De online voorbereiding beslaat ongeveer 5-8 uur, afhankelijk van aanwezige voorkennis bij de cursist. Hierbij zal een serie van verschillende parasitaire aandoeningen worden besproken doormiddel van zeven e-learning modules. Naar schatting duurt het doorlopen van iedere module en het bestuderen van de geleverde achtergrondinformatie ongeveer 30 tot 45 minuten. Tevens is er een eindtoets waarvoor een voldoende score moet worden gehaald. De modules en de toets kunnen op ieder geschikt moment worden doorlopen.

Het on-campus gedeelte bestaat uit drie onderdelen: een responsiemoment, uitwerken van gevorderde casuïstiek in groepjes en een concluderende discussie. De bedoeling van het on-campus onderwijs is dat de cursusdeelnemers de eerder opgedane kennis kunnen toepassen in de dagelijkse praktijk. Bovendien kan er gereflecteerd worden op de nieuwe kennis, waarbij verdiepende vragen zullen worden behandeld.

Responsiemoment (centrale quiz)
De voorkennis uit het online deel zal opnieuw worden getoetst. Dit zal gebeuren door middel van een serie interactieve vragen op vergelijkbaar niveau als de vragen in de summatieve toets aan het einde van de online module. Er zal ook gelegenheid zijn voor vragen of opmerkingen naar aanleiding van de online voorbereiding. Bij voorkeur worden vragen en opmerkingen van tevoren aangemeld.

Gevorderde casuïstiek (in kleine groepen)
In groepen van ±3-5 personen bespreken de deelnemers diverse complexe casus. Zij maken daarbij de transfer naar de praktijk en leren opgedane kennis toe te passen. Ieder groepje neemt de casus door en probeert op basis van de geleverde gegevens een diagnose te stellen en een behandelplan te formuleren. In diverse stappen krijgen de deelnemers aanvullende informatie zoals laboratoriumuitslagen aangereikt. De docenten bewegen zich virtueel tussen de groepjes. Ze ondersteunen en begeleiden de deelnemers waar nodig. De casus zijn op huisarts-niveau, waarbij tevens in detail wordt besproken onder welke omstandigheden de huisarts de patiënt zelf kan behandelen en wanneer verwijzen naar een specialist de voorkeur heeft. Onderwerpen die aan bod zullen komen zijn onder meer vage klachten bij migranten, activerende signalen, zin en onzin van bepaalde laboratoriumdiagnostiek, parasitaire infecties bij immuungecompromitteerden en co-infecties.

Verdiepende discussie (centraal)
De dag wordt afgesloten met een verdiepende discussie waarbij alle deelnemers weer aanwezig zijn in dezelfde ruimte. De casus zullen doorgenomen worden en er wordt nog tijd ingeruimd voor de laatste vragen aan de specialisten.

  QUIZ EN RESPONSIEMOMENT
13:00 Welkom en voorstelrondje docenten & deelnemers
13:10 Quiz
13:20 Bespreken quizvragen en vragen van deelnemers over online onderdelen
13:45 Indeling in groepjes en verdelen over de ruimtes
  GEVORDERDE CASUÏSTIEK 
14.00 Uitwerken van 3 casus (±20 min per casus)
15.00 Pauze
15.15 Uitwerken van 3 casus (±20 min per casus)
16.15 Pauze
  VERDIEPENDE DISCUSSIE
16.30 Bespreking macroscopische en microscopische preparaten van parasieten
16.45 Reflectie en bespreking van casus-overstijgende vragen, gelegenheid invullen enquête
16.55 Afsluiting
17.00  Einde
Dr. E.A. van Lieshout
Wetenschappelijk onderzoeker, LUMC
Prof. Dr. L.G. Visser
Dr. L.J. Wammes
LUMC
Hippocratespad 21, Leiden

Gebouw: Gebouw 3
Route: 4e etage
Zaal: V4-46

Deelname € 440,-