• Startdatum:
 • 22 september 2023
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Werkzaam als:
 • Huisarts, Physician assistant, Specialist Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist

Accreditaties

 • ABC 1:
 • 6
 • NAPA:
 • 6
 • VSR:
 • Aangevraagd

Voor zorgverleners die regelmatig naar hart en longen van patiënten luisteren kan het een uitdaging zijn om te achterhalen welke gevolgen het horen van een bepaald geluid heeft voor de verdere diagnostiek. Wilt u hierin op niveau geschoold worden? Meld u dan aan voor de cursus Hart- en longgeluiden 2023.

Opsporen zeldzame afwijkingen
De cursus Hart- en longgeluiden 2023 is een nuttige update van uw kennis en vaardigheden over doelgerichte auscultatie van hart en longen. Enkele zeldzame afwijkingen worden slechts sporadisch waargenomen in de praktijk. Daardoor kunnen er bepaalde kwalen over het hoofd worden gezien. Tijdens de cursus leert u hoe deze zeldzame geluiden alsnog kunt signaleren en welke vervolgstappen u kunt nemen.

Interactief oefenen in werkgroepen
Tijdens het middagprogramma gaat u uiteen in workshops in twee verschillende niveaus; beginners en gevorderden. Onder deskundige begeleiding gaat u interactief aan de slag met een relevante casus uit uw vakgebied. Hier krijgt u gelijk de kans om de net geleerde theoretische kennis toe te passen.

Voor- en natoets
Aan deze cursus zijn een voor- en natoets verbonden. Twee weken voorafgaand aan de cursus ontvangt u via de mail een uitnodiging om de voortoets te maken. Twee weken na afloop kunt u de natoets maken. Hierin wordt de kennis getoetst die u tijdens de cursusdag hebt opgedaan. Met de resultaten van beide toetsen kunnen wij het cursusprogramma actualiseren en waar nodig verbeteren. U ontvangt één extra accreditatiepunt indien u zowel de voor- als natoets heeft gemaakt.

Doelgroep
Deze cursus is geschikt voor verpleegkundig specialisten, physician assistants en praktijkondersteuners. Huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde nodigen wij ook graag uit voor een update en het opfrissen van de kennis.

Cursuscommissie
Deze cursus is samengesteld door:

Dr. Hubert Vliegen, cardioloog, LUMC
Dr. Luuk Willems, longarts, LUMC

Deze nascholing is sponsorvrij

08:45 Registratie en ontvangst
09:15 Opening
Dr. Hubert Vliegen
09:20 Inleiding auscultatie van het hart
Dr. Hubert Vliegen
10:50 Koffiepauze
11:15 Inleiding auscultatie van de longen
Dr. Luuk Willems
12:35 Lunchpauze
  WORKSHOPS
13:45

Ronde 1

Hartgeluiden in de dagelijkse praktijk - Groep 1
Dr. Hubert Vliegen

Longeluiden in de dagelijkse praktijk - Groep 2
Dr. Luuk Willems
 

15:00  Theepauze
15:30

Ronde 2

Hartgeluiden in de dagelijkse praktijk - Groep 2
Dr. Hubert Vliegen

Longeluiden in de dagelijkse praktijk - Groep 1
Dr. Luuk Willems

16:45 Terugkoppeling uit de werkgroepen / recapitulatie
Dr. Hubert Vliegen en dr. Luuk Willems
17:00 Afsluiting met aansluitend een borrel
Dr. H.W. Vliegen
Dr. L.N.A. Willems
Longarts, LUMC
LUMC
Albinusdreef 2, Leiden
Deelname € 330,-
Kortingstarief AIOS, PA, VS, POH € 195,-