• Startdatum:
 • 30 december 2023
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • Medisch specialist, Verpleegkundig specialist

Accreditaties

 • ABAN:
 • 4
 • De e-learning is direct na inschrijving beschikbaar, dus niet pas vanaf 31 december zoals bovenstaande informatie doet vermoeden.

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Protonentherapie is een relatief nieuwe bestralingsbehandeling in Nederland waarover nog geen gerichte nascholing is georganiseerd. Protonentherapie kent wel enkele voordelen ten opzichte van standaardradiotherapie. Dankzij deze e-learning bent u in staat (globaal) de werking en de (on)mogelijkheden van protonentherapie te benoemen, een afweging te maken tussen bestraling met protonen en fotonen en patiëntselectie toe te passen.

Om te beginnen leert u bij welke patienten protonentherapie een optie is. Daarnaast komen de werking, de verschillen, de voor-/nadelen (vergeleken met fotonentherapie) en de selectiecriteria voor patiënten aan bod. Verder leert u over (de verschillen in) het behandelingstraject (vergeleken met fotonentherapie). Naast deze algemenere informatie over protonentherapie wordt ook specifieker ingegaan op enkele tumorgroepen.

De e-learning bestaat uit drie onderdelen; de introductie, één keuzemodule en een toets. De modules bestaande uit video’s, animaties en teksten met interactieve vragen. Voor de keuzemodule kunt u kiezen uit:

 1. Mammacarcinoom en mediastinaal gelegen tumoren
 2. Long- en oesophaguscarcinoom
 3. Hoofd-hals tumoren
 4. Neurologische tumoren en chordomen

Na afloop van deze e-learning begrijpt u welke afwegingen meespelen bij de keuze voor conventionele radiotherapie en bestraling met protonen. Daarnaast kunt u de mogelijkheden en onmogelijkheden van protonentherapie benoemen en de daarbij horende patiënten selectie toepassen. Tot slot kunt u als behandelend specialist patiënten in een vroeg stadium adequaat informeren.

Leerdoelen

 • In grote lijnen de werking van fotonen- en protonentherapie uitleggen.
 • De voor- en nadelen van fotonen- en protonentherapie benoemen.
 • De verschillen tussen fotonen- en protonentherapie benoemen.
 • De verschillen benoemen tussen standaard en model-based indicaties.
 • U kent de criteria voor patiënte selectie voor protonentherapie bij mammacarcinoom.
 • De patiënt uitleggen hoe het verwijsproces verloopt richting protonentherapie.
 • De patiënten globaal informeren over de diverse mogelijkheden van bestraling.
 • Aangeven wat de mogelijke consequenties zijn voor de behandeling van een patiënt wanneer protonentherapie geïndiceerd is, bijvoorbeeld op het gebied van materiaalkeuze bij operaties.

Doelgroepen
Voor de keuzemodule adviseren wij het volgende:

MODULE

DOELGROEP

Introductie Protonentherapie

Alle deelnemers

Keuze: Neuro en Chordoom

Neurologen, neurochirurgen, orthopeden

Keuze: Long en Oesophagus

Longartsen, chirurgen, maag-darm-leverartsen

Keuze: Hoofd-hals

KNO-artsen, Kaakchirurgen

Keuze: Mamma en mediastinaal

Chirurgen, hematologen, oncologen, huisartsen

Toets

Alle deelnemers

Accreditatie
Accreditatie is toegekend bij: ABAN, voor 4 punten. Hiervoor dient u de toets te halen.

Cursuscommissie
Deze e-learning is mede samengesteld door:

 • Drs. R.G. Moeri-Schimmel, Radiotherapeut-oncoloog, LUMC
 • Drs. R.T.T. Bartels, Radiotherapeut-oncoloog, HollandPTC
 • Drs. S.A.J. Hutschemaekers, Radiotherapeut-oncoloog, HMC

Modules; keuze op basis van uw expertise

Er zijn in totaal vijf e-modules ontwikkeld. De introductie en eindtoets maakt iedereen. Voor de keuzemodule kunt u kiezen uit:

MODULE

DOELGROEP

Module 1: Introductie Protonentherapie

Alle deelnemers

Module 2: Neurologische tumoren en chordomen

Neurologen, neurochirurgen, orthopeden

Module 2: Long- en oesophaguscarcinoom

Longartsen, chirurgen, maag-darm-leverartsen

Module 2: Hoofd-hals tumoren

KNO-artsen, Kaakchirurgen

Module 2: Mammacarcinoom en mediastinaal gelegen tumoren

Chirurgen, hematologen, oncologen, huisartsen

Module 3: Toets

Alle deelnemers

Praktische zaken

Na het doorlopen van module 1 en 2 kan de eindtoets worden gemaakt. De modules 1 en 2 zijn van vergelijkbare lengte. De doorlooptijd is geschat op 45 minuten per module. De toets bestaat uit 10 vragen, die de deelnemers met minimaal 70% dienen te halen om accreditatiepunten te krijgen.

Na afloop van deze e-learning begrijpt u welke afwegingen meespelen bij de keuze voor conventionele radiotherapie en bestraling met protonen. Daarnaast kunt u de mogelijkheden en onmogelijkheden van protonentherapie benoemen en de daarbij horende patiënten selectie toepassen. Tot slot kunt u als behandelend specialist patiënten in een vroeg stadium adequaat informeren.

 

 

ONLINE
,
E-learning: € 70,-