• Startdatum:
 • 7 oktober 2022
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Medisch specialist, PhD

Accreditaties

 • NVN:
 • 6
 • NVVR:
 • 6
 • NAPA:
 • 6

Komt u tijdens uw werk in aanraking met endovasculaire therapie (EVT)? Onze cursus biedt een antwoord op twee uitdagingen die u in de klinische praktijk tegenkomt. Ten eerste de noodzaak om beeldvorming juist en snel te interpreteren aan de hand van radiologische kennis die niet in elk ziekenhuis 24/7 aanwezig is. Ten tweede de eis om op de hoogte te blijven van nieuwe ontwikkelingen in het vakgebied – en daarmee de (radiologische) parameters waarop u patiënten selecteert voor EVT.

Het waarom en hoe van EVT
De introductie van EVT in de klinische praktijk betekende een doorbraak voor de behandeling van patiënten met een herseninfarct. Bij deze therapie wordt een trombus via de lies uit de hersenvaten verwijderd. Dit voorkomt bij de helft van de patiënten een slechte klinische uitkomst. Wereldwijd is EVT nu de voorkeursbehandeling en elk ziekenhuis in Nederland krijgt ermee te maken.

Patiënten met een herseninfarct ondergaan na presentatie met spoed een uitgebreid radiologisch onderzoek: een CT-hersenen, CTA van slagaderen van hoofd en hals, perfusie CT en in sommige gevallen ook MRI. Hiermee wordt beoordeeld of zij in aanmerking komen voor deze endovasculaire behandeling. Beoordeling van de beeldvorming moet snel en adequaat gebeuren, want hoe sneller een behandeling start, hoe beter de uitkomst voor de patiënt is.

Leerdoelen
Deze cursus biedt u handvatten om op basis van radiologische beeldvorming in de acute fase de juiste behandelbeslissingen te nemen - óók als u niet bent gespecialiseerd in neurovasculaire aandoeningen. Na de cursus interpreteert u beelden adequater en zelfverzekerder, wat leidt tot een snellere behandeling en meer patiënten die voor behandeling doorverwezen worden. Daarnaast bent u beter op de hoogte van de consequenties voor de vervolgbehandeling.

Inhoud cursus
Tijdens de cursus komen alle praktische aspecten van de radiologische beeldvorming bij patiënten met een herseninfarct aan bod. Dit varieert van basale zaken zoals het vinden van de geoccludeerde arterie en vroege tekenen van ischemie op de CT, tot de techniek achter perfusie CT en de meest recente ontwikkelingen in “late window”-behandelingen. De cursus wordt gegeven door 5 radiologen en een neuroloog, allen ervaren neurointerventionalisten die jarenlange ervaring hebben op het gebied van de behandeling van patiënten met een herseninfarct.

De cursus bestaat uit een reeks korte voordrachten met elk een specifiek onderwerp. Elke voordracht wordt gevolgd door een bespreking van relevante casussen, met ruimte voor discussie. De nadruk van deze cursus ligt op de toepasbaarheid in de kliniek. Daarom is de casuïstiek toegespitst op, en afkomstig uit, de dagelijkse praktijk. Wetenschappelijke ontwikkelingen worden alleen besproken als ze relevant zijn voor de clinicus.

Voorbereiding
Er is voor deze cursus geen voorwerk vereist. Wel wordt u aangemoedigd om vooraf casussen of vragen aan te leveren die plenair besproken kunnen worden. Deze input kan per mail gestuurd worden naar Dr. A.C.G.M. van Es, radioloog, LUMC (A.C.G.M.van_Es@LUMC.nl).

Specifieke leerdoelen zijn:

Selectie van patiënten voor endovasculaire behandeling van het acute herseninfarct
•    Benoemen van de klinische indicaties en contra-indicaties voor endovasculaire behandeling van het herseninfarct 
•    Benoemen van de klinische factoren die van invloed zijn op het effect van endovasculaire behandeling
•    De waarde van perfusie CT bij de selectie van patiënten voor IVT en EVT in het late tijdsvenster kunnen uitleggen
•    Selecteren van patiënt voor eventuele endovasculaire behandeling

Beeldvorming: Blanco CT en CTA van de Cirkel van Willis
•    De anatomie van de intracraniële arteriën kunnen tekenen
•    Tips en tricks voor het vinden van intracraniële occlusies kunnen geven
•    Uitleggen van “stroke mimics”
•    Kunnen beschrijven van tekenen van ischemie op de blanco CT 
•    Kennis hebben van mogelijke radiologische bevindingen op post-IAT CT-scans
•    Verklaren van het dense vessel sign 

Beeldvorming: CTA van de halsvaten
•    Uitleggen van het onderscheid tussen de verschillende oorzaken van een extracraniële carotisocclusie 
•    Uitleggen van het begrip “pseudo-occlusie”
•    Herkennen van floating thrombi, carotid webs en anatomische varianten 
•    Kennis van de anatomie en afwijkingen ter plaatse van de aortaboog 

Beeldvorming: de CT-perfusiescan 
•    Basale uitleg kunnen geven over de techniek achter de CT-perfusiescan
•    Interpreteren van CT-perfusieparameters bij herseninfarcten
•    Mogelijke pitfalls bij de interpretatie van CT-perfusiebeelden kunnen benoemen
•    De rol van de CT-perfusiescan bij selectie van patiënten voor EVT kunnen uitleggen 

Beeldvorming: de rol van MRI-DWI en -FLAIR
•    Kunnen uitleggen van de basale MRI-principes, zoals T2-signaal en diffusie restrictie 
•    Het principe DWI/FLAIR-mismatch kunnen uitleggen
•    Begrip hebben van de huidige stand van zaken met betrekking tot het gebruik van de MRI voor triage van patiënten met een acuut herseninfarct 
•    Mogelijke valkuilen bij de interpretatie van MRI-beelden bij het acuut herseninfarct kunnen benoemen 
 

Cursuscommissie
Deze cursus is samengesteld door:

 • Dr. G.J. Lycklama à Nijeholt, radioloog, Haaglanden MC
 • Dr. A.C.G.M. van Es, radioloog, LUMC
 • Drs. E. Ghariq, radioloog, Haaglanden MC
 • Dr. I.R. van den Wijngaard, neuroloog, Haaglanden MC
 • Drs. B.F.W. van der Kallen, radioloog, Haaglanden MC
 • Drs. H. Hund, radioloog, Haaglanden MC

Voorzitter: Dr. N.D. Kruyt

09:00 Registratie en inloop
09:30 Aanvang cursus - Welkomstwoord 
Prof. M.A. van Buchem
09:45 SESSIE 1
Dr. N.D. Kruyt en drs. H. Hund
 
 • Stroke protocol, een update (Dr. N.D. Kruyt)        
 • Blanco CT (Drs. H. Hund)                          
 • Casuïstiek (Dr. N.D. Kruyt en drs. H. Hund)     
11:15 Pauze
11:30 SESSIE 2
Dr. A.C.G.M. van Es
 
 • CTA halsvaten (Dr. A.C.G.M. van Es)                          
 • CTA cirkel van Willis (Dr. A.C.G.M. van Es)                   
 • Casuïstiek (Dr. A.C.G.M. van Es)
13:00 Lunch
13:30 SESSIE 3
Dr. G.J. Lycklama à Nijeholt en drs. H. Hund
 
 • CT Perfusie (Drs. H. Hund)                      
 • MRI bij het ischemisch herseninfarct (Dr. G.J. Lycklama à Nijeholt)                           
 • Casuïstiek (Dr. G.J. Lycklama à Nijeholt en drs. H. Hund)
15:00 Pauze
15:15 SESSIE 4
Drs. E. Ghariq en dr. A.C.G.M. van Es
 
 • Endovasculaire behandeling in de praktijk  (Drs. E. Ghariq)        
 • Discussie (allen)          
16:00 Wrap-up / Afsluiting   
Dr. N.D. Kruyt
16:15 Einde
M.A. van Buchem
Dr. A.C.G.M. van Es
Radioloog, LUMC
Drs. E. Ghariq
Radioloog, Haaglanden MC
Drs. H.M. Hund
Radioloog, Haaglanden MC
Dr. N.D. Kruyt
Dr. G.J. Lycklama À Nijeholt
Radioloog, Haaglanden MC
LUMC
Albinusdreef 2, Leiden

Collegezaal 1, LUMC

Parkeren en bereikbaarheid LUMC

Deelname                € 180,-