• Startdatum:
 • 10 oktober 2022
 • Cursusduur:
 • 3 dagen
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Medisch specialist

Accreditaties

 • VSR:
 • 8
 • NIV:
 • 7
 • NVR:
 • 7
 • NAPA:
 • 7

De NVR (na)scholing is relevant voor alle reumatologen, reumatologen in opleiding, physician assistants en verpleegkundig specialisten met affiniteit met de Reumatologie in Nederland.

De (na)scholing vindt drie keer per jaar / cyclus plaats, met overdag onderwijs voor de AIOS en in de avond de nascholing voor de reumatologen. Er worden twee thema’s per editie behandeld. Elke drie jaar passeert niet alleen een heel cyclus aan verschillende onderwerpen en thema’s met betrekking tot reumatische inflammatoire en auto-immuun aandoeningen de revue, maar ook een andere soorten aandoeningen en onderwerpen, die grenzen aan het vak reumatologie.

Goede programma’s met klinisch relevante inhoud, gepresenteerd door binnen- én buitenlandse experts, maakt dat de NVR Reumatologie (na)scholingen al jarenlang een groot succes zijn. De focus ligt op continuïteit en waarborging van kwalitatief onderwijs met op regelmatige basis bijeenkomsten vóór en dóór de reumatoloog (in opleiding).

NVR nascholingscyclus 2022/2023
De NVR nascholingsbijeenkomsten van de huidige cyclus staan gepland op de volgende data:

 • Maandag 10 oktober 2022 (online)
 • Maandag 13 februari 2023 (online)
 • Maandag 15 mei 2023 (fysiek)

Toelichting AIOS onderwijs & nascholing reumatologen -  maandag 10 oktober 2022
De onderwerpen voor de deze editie zijn:

AIOS onderwijs (overdag)         De toekomst van de reumatoïde artritis en cardiovasculair risicomanagement in de reumatologie
Nascholing reumatologen ('s avonds)    Inflammatoire myopathieën

Zowel het programma van het AIOS onderwijs als de nascholing voor reumatologen zullen online worden aangeboden.

Beschrijving van de nascholing:
In deze nascholing met dr. Evelien Ton en dr. Melek Yüksel als voorzitters krijgt u een up-to-date overzicht van de pathofysiologie, diagnostiek en behandeling van inflammatoire myopathieën. Vervolgens zal ingezoomd worden op de nieuwste ontwikkelingen omtrent immunologische aspecten en klinische interpretatie van autoantistofprofielen en activiteit markers in deze aandoeningen. Waarna er weer uitgezoomd wordt en de waarde van innovatie in de zorg en de vertaalslag naar de klinische praktijk met waardecreatie voor de patiënt bediscussieerd zal worden met veel mogelijkheid tot interactie met de deelnemers.

Leerdoelen:

 • Kennis maken met de vernieuwde classificatie waarbij antistoffen een belangrijke rol (gaan) spelen
 • Bewustwording dat veel myositis patiënten restverschijnselen hebben en optimalisering van behandeling gewenst is
 • Inzicht verkrijgen in de plek van bepaling van autoantistoffen voor prognose van inflammatoire myopathieën
 • Inzicht verkrijgen in de plek van analyse van biomarkers voor follow-up van inflammatoire myopathieën
 • Het verschil kennen tussen waardegedreven zorg en een economische evaluatie
 • Men begrijpt het belang van kosten-effectiviteit van diagnostiek bij vermoeden inflammatoire myopathieën en kan dit vertalen naar gebruik van diagnostiek in de dagelijkse praktijk en kan die kennis vertalen naar de praktijk

Toelichting AIOS onderwijs & nascholing reumatologen -  maandag 13 februari 2023
De onderwerpen voor de deze editie zijn:

AIOS onderwijs (overdag)         Systemische sclerose en M. Sjögren
Nascholing reumatologen ('s avonds)    Reumatoïde Artritis (RA)

Zowel het programma van het AIOS onderwijs als de nascholing voor reumatologen zullen online worden aangeboden.
Deze tweede nascholing wordt geheel in het Engels aangeboden.

Beschrijving van de nascholing:
De behandeling van reumatoïde artritis (RA) is een centraal onderwerp in onze dagelijkse praktijk. Gezien de recente update van de EULAR-richtlijn voor de behandeling van RA, zullen we het onderwerp weer in het licht brengen. De verschillende behandelstrategieën die er zijn voor RA zullen besproken worden, met inzicht in voor- en nadelen en recente literatuur. Welke behandeldoelen moeten we hebben voor elke patiënt en hoe kunnen we ze personaliseren? De ‘dual target strategy’ is een voorstel om de objectieve ontstekingsverschijnselen en de patient reported impact te onderscheiden en beide componenten te gebruiken in "treat to target" (T2T)-strategieën ("dual T2T") om te bepalen of de behandeling moet worden gewijzigd of geïntensiveerd.

Leerdoelen:
Na afloop van de nascholing heeft u meer inzicht in de huidige behandel strategieën voor RA, inclusief de update van de EULAR richtlijn en in de behandeldoelen voor RA, inclusief het nieuw voorstel van de dual target strategy.

Toelichting AIOS onderwijs & nascholing reumatologen -  maandag 15 mei 2023
De onderwerpen voor de deze editie zijn:

AIOS onderwijs (overdag)         Prof. dr. Astrid van Tubergen
Nascholing reumatologen ('s avonds)    Osteoporose en fibroseremmers

Beschrijving van de nascholing:
In 2022 is de nieuwe, multidisciplinaire richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie gereedgekomen, met ook medewerking van de NVR.
De volgende onderwerpen worden in de middag hierover gepresenteerd:

 • De richtlijn, wat is nieuw?
  Hierbij komt oa aan bod de noodzaak van het doen van VFA in aansluiting op DXA, valrisico, medicatie na een heupfractuur, lange-termijn behandeling met medicatie, stoppen met medicatie, etc.
 • Starten met anabole therapie, een unieke strategie; hieronder vallen de WnT signaling-pathway, daarna data over romosozumab, en de unieke plaatsbepaling als initiële therapie van romosozumab (en teriparatide).
 • Behandeling van Glucocorticoid-geinduceerde Osteoporose, de meest voorkomende vorm van secundaire osteoporose, en een bekend probleem voor reumatologen. Nieuw is het starten met tweedelijnsmedicatie bij een sterk verhoogd fractuurrisico tijdens prednisongebruik.

In 2021 is het gezamenlijk standpunt Doelmatig gebruik van fibroseremmers bij patienten met connective tissue disease related interstitial lung disease (CTD-ILD) van de NVR en NVALT uitgekomen. Graag willen wij u tijdens het avondprogramma de laatste stand van zaken met betrekking tot CTD-ILD presenteren door twee auteurs van dit standpunt. Aan bod zullen komen:

 • Risicofactoren op interstitiele longziekten herkennen
 • Diagnostische work-up en follow up
 • Behandeling van ILD met immunosuppressiva en fibroseremmers.

Zowel het programma van het AIOS onderwijs als de nascholing voor reumatologen zullen op locatie worden aangeboden.

Accreditatiepunten per editie:

 • Maandag 10 oktober 2022 - Toegekend bij: NAPA, NIV, NVR en VSR - 2 punten.
 • Maandag 13 februari 2023 - Toegekend bij: NAPA, NIV, NVR en VSR - 2 punten
 • Maandag 15 mei 2023 - Toegekend bij: NAPA, NIV en NVR - 3 punten en VSR - 4 punten

Cursuscommissie
Deze cursus is samengesteld door:

 • Dr. M. Yüksel, reumatoloog (voorzitter), Maasstad Ziekenhuis, Rotterdam
 • Drs. M.G. Baas, reumatoloog i.o., Erasmus MC, Rotterdam
 • Dr. K. Bevers, reumatoloog, St. Maartenskliniek, Nijmegen
 • Dr. R. Bos, reumatoloog, Medisch Centrum Leeuwarden
 • Prof. dr. T.W.J. Huizinga, reumatoloog, LUMC, Leiden
 • Prof. dr. W.F. Lems, reumatoloog, Amsterdam UMC
 • Dr. M.S. Ramiro, reumatoloog, LUMC, Leiden, en Zuyderland Medisch Centrum, Heerlen
 • Dr. E. Ton, reumatoloog, UMC Utrecht
 • Drs. L. van der Weele, PhD kandidaat, Amsterdam UMC

Met dank aan de sponsoren voor hun financiële bijdrage aan de cursus:

DAG 1: MAANDAG 10 OKTOBER 2022 - ONLINE

  ASSISTENTENONDERWIJS (13:00 - 17:30 uur)
Onderwerpen: De toekomst van de reumatoïde artritis en cardiovasculair risicomanagement in de reumatologie
12:45 Digitale inloop
13:00 De toekomst van de reumatoïde artritis
Dr. Diane van der Woude
15:05 Pauze
15:30 Cardiovasculair risicomanagement in de reumatologie
Prof. dr. Mike Nurmohamed
17:30 Einde assistentenonderwijs
   
  NVR NASCHOLING REUMATOLOGIE (19:00 - 21:15 uur)
Voorzitter & moderator: Dr. Evelien Ton en dr. Melek Yüksel
Onderwerp: Inflammatoire myopathieën
18:45 Digitale inloop
19:00 Welkomstwoord / opening
19:05 State-of-the-art pathofysiologie, diagnostiek en behandeling van inflammatoire myopathieën
Dr. Anneke van der Kooi
19:50 Pauze
20:00 Betekenis van autoantistofprofiel en biomarker analyse voor prognose en follow-up van inflammatoire myopathieën
Prof. dr. Dörte Hamann
20:25 Innovatie binnen de zorg: over kosteneffectiviteit en waarde gedreven zorg
Prof. dr. Annelies Boonen
20:50 Rondetafeldiscussie  
21:10 Afsluiting
21:15 Einde nascholing 

DAG 2: MAANDAG 13 FEBRUARI 2023 - ONLINE

  ASSISTENTENONDERWIJS (13:00 - 17:30 uur)
Onderwerpen:Systemische sclerose en Sjögren
12:45 Digitale inloop    
13:00 Systemische sclerose
Dr. Madelon Vonk, Nienke Lesuis en Wieneke van den Hombergh
15:00 Pauze
15:30 Sjögren
Prof. dr. Hendrika Bootsma
17:30 Einde assistentenonderwijs
   
  NVR NASCHOLING REUMATOLOGIE (19:00 - 21:15 hrs.)
Co-chairs: Prof. dr. Tom Huizinga and dr. Sofia Ramiro
Subject: Rheumatoid Arthritis (RA)

Let op de nascholing wordt geheel in het Engels aangeboden.
18:45 Digital walk-in
19:00 Welcome and introduction
19:10 Treatment strategies in rheumatoid arthritis (RA) in 2023
Prof. dr. Daniel Aletaha, Medical University Vienna, Vienna, Austria
19:50 Short break
20:05 NVR update
Dr. Tim Jansen, VieCuri Medical Centre, Venlo, The Netherlands
20:20 Treatment goals in rheumatoid arthritis (RA) in 2023, and beyond…
Prof. dr. José Pereira da Silva, Coimbra University Hospital, Coimbra, Portugal
21:00 Discussion
21:15 Closing

 

DAG 3: MAANDAG 15 MEI 2023 - FYSIEK

  ASSISTENTENONDERWIJS (10:00 - 15:00 uur)
Onderwerpen: Artritis psoriatica en  Axiale spondyloartritis in de praktijk
09:30 Inloop en registratie    
10:00 Artritis psoriatica
Voorzitter: Dr. Marijn Vis
Monitoren PsA - Dr. Marijn Vis
Behandelen PsA - Drs. Renske Meijer
Lokale psoriasis therapie - Drs. Lisa Driessen
Casuïstiek - Drs. Mick Baas
12:00 Pauze
13:00 Axiale spondyloartritis in de praktijk
Voorzitter: Prof. dr. Astrid van Tubergen
Introductie in axiale SpA – Drs. Jerome Schreurs
Pathobiologie van axiale SpA – Drs. Kasper Hermans
Behandeling van axiale SpA – Drs. Elise Vanhoof
Monitoren van axiale SpA in de dagelijkse praktijk – Drs. Jill Nawrot
15:00 Einde assistentenonderwijs
   
  NVR NASCHOLING REUMATOLOGIE (15:30 - 20:00 uur)
Voorzitter & moderator: Drs. Mick Baas en prof. dr. Willem Lems
Onderwerpen: Osteoporose en fibroseremmers
15:00 Inloop
15:30 Welkomstwoord / opening
15:35 Richtlijn Osteoporose en Fractuurpreventie. Wat is nieuw?
Prof. dr. Joop van den Bergh
16:10 Starten met anabole therapie, een unieke strategie
Dr. Hanna Willems 
16:45 Behandeling van GIOP, nieuwe inzichten
Dr. Hennie Raterman
17:20 Diner
18:20 Diagnostiek, follow up en risicofactoren van ILD?
Dr. Jeska de Vries
19:05 Doelmatig gebruik van fibroseremmers bij patiënten met connective tissue disease related interstitial lung disease
(CTD-ILD)

Dr. Jelle Miedema
19:50 Afsluiting
20:00 Einde nascholing

 

J. van den Bergh
J. Miedema
H. Raterman
Dr. A.M. van Tubergen
Dr. M. Vis
Reumatoloog, Erasmus MC
Dr. J.K. de Vries-Bouwstra
Dr. H.C. Willems
Eenhoorn Meeting Center Amersfoort
Barchman Wuytierslaan 2, 3818 LH Amersfoort

DAG 3: MAANDAG 15 MEI 2023 - FYSIEK
Route naar de Eenhoorn en parkeren

033 467 3730
Deelname

Volledig tarief     

 Kortingstarief NVR lid
Deelname nascholing dag 3 - 15 mei 2023 € 210,- € 110,-

Maak hier uw keuze

* Er dient 1 onderdeel gekozen te worden
Inschrijven niet mogelijk
Neem contact op
Vooraankondiging, inschrijven nog niet mogelijk

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven