• Startdatum:
 • 8 april 2022
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Medisch specialist, Physician assistant, Verpleegkundig specialist

Accreditaties

 • NAPA:
 • Aangevraagd
 • VSR:
 • Aangevraagd
 • NVN:
 • 4
 • NVVR:
 • Aangevraagd

Vanwege de COVID-19 pandemie en de bijbehorende, onvoorspelbare maatregelen, hanteren wij een aangepaste inschrijfwijze.
U doet een voorinschrijving voor deze cursus. Bij een voorinschrijving bent u direct geplaatst voor de cursus. U ontvangt van ons de factuur, zodra de cursus definitief doorgaat. Met deze inschrijfwijze voorkomen wij onnodig betaalverkeer in geval van annulering van de cursus. NB. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, kunt u zich inschrijven voor de wachtrij. U bent dan niet direct geplaatst en uw deelname is afhankelijk van het vrijkomen van een plaats vanwege annuleringen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De neuroradiologie neemt in de neurologische praktijk een steeds belangrijkere plaats in. Bij veel neurologische patiënten wordt de diagnose voor een belangrijk deel bepaald door de uitkomsten van radiologisch onderzoek. Ook therapiekeuzes worden in toenemende mate afhankelijk van radiologische resultaten en follow-up. Zowel voor de radioloog als de neuroloog is kennis van elkaars vakgebied noodzakelijk om tot een goede diagnose en behandeling van patiënten te komen. In de huidige opleiding voor zowel neuroloog als radioloog is nauwelijks tot geen structureel onderwijs in elkaars vakgebied.

Neuroradiologie in het onderwijs
In deze nascholing worden de belangrijkste radiologische technieken besproken (CT, CT-A, CT-P en MRI) welke worden toegepast in de dagelijkse neurologische praktijk. De nadruk ligt op op het aanleren van het radiologisch denkproces bij het opstellen van differentiaal diagnosen. Aan de hand van frequent voorkomende symptomen en-of ziektebeelden wordt de interpretatie van radiologische onderzoeken besproken. Daarnaast wordt er ingegaan op de belangrijkste klinische kenmerken en pitfalls van de neurologische ziektebeelden en de zin of onzin van aanvullend radiologisch onderzoek daarbij. De nadruk ligt daarbij op recente ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van een beroerte, neurovasculaire zorg, en een praktische benadering van ringvormig aankleurende laesies.

Onderwerpen van de cursus betreffen de acute vasculaire zorg (herseninfarcten, angiopathieën, stroke-mimics en de laatste update) en ringvormig aankleurende lesies. In de middag is er een workshop over arteriële ischemie met het toepassen van CTA-CTP-MRI. Tijdens de workshop is er ruimte voor eigen interpretatie en inzet van de verschillende onderzoekstechnieken..

Leerdoelen
Aan het eind van de dag heeft de deelnemer een goed overzicht van een aantal belangrijke neurologische symptomen en ziektebeelden, de rol van de neuroradiologie daarbij en de benodigde kennis om de juiste indicatie te stellen tot de diverse onderzoeken, alsmede de radiologische onderzoeken te beoordelen. 

Door het volgen van de cursus verwerft u:

 • inzicht in de technische achtergronden van de huidige MRI – techniek.
 • kennis om de diverse beeldvormende technieken (CT, CTv, CTA, MRI (en de diverse sequenties) te beoordelen en toe te passen in de klinische besluitvorming.
 • kennis van de huidige stand van zaken betreffende vasculaire zorg, waaronder herseninfarcten, hersenbloedingen en amyloidangiopathie.
 • kennis en inzicht in de praktische benadering van ringvormig aankleurende laesies.

Wie doen er mee aan de cursus? 
Deze cursus is bestemd voor neurologen, radiologen, SEH-artsen, revalidatieartsen en specialisten in opleiding, physician assistants en verpleegkundig specialisten. 

Cursuscommissie
Deze cursus is samengesteld door:

 • Dr. S.F.T.M. de Bruijn, neuroloog, HagaZiekenhuis
 • Dr. S. Hammer, neuroradioloog, HagaZiekenhuis
 • Prof. dr. M.J.H. Wermer, neuroloog, LUMC
09:30 Registratie en ontvangst
10:00 Opening
Dr. Bas de Bruijn, dagvoorzitter
10:05 Het herseninfarct in de eerste 24 uur: een update
Dr. Karlijn de Laat
10:30 Beeldvorming arteriële ischemie
Dr. Geert Lycklama à Nijeholt
11:15 Pauze (Foyer Auditorium)
11:30 Casuïstiek het acute herseninfarct:  waar ligt de grens van onze behandeling?  (wel of geen IVT en/of IAT?)
Panel: Prof. dr. Marieke Wermer, dr. Karlijn de Laat, dr. Geert Lycklama à Nijeholt en dr. Bas Hammer
12:15 Ringvormig aankleurende laesies, een praktische workup
Dr. Menno Toirkens
13:00 Lunch (Foyer Auditorium)
13:45 Workshop: Arteriële ischemie met toepassing CTA-CTP-MRI. Ringvormige laesies
Dr. Geert Lycklama à Nijeholt, Dr. Menno Toirkens en dr. Bas Hammer
15:45 Pauze (Foyer Auditorium)
16:00 Nabespreking workshop, samenvatting leerdoelen
Dr. Geert Lycklama à Nijeholt en dr. Bas Hammer
16.30 Afsluiting en borrel (Foyer Auditorium)
 
dr. S.F.T.M. de Bruijn
Neuroloog, Haga ziekenhuis
Dr. S. Hammer
Neuroradioloog, HagaZiekenhuis
Dr. K.F. de Laat
Neuroloog, HagaZiekenhuis
Dr. G.J. Lycklama À Nijeholt
Radioloog, Haaglanden MC
Drs. J.P. Toirkens
Neuro- en hoofd/hals radioloog, LUMC
Prof. dr. M.J.H. Wermer
Neuroloog, LUMC
HagaZiekenhuis
Els Borst-Eilersplein 275, 2545 CH Den Haag
Deelname € 325,-
Kortingstarief (AIOS, PA, VS)        € 190,- (€ 135 korting)