• Startdatum:
  • 4 april 2022
  • Cursusduur:
  • 1 dagdeel
  • Werkzaam als:
  • PhD

Het symposium biedt plek aan maximaal 100 deelnemers (vol=vol), de inschrijving sluit op 31 maart en het symposium is alleen toegankelijk voor medewerkers van het LUMC en de universiteit Leiden.

---------------------------------------------------------------------

Het symposium over kwalitatief gezondheidsonderzoek van het LUMC wilt u niet missen! Het symposium is bedoeld voor zowel ervaren als minder ervaren kwalitatieve onderzoekers, waarin u het platform en het bredere netwerk van kwalitatieve onderzoekers kan ontmoeten én uw kennis over kwalitatieve onderzoeksmethoden kunt verdiepen. Na een inspirerende keynote lezing, laten we ons uitdagen in vier workshops waarin verschillende kwalitatieve onderzoeksmethoden centraal staan.

Het symposium wordt georganiseerd ter ere van het afscheid van prof. dr. Ria Reis, hoogleraar medische antropologie in public health bij het LUMC. Ria Reis heeft zich tijdens haar aanstelling als hoogleraar onvermoeibaar ingezet om kwalitatief onderzoek een duurzame plek te geven in het LUMC. Tijdens het symposium gaan we dan ook in op het belang en de toepasbaarheid van kwalitatieve onderzoeksmethoden in gezondheidsonderzoek zowel binnen als buiten de klinische context. Samen met u gaan we in gesprek over innovatieve kwalitatieve methoden en we nodigen u uit om uw eigen ideeën en ervaringen in te brengen tijdens de workshops. Wij kijken ernaar uit u 4 april te mogen verwelkomen in gebouw 1 van het LUMC (Albinusdreef 2)!

Na afloop van het symposium zal Ria Reis haar afscheidsrede houden in het Academiegebouw in Leiden. Meer informatie over het afscheid vind u hier: https://www.universiteitleiden.nl/agenda/2022/04/afscheidscollege-prof.dr.-r.-reis

Workshops:

Ronde 1.1 & 2.1: Ethiek en participatief actieonderzoek (PAR)

Prof. Dr. Tineke Abma en Dr. Barbara Groot-Sluijsmans

Participatief actieonderzoek (PAR)  is onderzoek dat van A tot Z samen met de mensen om wie het gaat uitgevoerd wordt. Samen met patiënten, cliënten, verpleegkundigen, verzorgende, artsen, maar ook bijvoorbeeld beleidsmakers. Deze samenwerking in onderzoek is anders dan vele onderzoekers gewend zijn. Onderzoekers delen in dit type onderzoek de macht en regie over het onderzoek met deze belanghebbenden. Je bent als onderzoeker niet de enige die bepaalt welke vraagstelling,  doelstelling en methode van onderzoek gebruikt wordt. 

In PAR is ethiek belangrijk: basisprincipes als democratische participatie, inclusie, rechtvaardigheid zijn van belang. In de praktijk is het soms best lastig om deze principes na te streven. Dit brengt ethische dilemma's met zich mee. In deze workshop gaan we actief aan de slag met zeven ethische principes van PAR. 

Ronde 1.2: “Illness narratives”: kwalitatief interviewen
Dr. Annemarie Samuels

Hoe zet je een kwalitatief interview naar ervaring van ziekte en gezondheid op? Hoe kom je erachter wat echt van belang is voor de geïnterviewde? En hoe stel je je vragen zo dat ze zowel richting als ruimte geven tijdens een interview? In deze workshop bespreken we een aantal technieken van kwalitatief interviewen en brengen we deze technieken direct in praktijk.

Ronde 1.3: Observatie in kwalitatief onderzoek
Dr. Kirsten Langeveld, Charlotte Poot MSc, Jaco Tresfon MSc

Observatie, een methode die gemakkelijk verwaarloosd wordt in medisch kwalitatief onderzoek omdat het als tijdrovend wordt beschouwd, is een belangrijke methode in kwalitatief onderzoek, ook om triangulatie van gegevens te bereiken. In deze workshop starten we met een korte theoretische inleiding over observatie in kwalitatief onderzoek, gevolgd door een praktische observatieopdracht. Waarbij je direct de theorie in praktijk kan brengen. Evenals de waarde van observatie kunt ervaren met daarbij voorkomende valkuilen. Ter afsluiting volgt een plenaire discussie over de gemaakte observaties en notities.

Ronde 2.2: Wil je inzicht in hoe meningen verschillen? Gebruik de Q-methodologie 
Dr. Matty Crone en Thom Bongaerts MSc

De Q-methodologie is een mixed-methods onderzoeksmethode waarmee je systematisch bekijkt of er verschillende profielen van mensen te onderscheiden zijn op basis van hun meningen en gevoelens over een onderwerp. Tijdens deze workshop ga je zelf een Q-sort uitvoeren en zullen we laten zien hoe deze methode gebruikt wordt in gezondheidsonderzoek.

Ronde 2.3: Het maken van een beleidsreis: het volgen van gezondheidsbeleid
Prof. Dr. Jet Bussemaker, Dr. Suzan van der Pas, Roos van Lammeren MSc.

Customer journeys en patiëntreizen zijn welbekende begrippen, maar kan je in plaats van een klant of patiënt ook (de ontwikkeling van) beleid volgen? In deze workshop wordt je meegenomen in mogelijke methodes voor het uitvoeren van een beleidsreis.

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Biograhie Christine Dedding: Christine Dedding is Medisch Antropoloog en als Assoc. Professor verbonden aan de afdeling Ethiek, Recht en Humaniora van het AUMC. Middels wetenschappelijk onderzoek wil zij bijdragen aan een rechtvaardige samenleving door bruggen te slaan tussen wetenschap, praktijk en beleid. Zij doet bij voorkeur Participatief Actie Onderzoek waarbij ieders behoeften, kennis en kunde telt en de wens tot positieve verandering het startpunt is van een gezamenlijk leerproces.

12:00

Inlooplunch en posterpresentaties

13:00

Opening symposium

13:10

Mee-bewegen in kwalitatief onderzoek: de meerwaarde van participatieve en creatieve onderzoeksmethoden’
Dr. Christine Dedding

13:55 - 14.40

Workshops – ronde 1

1.1: Ethiek en participatief actieonderzoek - Prof. Dr. Tineke Abma en Dr. Barbara Groot-Sluijsmans

1.2: “Illness narratives”: kwalitatief interviewen - Dr. Annemarie Samuels

1.3: Observatie in kwalitatief Onderzoek - Dr. Kirsten Langeveld, Charlotte Poot MSc, Jaco Tresfon MSc

14:45

Workshops - ronde 2
2.1: Ethiek en participatief actieonderzoek - Prof. Dr. Tineke Abma en Dr. Barbara Groot-Sluijsmans

2.2: Beleidsreis: het volgen van beleid - Prof. Dr. Jet Bussemaker, Dr. Suzan van der Pas, Roos van Lammeren MSc.

2.3: Q-methodologie: Inzicht in hoe meningen verschillen - Dr. Matty Crone en Thom Bongaerts MSc

15:30

Einde

Drs. T.H.G. Bongaerts
AIOS huisartsgeneeskunde, LUMC
Prof. dr. M. Bussemaker
Dr. M.R. Crone
C. Dedding
Associate professor
B.C. Groot-Sluijsmans
R. van Lammeren
Dr. K. Langeveld
Dr. S. van der Pas
Drs. C.C. Poot
A. Samuels
Drs. J.A.S. Tresfon
LUMC
Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden

Registratie: LUMC Boerhaaveplein
Plenaire sessie: Collegezaal 4

Het symposium biedt plek aan maximaal 100 deelnemers (vol=vol) en PHD'ers van het LUMC en de universiteit Leiden hebben voorrang bij inschrijving.

Maak hier uw keuze

Inschrijven niet mogelijk
Neem contact op
Vooraankondiging, inschrijven nog niet mogelijk

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven