• Startdatum:
  • 18 januari 2022
  • Cursusduur:
  • 1 dag
  • Werkzaam als:
  • Basisarts/ ANIOS, Onderzoeker, Manager, AIOS, Huisarts, Medisch specialist, PhD, Physician assistant, Student, Anders

Accreditaties

  • ABAN:
  • 2

De inschrijving van deze werkconferentie sluit op 18 januari om 15.00 uur vanwege de technische voorbereidingen die getroffen moeten worden. U kunt zich vanaf dat tijdstip dus helaas niet meer inschrijven.

De 8e werkconferentie van de LUMC Campus Den Haag wilt u niet missen! Zoals ieder jaar kunt u enkele lezingen, een informatiemarkt over lopende projecten en meerdere workshops verwachten. Deze keer beginnen we met een publiekslezing over leefstijl door prof. dr. Hanno Pijl. In de workshops wordt gewerkt aan nieuwe samenwerkingsprojecten, onder het motto Den Haag: op weg naar een gezonde stad?

Tijdens deze conferentie gaan we vanuit verschillende disciplines in op oplossingsmogelijkheden voor gezondheidsvraagstukken en gezondheidsverschillen. U hoort ook hoe inwoners en wetenschappers reeds op dit gebied samenwerken en hoe wij proberen inwoners meer bij de plannen te betrekken. Vooral nodigen wij u uit mee te denken over nieuwe ideeën en initiatieven die opgestart zouden kunnen worden. Wij kijken ernaar uit u 18 januari online te mogen verwelkomen!

Deze cursus zal online worden aangeboden. We vragen u van tevoren een keuze te maken voor de 2 workshop rondes. De projectenmarkt vind volledig digitaal in kleinere break-out rooms plaats. Om meer over de projecten te weten te komen kunt u na uw inschrijving in de leeromgeving meer over de inhoud van de projecten lezen. 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Inhoud workshops:

Workshop 1: Inspiratieworkshop Citizen Science: hoe betrek je burgers (meer) bij je onderzoek? Hedwig Vos en Marjon Oomens Als je terugkijkt op een eigen onderzoek of project, waar en hoe was er ruimte geweest om burgers hierbij te betrekken? Hoe had dat de uitkomsten positief kunnen beïnvloeden? We starten met een korte inleiding over Citizen Science‚Äč, het belang hiervan en een voorbeeldproject over burgeronderzoek in co-creatie met mensen met onbegrepen lichamelijke klachten. Daarna wordt in kleine groepjes gebrainstormd over een eigen project of onderzoek en hoe we elkaar kunnen inspireren burgers in alle onderzoeksfasen echt te betrekken. We eindigen met gezamenlijk uitwisselen van tips en ideeën.
Workshop 2: To nudge or not to nudge? - Marieke Adriaanse en Laurens van Gestel

Nudges zijn kleine aanpassingen in de omgeving waarin mensen keuzes maken en ze worden vaak toegepast om gezonde keuzes te stimuleren. In deze workshop gaan we het op basis van input van de deelnemers hebben over het nut van nudging. Overweeg je om nudging toe te passen? We gaan dan in gesprek over wanneer nudges wel of niet effectief zijn. Ook vragen over wanneer nudging gewenst is komen aan bod. Wat zijn de effecten op gedrag en wat zijn de effecten op ervaren autonomie?

Workshop 3: De kracht van participatief actieonderzoek in co-creatie - Wilma van der Vlegel en Ahlam Benali-Attouti In deze workshop laten we zien hoe bewoners en professionals in Moerwijk samen community-up werken aan een gezondere wijk. Na een korte introductie en delen van ervaringen gaan we in gesprek rondom welke thema’s onderzoekers zowel professionals als bewoners kunnen zijn en hoe deze samenwerking eruit zou kunnen zien.
Workshop 4: Werken met de Campus Data infrastructuur - Jeroen Struijs

Hoe kan een huisarts leren van data uit de GGZ en hiermee de medische zorg verbeteren? En hoe kunnen gegevens van de gemeente bijdragen aan minder ziekenhuisopnames?

Binnen Gezond en Gelukkig Den Haag hebben wij beschikking tot een geïntegreerde data-infrastructuur, met daarin data van het Centraal Bureau van de Statistiek (CBS), huisartsen, geestelijke gezondheidszorg (GGZ) (Parnassiagroep), de Haagse ziekenhuizen, de jeugdgezondheidszorg (JGZ) en de gemeente (GGD). Uniek aan deze infrastructuur is dat ze zowel bronnen uit het sociale als het medische domein omvat. Binnen de organisaties zijn er al mogelijkheden te leren van de eigen data, maar hoe kunnen we leren van de data uit andere domeinen? De technische kant van de data-infrastructuur staat, maar hoe kunnen we in de regio gaan leren van data uit andere domeinen en disciplines? Na een korte introductie over de verschillende bronnen gaan we interactief aan de slag met deze vraag.

Workshop 5: Een gezonde leefomgeving - Berry van Holland en Laura van der Velde

Wat is een gezonde leefomgeving? Woon/werk je zelf in een gezonde omgeving?
In deze workshop ga je aan de slag met een nieuwe manier van kijken naar je eigen omgeving. Wat draagt bij aan een gezonde omgeving en wat juist niet? Samen met andere deelnemers ga je in discussie over elementen in de omgeving die van invloed zijn op de beleving van de omgeving. Wat vind je daarvan? Hoe zou jij je eigen omgeving willen inrichten?

Maak ter voorbereiding op deze workshop een wandeling door je eigen woon- en/of werkomgeving. Maak daarbij foto’s van elementen waarvan jij vindt dat die van invloed zijn op de ‘gezonde leefomgeving’, positief dan wel negatief. Stuur de foto’s naar b.j.van.holland@pl.hanze.nl.

Workshop 6: Heb je even voor mij? Elkaar vinden rondom onbedoelde zwangerschappen - Janna Goijaerts en Nienke Slagboom “Een halfuurtje zou een wereld van verschil maken”. In de regio Den Haag wordt hard gewerkt om de zorg rondom onbedoelde zwangerschappen te verbeteren. Een veelgenoemd struikelblok daarbij is dat professionals uit het sociaal en medisch domein elkaar nauwelijks ontmoeten of spreken. In deze workshop gaan we aan de slag met de concrete vraag: hoe gaan we organiseren dat professionals elkaar structureel een half uurtje kunnen treffen? We zouden daarbij vooral de input van (huis)artsen goed kunnen gebruiken, dus voel je uitgenodigd!
Workshop 7: Is ziektelast van COVID-19 ongelijk verdeeld binnen Den Haag? – Maryse Wiewel en Cees van Nieuwkoop Is dit een probleem en welke data heb je nodig om eventuele risicoverschillen te onderkennen? In deze workshop zullen wij gezondheidsverschillen in relatie tot COVID-19 bediscussiëren en inventariseren of regio-gebonden risicostratificatie hierbij behulpzaam is.
Workshop 8: 
Een blije huisarts opleiden; de Professionele ontwikkeling van Huisartsen (in opleiding) op gebied van Populatiegerichte Zorg
Irene Slootweg  en Jens Krol

Gezondheidsbevordering bij patiënten raakt de professionals tot diep in hun ziel. We hebben in een kwalitatieve studie bij huisartsen in een huisartspraktijk in Den Haag onderzocht welke overtuigingen aan de gezondheidsbevordering ten grondslag liggen, zowel op individueel als op praktijk niveau. Bijvoorbeeld: “Het is toch belachelijk dat er overal massaal fastfood, suiker, alcohol, alles verkrijgbaar is, en dan moeten wij huisartsen […] roepen dat het niet gezond is” We gaan tijdens de workshop uitwisselen over de eigen professionele ontwikkeling op dit gebied én u informeren over de resultaten van ons onderzoek. U gaat naar huis met voornemens voor de eigen professionele ontwikkeling en/of die van de aios.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Disclaimer
LUMC Campus Den Haag gaat ervan uit dat u toestemming geeft aan de LUMC Campus Den Haag om u in de toekomst over activiteiten van de LUMC Campus op de hoogte te houden.

Over de LUMC – Campus Den Haag

Via onderzoek, opleiding en onderwijs op het gebied van Population Health Management werkt de LUMC-Campus Den Haag samen met haar partners aan vraagstukken die gericht zijn op het verkleinen van gezondheids- en maatschappelijke verschillen in de grootstedelijke omgeving van Den Haag. De LUMC-Campus Den Haag is in 2016 gestart als samenwerkingsverband van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de Haagse STZ-ziekenhuizen: HMC en het Haga- Ziekenhuis (onderdeel van Stichting Reinier Haga Groep), Universiteit Leiden (Campus Den Haag) en de Gemeente Den Haag/GGD Haaglanden. Er wordt intensief samengewerkt met de eerstelijns zorggroepen in Den Haag (Hadoks), met GGZ instelling Parnassia en met de Haagse Hogeschool.

Onder voorbehoud van wijzigingen:

16:30 Leefstijlgeneeskunde: wat is dat, waarom is het nodig en hoe doen we het.
Prof. dr. Hanno Pijl
17:15 Pauze
17:30 Aanvang projectenmarkt/netwerksessies
18:30 Pauze
18:45 Inleiding plenaire programma
Prof. dr. Mattijs Numans
18:45 Burger en wetenschap, dat werkt
Marjon Oomens en dr. Hedwig Vos
19:10 Waarom gedragsverandering moeilijk is en wat je daar aan kunt doen
Prof. dr. Marieke Adriaanse
19:30 Inleiding workshops en korte pauze
19:40

Workshop ronde 1:

1: Inspiratieworkshop Citizen Science: hoe betrek je burgers (meer) bij je onderzoek? (Hedwig Vos en Marjon Oomens)
2: To nudge or not to nudge?  (Marieke Adriaanse en Laurens van Gestel)
3: De kracht van participatief actieonderzoek in co-creatie (Wilma van der Vlegel en Ahlam Benali-Attouti)
4: Werken met de Campus Data infrastructuur (Jeroen Struijs)
5: Een gezonde leefomgeving (Berry van Holland en Laura van der Velde)
6: Heb je even voor mij? Elkaar vinden rondom onbedoelde zwangerschappen (Janna Goijaerts en Nienke Slagboom)
7: Is ziektelast van COVID-19 ongelijk verdeeld binnen Den Haag? (Maryse Wiewel en Cees van Nieuwkoop)
8: Een blije huisarts opleiden; de Professionele ontwikkeling van Huisartsen (in opleiding) op gebied van Populatiegerichte Zorg (Irene Slootweg  en Jens Krol)

20:20 Pauze
20:30 Workshop ronde 2:

1: Inspiratieworkshop Citizen Science: hoe betrek je burgers (meer) bij je onderzoek? (Hedwig Vos en Marjon Oomens)
2: To nudge or not to nudge?  (Marieke Adriaanse en Laurens van Gestel)
3: De kracht van participatief actieonderzoek in co-creatie (Wilma van der Vlegel en Ahlam Benali-Attouti)
4: Werken met de Campus Data infrastructuur (Jeroen Struijs)
5: Een gezonde leefomgeving (Berry van Holland en Laura van der Velde)
6: Heb je even voor mij? Elkaar vinden rondom onbedoelde zwangerschappen (Janna Goijaerts en Nienke Slagboom)
7: Is ziektelast van COVID-19 ongelijk verdeeld binnen Den Haag? (Maryse Wiewel en Cees van Nieuwkoop)
8: Een blije huisarts opleiden; de Professionele ontwikkeling van Huisartsen (in opleiding) op gebied van Populatiegerichte Zorg (Irene Slootweg  en Jens Krol)

21:10 Afsluiting met de dagvoorzitter en David van Bodegom
Prof. Dr. M.A. Adriaanse
Dr. L.C. van Gestel
Drs. J.M. Goijaerts
Dr. B.J. van Holland
Mr. J.B.M. Krol
Dr. C. van Nieuwkoop
Drs. M.J.H. Oomens
Prof. Dr. H. Pijl
M.N. Slagboom
Dr. I.A. Slootweg
J.N. Struijs
Researcher, LUMC
Drs. L.A. van der Velde
W.A.E. van der Vlegel
Dr. H.M.M. Vos
Dr. M.A. Wiewel
ONLINE
,

Online

Deelname is kosteloos €  0,00

LUMC Campus Den Haag gaat ervan uit dat u toestemming geeft aan de LUMC Campus Den Haag om u in de toekomst over activiteiten van de LUMC Campus op de hoogte te houden.

Maak hier uw keuze

Inschrijven niet mogelijk
Neem contact op
Vooraankondiging, inschrijven nog niet mogelijk

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven