• Startdatum:
 • 24 november 2022
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • Huisarts, Physician assistant, Verpleegkundig specialist

Accreditaties

 • VSR:
 • 3
 • NAPA:
 • 3
 • ABC 1:
 • 3
 • NVvPO:
 • 3

In West Nederland zijn, net als in andere delen van Nederland, de ontwikkelingen voor oncologische behandelingen en de beste patiëntenzorg volop in beweging. Medisch specialisten, verpleegkundig specialisten, casemanagers en andere professionals van de zeven ziekenhuizen die samen het Regionaal Oncologienetwerk West (RO West) vormen, vinden het belangrijk om de eerstelijns zorgprofessionals uit de regio te informeren over deze ontwikkelingen. Daarnaast is het doel van het symposium om informatie te delen over tumor specifieke (netwerk)zorg en welke rol  de huisartsenpraktijk hierin kan spelen.

Met het oog op de steeds verdergaande intensievere regionale samenwerking tussen ziekenhuizen om patiënten met kanker de beste zorg te kunnen bieden en de verschuiving van zorgtaken van de tweede- naar de eerstelijn, mag u dit symposium niet missen!

RO West is voornemens om jaarlijks een bijeenkomst voor eerstelijns zorgprofessionals te organiseren om de oncologische kennis in de huisartsenpraktijk te vergroten en de samenwerking tussen de huisartsenpraktijk en het ziekenhuis meer op elkaar af te stemmen.

Wat kunt u verwachten?

De bijeenkomst wordt ingevuld door verschillende medisch specialisten, verpleegkundig specialisten, casemanagers en andere leden van de expertteams van het Regionaal Oncologienetwerk West. Zij informeren u over hoe de onderlinge communicatie, overdracht en samenwerking per tumorsoort binnen de regio is georganiseerd. Wij zetten in op een interactieve meeting waarbij meer dan voldoende ruimte is om uw vragen te stellen en we willen eindigen met een prikkelende discussie. Ook daarna tijdens de netwerkborrel is er volop gelegenheid om met elkaar in gesprek te gaan.  

Wij kijken ernaar uit u 24 november te verwelkomen in het ECC* (voorheen Holiday Inn Leiden)!

Cursuscommissie
Prof. dr. A.J. Gelderblom, oncoloog, LUMC (voorzitter)
E.L. van den Burg, PhD-student en huisarts i.o., LUMC
E. Schoorl, huisarts
Drs. C.C.M. Juffermans, kaderhuisarts palliatieve zorg, LUMC

Sponsoren
Dit symposium wordt mede mogelijk gemaakt door:
Bristol Myers Squibb  -  Novartis - Eli Lilly - Pierre Fabre - Pfizer

 

CONCEPT PROGRAMMA

12:30 Registratie en ontvangst met lunchbuffet
13:30 Welkom en opening
Prof. dr. Hans Gelderblom 
13:40 Regionale oncologische patiëntenzorg voor maag en slokdarm:
Welke zorg wordt er geleverd en wat kan de rol van de huisarts hierin worden

Drs. Wobbe de Steur, Erlinde de Graaf, dr. Cynthia Holterhues 
14:10 Regionale pancreascarcinoom zorg: Hoe is de zorg georganiseerd incl.
overdracht naar de huisarts en hoe om te gaan met een stentplaatsing

Dr. Bert Bonsing, dr. Rutger Quispel, dr. Anouk Jochems
14:40 CRC - zorg in de regio
Dr. Leontine Spierings: Palliatieve chemotherapie
Dr. Koen Peeters: Functionele stoornissen na behandeling
15:10 Pauze
15:30 Rol van de verpleegkundig specialist/casemanager in het netwerk;
toegevoegde waarde voor de patiënt en huisarts

Monique Baas, Esther Ponsioen, Miranda Heemskerk, Marietta Hermanides, Martien van der Lugt, Barbara Zwarteveld 
16:00 Immunotherapie bij Mamma; kansen en bijkomende symptomen
Drs. Rianne Oosterkamp, dr. Anke van der Pas 
16:30 Tijdige integratie palliatieve zorg binnen de oncologie; hoe doe je dat?
Dr. Wendy van der Deure, prof. dr. Yvette van der Linden 
17:00 Afsluiting 
M.C.M. Baas
Verpleegkundig consulent, LUMC
Dr. B.A. Bonsing
Chirurg, LUMC
Dr. W.M. van der Deure
Internist-oncoloog, GHZ
Prof. dr. A.J. Gelderblom
Oncoloog, Afdelingshoofd Medische oncologie, LUMC
E. de Graaf
Verpleegkundig specialist, RdGG
M.T.H. Heemskerk
Verpleegkundig consulent palliatieve zorg, Alrijne ziekenhuis
M. Hermanides
Oncologieverpleegkundige, Groene Hart Ziekenhuis
Dr. C. Holterhues
Internist-oncoloog, HagaZiekenhuis
Dr. A. Jochems
Internist-oncoloog, HMC
Prof. dr. Y.M. van der Linden
Radiotherapeut-oncoloog / hoofd Expertisecentrum Palliatieve Zorg (EPZ), LUMC
M. van der Lugt
Verpleegkundig specialist, LLZ
P.A. Neijenhuis
Dr. R. Oosterkamp
Internist-oncoloog, HMC
Drs. A.J.M. van der Pas
Dr. K.C.M.J. Peeters
gastro-enterologisch chirurg / oncologisch chirurg, LUMC
E.M. Ponsioen
Gespecialiseerd verpleegkundige palliatieve zorg, RdGG
Dr. R. Quispel
MDL arts, RdGG
Dr. L.E.A.M.M. Spierings
Internist-oncoloog, Alrijne
Drs. W.O. de Steur
B. Zwarteveld
Verpleegkundig specialist, HagaZiekenhuis
ECC Leiden
Haagse Schouwweg 10, 2332 KG Leiden
071 203 3607
Deelname € 40,-