• Startdatum:
 • 17 juni 2022
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Werkzaam als:
 • Huisarts, Physician assistant, Verpleegkundig specialist

Accreditaties

 • ABC 1:
 • 6
 • NAPA:
 • 6
 • VSR:
 • 6

Als praktiserend huisarts of specialist ouderengeneeskunde luistert u dagelijks naar het hart en de longen van uw patiënten. Echter kan het een uitdaging zijn om te achterhalen welke gevolgen het horen van een bepaald geluid heeft voor de verdere diagnostiek. Wilt u op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen op dit gebied? Meld u dan aan voor de cursus Hart- en longgeluiden 2022.

Opsporen zeldzame afwijkingen
De cursus Hart- en longgeluiden 2022 is een nuttige update van uw kennis en vaardigheden over doelgerichte auscultatie van hart en longen. Enkele zeldzame afwijkingen worden slechts sporadisch waargenomen in de praktijk. Daardoor kunnen er bepaalde kwalen over het hoofd worden gezien. Tijdens de cursus leert u hoe deze zeldzame geluiden alsnog kunt signaleren en welke vervolgstappen u kunt nemen.

Interactief oefenen
Onder deskundige begeleiding gaat u interactief aan de slag met een relevante casus uit uw vakgebied. Hier krijgt u gelijk de kans om de net geleerde theoretische kennis in de praktijk toe te passen. Om het rendement van de cursus te toetsen wordt de dag afgesloten met een uitdagende luisterquiz met hart- en longgeluiden. 

Voor- en natoets
Aan deze cursus zijn een voor- en natoets verbonden. Twee weken voorafgaand aan de cursus ontvangt u via de mail een uitnodiging om de voortoets te maken. Twee weken na afloop kunt u de natoets maken. Hierin wordt de kennis getoetst die u tijdens de cursusdag hebt opgedaan. Met de resultaten van beide toetsen kunnen wij het cursusprogramma actualiseren en waar nodig verbeteren. U ontvangt één extra accreditatiepunt indien u zowel de voor- als natoets heeft gemaakt.

Doelgroep
Deze cursus is in eerste instantie ontwikkeld voor huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde. Verpleegkundig specialisten, Physician Assistants en praktijkondersteuners zijn ook van harte welkom om zich aan te melden voor de cursusdag.

Cursuscommissie
Deze cursus is samengesteld door:

Dr. Hubert Vliegen, cardioloog,  LUMC
Dr. Luuk Willems, longarts, LUMC

Deze nascholing is sponsorvrij

08:45 Registratie en ontvangst
09:15 Opening
Dr. Hubert Vliegen
09:20 Inleiding auscultatie van het hart
Dr. Hubert Vliegen
10:00 Oefening met stemsysteem
Dr. Hubert Vliegen
11:00 Koffiepauze
11;30 Inleiding auscultatie van de longen met stemsysteem
Dr. Luuk Willems
12:45 Lunchpauze
13:45 Hartgeluiden in de dagelijkse praktijk
Dr. Hubert Vliegen
14:45 Longeluiden in de dagelijkse praktijk
Dr. Luuk Willems
15:45 Theepauze
16:15 Wilt u even luisteren, dokter? Quiz
Dr. Hubert en Vliegen en dr. Luuk Willems
16:45 Discussie en prijsuitreiking 
16:55 Afsluiting
Dr. H.W. Vliegen
Dr. L.N.A. Willems
Longarts, LUMC
LUMC
Albinusdreef 2, Leiden
Deelname € 325,-
Kortingstarief AIOS, PA, VS  € 190,-  (€ 135,- korting)