• Startdatum:
 • 31 december 2021
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Werkzaam als:
 • Medisch specialist

Dit symposium is in verband met coronavirus uitgesteld tot een nog nader te bepalen datum!

eHealth is het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën, en met name internet-technologie, om gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren. In deze tijd is eHealth niet meer weg te denken in onze samenleving. eHealth-toepassingen helpen patiënten en zorgverleners om elektronisch met elkaar te communiceren. Denk hierbij aan het stellen van een diagnose, overleg over uitslagen en het uitwisselen van informatie. Enkele concrete voorbeelden hiervan zijn: het online doorgeven van waarden en testresultaten door patiënten, video-consults met uw huisarts bij chronische klachten, een zorgrobot of een medische app die helpt bij het stellen van een diagnose. eHealth draagt bij aan beter toegankelijke en kwalitatief goede zorg en leidt tot meer zelfregie voor patiënten. Steeds meer mensen en organisaties zien het belang van eHealth in en de ontwikkeling neemt alsmaar toe.

Echter, er zijn diverse ethische en juridische vraagstukken waar zowel de gezondheidszorg als de juristen tegen aan lopen. De Universiteit Leiden zal op donderdag 25 juni een congres organiseren waarop alle vraagstukken/problematiek m.b.t. eHealth aan bod zal komen. De rechtenfaculteit en het LUMC zullen de handen ineens slaan om beide doelgroepen samen te laten komen. Op deze dag zullen zowel de medici als de juristen met elkaar in discussie gaan over de problematiek waar men tegenaan loopt. Diverse hoogleraren van zowel het LUMC als de rechtenfaculteit zullen een bijdrage verzorgen. In de middag hebben zowel de medici als de juristen de mogelijkheid om te kiezen uit verschillende werkgroepen.
 
Leerdoelen
 Het in kaart brengen en benoemen van ethische en juridische vraagstukken en problematiek vanuit het perspectief van zorgaanbieders, patiënten, zorgverzekeraars en toezichthouders. Antwoord kunnen geven op de volgende vragen.
- Wat is eHealth nu eigenlijk? Zal dit de gezondheid, gezondheidszorg daadwerkelijk ondersteunen en verbeteren?
- Wat is goede eHealth? Is eHealth wel geschikt voor iedereen? Welke verantwoordelijkheid heb je als zorgaanbieder die met eHealth werkt? Wat betekent eHealth voor de relatie tussen patiënt en zorgprofessional?
- Waar moet je als zorgaanbieder en zorgverzekeraar op letten bij de zorginkoop, financiering en vergoeding van eHealth-toepassingen?
- Wat zijn de toepasselijke gezondheidsrechtelijke kaders?  Hoe zit het met de wet- en regelgeving inzake medische hulpmiddelen?
- Waar moet je als ontwikkelaar van eHealth-toepassingen, zorgaanbieder, patiënt en zorgverzekeraar op letten in verband met de overdracht van informatie, privacy en informatiebeveiliging, en het opstellen van contracten?
-Hoe past eHealth in de governance van een zorginstelling?
-Welke medezeggenschapsregelingen moeten bij de uitrol van een eHealth  toepassing in acht worden genomen?
- Wie houdt er toezicht op (de ontwikkeling en uitrol van)  eHealth toepassingen?


Doelgroep
Artsen, bestuurders, commissarissen en bestuurssecretarissen van zorginstellingen, Compliance Officers, advocaten, bedrijfsjuristen, privacy-juristen, functionarissen gegevensbescherming (FG’s), , overheidsjuristen, toezichthouders in de zorg, academisch geschoolden die veel met het gezondheidsrecht en e-Health in aanraking komen, overige geïnteresseerden met een academische achtergrond.

09.00 uur: Ontvangst en registratie
09.30 uur: Opening
Prof. dr. Joanne van der Leun
09.45 uur: Wat is eHealth en welke belemmeringen zijn er voor
het ontwikkelen en invoeren van zinvolle e-Health toepassingen?

Prof. dr. Niels Chavannes
10.30 uur: Pauze
10.45 uur: Gezondheidsrechtelijke aspecten inzet eHealth door zorgaanbieders
 • Juridische relatie patiënt – hulpverlener(s)
 • Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheden
 • Toetsingskader Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd (IGJ)
11.30 uur: eHealth en privacy
Mr. dr. Theo Hooghiemstra en Prof. dr. mr. Gerrit-Jan Zwenne
12.15 uur: Lunch
13.15 uur: Hoe pak je een eHealth project aan?
Tamara Moll MSc
 
14.00 uur: Werkgroepen - eerste ronde
 
  Werkgroepen Juridisch
 
 1. Contractuele aspecten van eHealth projecten.
  Mr.dr. T.J. de Graaf en mr. dr. Geranne Lautenbach
   
 2. eHealth en de regelgeving inzake medische hulpmiddelen:
  durf het te snappen.
  mr. Erik Vollebregt 
   
 3. Draagvlak, (centraal) leiderschap en toezicht bij de uitrol
  van een eHealthtoepassing in een zorginstellling.
  Prof. mr. dr. Wilco Oostwouder
   
 4. Vergoeding en financiering van eHealth-toepassingen
  binnen de kaders van de Zorgverzekeringswet
  en de Wet marktordening gezondheidszorg
  mr. Bernard Creutzburg
  Werkgroepen medisch
 
 1. eHealth onderzoek doen: waar moet je op letten
  Vergroot de impact van e-health: wat werkt wel en wat niet?
  ZonMW
   
 2. eHealth en ethiek
  Prof. dr. Martine de Vries
   
 3. De rol van eHealth bij preventie
  Prof. dr. J.C. Kiefte-de Jong
   
 4. Veilig gebruik van eHealth
15.00 uur: Pauze
15.15 uur: Werkgroepen - tweede ronde
16.15 uur: Plenaire zitting:
Gelegenheid tot vragen en discussie
16.45 uur: Borrel
17.30 uur: Einde
,
Deelname € 325,-

Deelname met korting voor fulltime wetenschappers en aiossen
Kortingscode op aanvraag: pao@law.leidenuniv.nl

€ 190,-