• Startdatum:
 • 24 november 2021
 • Cursusduur:
 • 2 dagdelen
 • Werkzaam als:
 • Medisch specialist, Opleider

Accreditaties

 • ABAN:
 • 8

We kunnen niet in de toekomst kijken, maar vooralsnog gaan we ervan uit dat onze geplande cursussen in het najaar 2021 doorgaan.
Uiteraard blijft het al dan niet daadwerkelijk doorgaan van de cursus afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen rondom het coronavirus en het daarop aansluitende beleid van de Overheid en het RIVM.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

De moderne arts is een duizendpoot, hij is niet alleen medisch technisch vaardig maar kan ook samenwerken. Dat is niet altijd even gemakkelijk! Teams wisselen, belangen kunnen botsen en het is altijd druk. Dat kan lastige situaties geven. Hoe gaat de dokter van nu hiermee om en hoe geeft hij/zij vorm aan deze aspecten in de opleiding van arts in opleiding tot specialist? Daar is deze cursus op gericht. De competenties onderlinge samenwerking, communicatie en professioneel handelen in het kader van werken in een team staan centraal.

Doelgroep
Medisch specialisten, werkzaam binnen het LUMC en de Leidse OOR-regio, die aios begeleiden. Deze cursus wordt georganiseerd in het kader van docent-professionalisering voor postdoctoraal leren.

Wat levert deelname u op?
De training reikt concrete hulpmiddelen aan voor effectieve communicatie en samenwerking met collega’s. Meer precies geeft de training handvatten om:

 • Te reflecteren op eigen gedrag
 • Feedback te geven
 • Problematiek van de dagelijkse dag te bezien in proactief perspectief
 • Te luisteren …misschien wel het belangrijkste onderdeel van communicatie
 • Conflicten te hanteren
 • Leiding te geven en te ontvangen
 • Aios in bovenstaande vaardigheden te begeleiden.

Deze hulpmiddelen kunnen worden ingezet ter verbetering van samenwerkings- en communicatieperikelen uit de dagelijkse praktijk. En daarnaast wordt aan de hand van deze hulpmiddelen een concreet kader geboden om aios te begeleiden om samenwerking en communicatie vaardigheden te verbeteren.

De training heeft een interactieve vorm met o.a. uitwisseling van ervaringen, rollenspel en teamspel. Voor een optimaal rendement worden de hulpmiddelen zoveel mogelijk gekoppeld aan de dagelijkse praktijk.

Gehanteerde literatuur

 • Kernkwaliteiten, Bezieling en kwaliteit in organisaties door Daniel Ofman. Over reflectie en feedback.
 • De zeven eigenschappen van effectief leiderschap door Stephen Covey. Eigenschap 1: Proactief gedrag en eigenschap 5: luisteren.
 • Beinvloed anderen, begin bij jezelf, over gedrag en de Roos van Leary door Bert van Dijk. Over conflicthantering.

Deelnemers
Er kunnen 8-12 cursisten deelnemen.

Tijdsinvestering en toetsing
De training wordt in 2 dagdelen gegeven met een tussentijd van 4-6 weken.
Er is geen specifiek toetsing. Wel wordt aan de deelnemers gevraagd vooraf en tussentijds huiswerk te maken en kleine presentaties voor te bereiden, met een geschatte tijdsinvestering van 8 uur.

Docenten
De tweedaagse training wordt gegeven door een clinicus en een onderwijskundige.

Cursuscommissie

 • drs. R.A.J. Janss, CRM-gecertificeerd instructeur, LUMC, Anesthesiologie
 • A.F. Norbart, Leids Universitair Medisch Centrum, Onderwijs Expertise Centrum

Deelname
Medisch specialisten, werkzaam binnen het LUMC en de Leidse OOR-regio, die aios begeleiden. Deze cursus wordt georganiseerd in het kader van docent-professionalisering voor postdoctoraal leren.

Dagdeel 1 - 24-11-2021 -  gebouw 3, V4-52/56

13.30- 17.30 uur

 1. Inleiding
 2. Kennismaking
 3. Inventarisatie casuïstiek
 4. Pro activiteit
  - Wat is dat?
  - Oefenen met pro activiteit

Kernkwadranten
- Wat zijn dat?
- Oefenen met kernkwadranten

Eerst begrijpen dan begrepen worden luisteren
- Wat is dat?
- Oefenen met empatisch luisteren

Roos van Leary
- Wat is dat?
- Oefenen met de roos van Leary

Afsluiting en huiswerk.

Dagdeel 2 - 8 december 2021 - gebouw 3, V4-46
13.30- 17.30 uur

 1. Teamspel en feedback
 2. Ervaringen uitwisselen
 3. Oefenen met eigen materiaal met de in dagdeel 1 aangereikte tools ondersteund door presentaties door de cursisten
 4. Evaluatie en afronding
Drs. R.A.J. Janss
Anesthesioloog, LUMC
Drs. A.F. Norbart
Onderwijskundig adviseur, LUMC
LUMC
Hippocratespad 21, 2333 ZD Leiden

LUMC
Gebouw 3
V4-52/56

Parkeren en bereikbaarheid

€ 300,-

Aangepaste wijze voor inschrijving (voorlopig):

We kunnen niet in de toekomst kijken, maar vooralsnog gaan we ervan uit dat onze geplande cursussen in het najaar 2021 doorgaan. U kunt zich aanmelden voor de wachtrij. U hoeft nog niet te betalen.
Gaat de cursus definitief door, dan ontvangt u van ons bericht en sturen wij u een factuur.
Als de cursus doorgaat en het aantal aanmeldingen is hoger dat het aantal beschikbare plaatsen, dan zal toekenning plaatsvinden op volgorde van aanmelding.

Uiteraard blijft het al dan niet daadwerkelijk doorgaan van de cursus afhankelijk van de toekomstige ontwikkelingen rondom het coronavirus en het daarop aansluitende beleid van de Overheid en het RIVM.

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------