• Startdatum:
 • 10 september 2021
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Werkzaam als:
 • Medisch specialist

Selectie en toelating - Advanced training spasticiteitbehandeling met botulinetoxine ARM 
Voor deze cursus worden alleen deelnemers met voldoende basiskennis of werkervaring toegelaten. Als deelnemer moet u daarom kennis hebben over de basale echografische vaardigheden, basisbegrippen rondom spasticiteit, anatomie en het belang van loopanalyse. Om in te schatten of uw voorkennis en ervaring voldoende is om deel te nemen aan de cursus, vragen wij u na inschrijving een vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen. U ontvangt hiervoor een apart e-mail van ons. Op basis van uw antwoorden zal de cursuscommissie u wel of niet als deelnemer selecteren. Uw inschrijving is dus pas bevestigd op het moment dat u bent geselecteerd voor deelname.

----------------------------------------------------------------------------------------

Introductie
De training is voornamelijk op de praktijk gericht waarbij het verkrijgen van vaardigheden in echografie voorop staat. Cursisten zullen zoveel mogelijk gaan oefenen (oriëntatie , hand-oog coördinatie) en dit wordt bereikt door te werken met vier stations met telkens drie cursisten.

Toegang tot de training wordt verleend als de cursist voldoende basiskennis heeft, zoals die uit de POBOT Post-Graduate basis training, of aantoonbare werkervaring op het gebied van de basale echografische vaardigheden, kennis van basisbegrippen rondom spasticiteit en anatomie

Leerdoelen
Na het doorlopen van de cursusdag

 • Heeft de cursist inzicht in indicatiestelling bij spasticiteit en is de cursist op de hoogte van de pitfalls van het gebruik van BTXA op de arm.
 • Weet de cursist welke interventie bij welke patiënt kan worden ingezet.
 • Weet de cursist welke dosering bij de gebruikelijke spieren gebruikt moeten worden.
 • De benodigde anatomische kennis voor het lokaliseren van de targetspieren.
 • Heeft de cursist zijn vaardigheid van injecteren met botulinetoxine onder geleiding van echo zodanig vergroot dat hij deze in zijn eigen praktijk kan toepassen.
 • Heeft de cursist kennis van de aanbevolen klinimetrie om arm/handfunctie te beoordelen.

Met dank aan de sponsoren voor hun financiële bijdrage aan de cursus

 • Abbvie
 • Merz
 • Secma
 • Ipsen

Cursuscommissie bestaat uit:

 • Drs. Anne Marieke Dommisse
 • Dr. Judith Fleuren
 • Prof. dr. Sander Geurts
 • Drs. Maurits Hoonhorst
 • Dr. Wim Janssen
 • Drs. Wojtek Polomski
 • Dr. Duco Steenbeek
 • Dr. Carel Meskers

 

08:45 Ontvangst en registratie
09:15 Inleiding
Dr. Carel Meskers, Prof. dr. Sander Geurst en Anne Marieke Dommisse
10:30 Pauze
10:45 Specifieke anatomie bovenste extremiteit
Maurits Hoonhorst
11:30 Spastische hand: Botuline toxine en handchirurgie, timing en indicatiestelling
Juliette Nijlant
12:00 Lunch
13:00 Oefenen met echobeeldvorming bij gezonde proefpersonen
Dr. Carel Meskers,  Maurits Hoonhorst. Anne Marieke Dommisse, Prof. dr. Sander Geurts
15:00 Pauze
15:15 Oefenen met de echobeeldvorming bij spastische patiënten
Carel Meskers, Maurits Hoonhorst, Anne Marieke Dommisse, Sander Geurts
16:30 Overdenkingen behandeling van spasticiteit en het inrichten van een spasticiteitsspreekuur
Sander Geurts
17:15 Afsluiting, evaluatie en borrel
  Deze cursus wordt mede mogelijk gemaakt door:
Allergan, Merz, Secma en Ipsen.
Drs. A.M.V. Dommisse
Revalidatie arts, Stichting Isala Klinieken
Prof.dr. A.C.H. Geurts
Revalidatiearts, RadboudUMC
Drs. M.H.W.J. Hoonhorst
Revalidatiearts, Vogellanden, Centrum voor Revalidatie en Bijzondere Tandheelkunde
Dr. C.G.M. Meskers
Revalidatiearts, Amsterdam UMC
Vogellanden Centrum Voor Revalidatie En Bijzondere Tandheelkunde
Hyacinthstraat 66A, 8013XZ Zwolle
038-4981111
Deelname* € 525,00

*bij voldoende deelnemers zal de training georganiseerd worden. 

De toelating is gebaseerd op een voorinschrijving en er vindt een selectie voor deelname plaats op basis van eerdere gevolgde trainingen en werkzaamheden. Om in te schatten of uw voorkennis en ervaring voldoende is om deel te nemen aan Advanced Trainingen (Arm, Been en/of Kind), vragen wij u na inschrijving een vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen.  U ontvangt hiervoor apart een e-mail van ons. Op basis van de door u gegeven antwoorden zal de cursuscommissie u wel of niet als deelnemer selecteren.

De cursus wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren: Allergan, Secma, Ipsen en Merz