• Startdatum:
 • 10 september 2021
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Medisch specialist

Accreditaties

 • NOV:
 • 6
 • VRA:
 • 6
 • NVN:
 • 6

Selectie en toelating - Advanced training spasticiteitbehandeling met botulinetoxine ARM 
Voor deze cursus worden alleen deelnemers met voldoende basiskennis of werkervaring toegelaten. Als deelnemer moet u daarom kennis hebben over de basale echografische vaardigheden, basisbegrippen rondom spasticiteit, anatomie en het belang van loopanalyse. Om in te schatten of uw voorkennis en ervaring voldoende is om deel te nemen aan de cursus, vragen wij u na inschrijving een vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen. U ontvangt hiervoor een apart e-mail van ons. Op basis van uw antwoorden zal de cursuscommissie u wel of niet als deelnemer selecteren. Uw inschrijving is dus pas bevestigd op het moment dat u bent geselecteerd voor deelname.

----------------------------------------------------------------------------------------

Introductie
De training is voornamelijk op de praktijk gericht waarbij het verkrijgen van vaardigheden in echografie voorop staat. Cursisten zullen zoveel mogelijk gaan oefenen (oriëntatie, hand-oog coördinatie) en dit wordt bereikt door te werken met vier stations met telkens drie cursisten.

Toegang tot de training wordt verleend als de cursist voldoende basiskennis heeft, zoals die uit de POBOT Post-Graduate basis training, of aantoonbare werkervaring op het gebied van de basale echografische vaardigheden, kennis van basisbegrippen rondom spasticiteit en anatomie.

Leerdoelen
Na het doorlopen van de cursusdag:

 • heeft de cursist inzicht in indicatiestelling bij spasticiteit en is de cursist op de hoogte van de pitfalls van het gebruik van BTXA op de arm;
 • weet de cursist welke interventie bij welke patiënt kan worden ingezet;
 • weet de cursist welke dosering bij de gebruikelijke spieren gebruikt moeten worden;
 • de benodigde anatomische kennis voor het lokaliseren van de targetspieren;
 • heeft de cursist zijn vaardigheid van injecteren met botulinetoxine onder geleiding van echo zodanig vergroot dat hij deze in zijn eigen praktijk kan toepassen;
 • heeft de cursist kennis van de aanbevolen klinimetrie om arm/handfunctie te beoordelen.

Aanbevolen voorbereiding
U haalt meer profijt uit de cursus als u beschikt over echoapparatuur. Daarnaast kunt u zich voorbereiden door het volgen van de online module Muscle Premium en het voltooien van een e-learning die bij bevestiging van de inschrijving beschikbaar gemaakt wordt voor de cursist.

Met dank aan de sponsoren voor hun financiële bijdrage aan de cursus

 • Allergan / AbbVie
 • Merz
 • Secma
 • Ipsen

Cursuscommissie bestaat uit:

 • Drs. A.M.V. Dommisse
 • Dr. J.F.M. Fleuren
 • Prof. dr. A.C.H.Geurts
 • Drs. M.H.W.J. Hoonhorst
 • Dr. W.G.M. Janssen
 • Dr. C.G.M. Meskers
 • Drs. W.P. Polomski
 • Dr. D. Steenbeek
08:45 Ontvangst en registratie
09:15 Inleiding
Dr. Carel Meskers, prof. dr. Sander Geurst 
10:30 Pauze
10:45 Herhaling basiscursus anatomie bovenste extremiteit
Drs. Maurits Hoonhorst
11:15 Spastische hand: Botuline toxine en handchirurgie, timing en indicatiestelling
Drs. Juliette Nijlant, Drs. Inge van Cooten
11:45 Lunch
12:30 Vervolg specifieke anatomie bovenste extremiteit; combinatie van anatomie in vivo en echobeelden van de spieren, longitudinale en transversale presentatie
Dr. Carel Meskers, drs. Maurits Hoonhorst, drs. Anne Marieke Dommisse, prof. dr. Sander Geurts
13:00 Oefenen met de echobeeldvorming bij gezonde proefpersonen 
15:15 Pauze
15:30 Oefenen met de echobeeldvorming bij spastische patiënten
Dr. Carel Meskers, drs. Maurits Hoonhorst, drs. Anne Marieke Dommisse, prof. dr. Sander Geurts
16:45 Plenaire afsluiting met vragen en opmerkingen
Dr. Carel Meskers, drs. Maurits Hoonhorst, drs. Anne Marieke Dommisse, prof. dr. Sander Geurts
17:00 Evaluatie en afsluiting
  Deze cursus wordt mede mogelijk gemaakt door:
Allergan / AbbVie, Merz, Secma en Ipsen.
Drs. A.M.V. Dommisse
Revalidatiearts, Stichting Isala Klinieken
Prof.dr. A.C.H. Geurts
Revalidatiearts, RadboudUMC
Drs. M.H.W.J. Hoonhorst
Revalidatiearts, Vogellanden, Centrum voor Revalidatie en Bijzondere Tandheelkunde
Prof. dr. C.G.M. Meskers
Revalidatiearts, Amsterdam UMC
Vogellanden Centrum Voor Revalidatie En Bijzondere Tandheelkunde
Hyacinthstraat 66A, 8013XZ Zwolle
038-4981111
Deelname* € 525,00

*bij voldoende deelnemers zal de training georganiseerd worden. 

De toelating is gebaseerd op een voorinschrijving en er vindt een selectie voor deelname plaats op basis van eerdere gevolgde trainingen en werkzaamheden. Om in te schatten of uw voorkennis en ervaring voldoende is om deel te nemen aan Advanced Trainingen (Arm, Been en/of Kind), vragen wij u na inschrijving een vragenlijst zo volledig mogelijk in te vullen.  U ontvangt hiervoor apart een e-mail van ons. Op basis van de door u gegeven antwoorden zal de cursuscommissie u wel of niet als deelnemer selecteren.

De cursus wordt mede mogelijk gemaakt door onze sponsoren: Allergan / AbbVie, Secma, Ipsen en Merz