• Startdatum:
 • 8 september 2021
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • Apotheker, Huisarts, Medisch specialist, Physician assistant, Specialist Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist

Accreditaties

 • VSR:
 • 2
 • ABAN:
 • 4
 • NAPA:
 • 4
 • KNMP:
 • Aangevraagd
 • NVZA:
 • 0

Deze nascholingscursus is volgeboekt, waardoor inschrijving niet meer mogelijk isOp 28 oktober vindt er een tweede sessie plaats van 19:30 - 21:30 uur. Klik HIER om u voor deze editie direct in te schrijven.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Wist u dat 9 van de 10 patiënten die een penicilline allergie melden, veilig met penicillines behandeld kunnen worden? In deze cursus leren deelnemers omgaan met antibioticum allergie in de dagelijkse praktijk.

Als zorgverlener komt u regelmatig in aanraking met patiënten die aangeven allergisch te zijn voor antibiotica. In de praktijk wordt door allergie-meldingen vaak afgeweken van het eerste keuze antibioticum. Echter, dat is vaak onterecht. In deze cursus leert u verschillende typen allergieën onderscheiden en dilemma’s uit de dagelijkse praktijk op te lossen. Wanneer kan het antibioticum wel gegeven worden en wanneer niet? Hoe zit het eigenlijk met kruisallergie?

De cursus is dan ook geschikt voor alle zorgprofessionals die regelmatig antibiotica voorschrijven of over antibiotica adviseren.

Inhoud van de blended cursus
De blended cursus bestaat uit een e-learning (2 uur), gevolgd door een online bijeenkomst (2 uur). In de e-learning wordt de theoretische kennis over antibiotica- allergie vergroot.

Deze kennis wordt uitgediept en toegepast tijdens de online bijeenkomst. Het online gedeelte bestaat uit een plenair gedeelte gevolgd door een werkgroepsessie en wordt gemodereerd door een apotheker, internist allergoloog-immunoloog en internist-infectiologen. Aan de hand van casuïstiek wordt de kennis uit de e-learning toegepast en verder uitgewerkt en er wordt ingegaan op de samenwerking tussen de verschillende disciplines.

Voorbereiding
Ter voorbereiding van het online gedeelte vragen wij u om de e-learning te doorlopen. Dit is van belang om het online gedeelte goed te kunnen volgen. Deze e-learning is direct na inschrijving voor u beschikbaar in de leeromgeving in uw Boerhaave account.

Tijdens de werkgroepen zal casuïstiek vanuit de deelnemers worden behandeld. Om u in te delen in een voor u relevante en interessante werkgroep, wordt u verzocht aan te geven bij uw inschrijving of u werkzaam bent in de:

 • eerstelijnszorg (Specialist Ouderengeneeskunde, huisartsen en openbare apothekers, PA en VS werkzaam in de eerstelijnszorg, en AIOS eerstelijnszorg)  
 • of tweedelijnszorg (medisch specialisten, ziekenhuisartsen, ziekenhuisapothekers, PA en VS werkzaam in de tweedelijnszorg, en AIOS tweedelijnszorg)

Indien u graag een specifieke casus wilt aandragen, verzoeken wij u deze uiterlijk 2 dagen voor start van de cursus per e-mail aan m.m.c.lambregts@lumc.nl te sturen.

Doelgroep
Deze cursus is geschikt voor iedereen die antibiotica voorschrijft of adviseert bij het voorschrijven van antibiotica. Huisartsen, medisch specialisten, specialisten ouderen geneeskunde, (ziekenhuis) apothekers (in opleiding), ziekenhuisartsen en physician assistants. Tijdens de online bijeenkomst worden de werkgroepen ingedeeld naar beroepsgroep, zodat de casuïstiek goed aansluit bij uw dagelijkse praktijk.

Programma
De online bijeenkomst vindt plaats tussen 16:30 - 18:30 uur in ZOOM.

 

 

 

CONCEPT PROGRAMMA

16:15 'Inloop' in ZOOM
16:30 Opening en welkom, uitleg cameragebruik, chatfunctie, polling etc.
Toelichting programma

drs. Merel Lambregts
16:40 Terugblik e-learning
Bart Hendriks, drs. Martijn Sijbom, dr. Chris Nieuwhof, dr. Mark de Boer & drs. Roos Wijnakker
17:00 Werkgroepsessies in Break-out rooms
Indeling o.b.v. beroepsgroep eerstelijns cq tweedelijns
17:45 Pauze
18:00 Allergieregistraties in de dagelijkse praktijk
drs. Merel Lambregts
18:15 Take-home messages & afsluiting
drs. Merel Lambregts
18:30 Einde
Prof. dr. M.G.J. de Boer
Internist-infectioloog, LUMC
B.J.C. Hendriks
Ziekenhuisapotheker, LUMC
Dr. M.M.C. Lambregts
C.M.G. Nieuwhof
Internist allergoloog-immunoloog, MUMC+
Drs. M. Sijbom
Drs. R. Wijnakker
Internist-infectioloog, Alrijne ziekenhuis en LUMC
,
Deelname € 45,-

Dankzij de subsidiering van ABR Zorgnetwerk Holland West, kunnen wij u een gereduceerd tarief aanbieden.

Maak hier uw keuze

Inschrijven niet mogelijk
Neem contact op
Vooraankondiging, inschrijven nog niet mogelijk

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven