• Startdatum:
 • 16 september 2021
 • Cursusduur:
 • 2 dagen
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Huisarts, Medisch specialist, Physician assistant, Specialist Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist

Accreditaties

 • VSR:
 • 11
 • NAPA:
 • 11
 • ABC 1:
 • 11
 • NIV:
 • 10
 • NVKG:
 • Aangevraagd

Dit jaar vieren wij graag het vijfjarig jubileum van de Leidse Ouderengeneeskundedagen met u. Op donderdag 16 september is de eerste bijeenkomst, in digitale vorm. De tweede bijeenkomst is op donderdag 17 maart 2022 in fysieke vorm. Wij kijken ernaar uit om na afloop van de tweede bijeenkomst, met u te proosten op het jubileum. Voor de afsluitende borrel verplaatsen we ons naar Naturalis. 

Het programma van deze jaarlijkse interactieve nascholing is gebaseerd op de laatste ontwikkelingen vanuit zowel het ziekenhuis, verpleeghuis als de eerstelijn. We besteden in het bijzonder aandacht aan onderwerpen waar het in de samenwerking ‘schuurt’.

Thema’s die deze editie van de Leidse Ouderengeneeskundedagen centraal staan:

16 september 2021 (online)

 • Spoedzorg voor ouderen;
 • Evidence/practice based medicine en polyfarmacie;
 • COVID-19;

Met een lezing van Rudi Westendorp over de geleerde lessen met betrekking tot COVID-19 en een afsluitende voordracht van schrijver Ilja Leonard Pfeijffer.

17 maart 2022 (fysiek - Leiden)

 • Ethiek en recht/ probleemgedrag;
 • Doodgaan;

Deze dag wordt traditiegetrouw afgesloten met een voordracht van Nico Dijkshoorn. 

Dagvoorzitter Nina de la Croix begeleidt beide dagen, dus zowel de online als de fysieke dag. We zien u graag op 16 september 2021 en 17 maart 2022!

Aanvullende informatie accreditatie
Voor het ontvangen van uw accreditatie voor 16 september dient u:

 • actief mee te doen met de pollings tijdens de lezingen en workshops.
 • de digitale na-toets te maken en 70% van de vragen dient correct beantwoord te worden.

Voor 17 maart bieden we u de mogelijkheid om ook 1 punt extra te ontvangen (bij ABC1, NAPA en VSR) wanneer u de voor- en natoets maakt, mits u beide toetsen maakt. Dit is geheel vrijblijvend en niet verplicht. Wanneer u slechts 1 toets maakt krijgt u helaas geen punten.

Cursuscommissie

Deze cursus is samengesteld door:

 • prof. dr. W.P. Achterberg, LUMC, Afdeling Ouderengeneeskunde
 • prof. dr. G.J. Blauw, LUMC, Afdeling Ouderengeneeskunde
 • dr. D. van Bodegom, LUMC, Afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde
 • dr. V.G.M. Chel, LUMC en Topaz
 • prof. dr. J. Gussekloo, LUMC, Afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde
 • drs. S. Jonkers, huisarts, Leiden
 • drs. M.S. Klapwijk, Marente

Deze cursus is sponsorvrij.

De Leidse Ouderengeneeskundedagen
De Leidse Ouderengeneeskundedagen komen tot stand door samenwerking van de Leyden Academy on Vitality and Ageing, de afdeling Ouderengeneeskunde van het LUMC, de afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC, Laego, zorgorganisaties Topaz en Marente en Boerhaave Nascholing.

Programma dag 1: 16 september 2021 - ONLINE

08:45 Registratie
09:20 Opening
Dagvoorzitter: Nina de la Croix
09:30 Inleiding
Anneke Asberg
  Spoedzorg voor ouderen
09:40 Introductie sprekers
Nina de la Croix
09:45 Spoedzorg buiten kantooruren voor thuiswonende ouderen
Drs. Selma Jonkers
10:00 Wetenschapsflits: evaluatie van SEH verwijzingen uit de 1e lijn
Dr. Monica van Eijk en dr. Frederiek van de Bos
10:07 Presentatie van kwetsbare ouderen op de SEH: een probleemschets
Dr. Herman Hofstee
10:17 Film: van huisartsenpost naar SEH
10:27 Koffiepauze
10:55 Introductie sprekers
Nina de la Croix
11:05 Van huisartsenpost naar SEH: hoe terugkerende valkuilen te vermijden?
Dr. Simon Mooijaart
11:15 Wetenschapsflits: Het effect van telefonische follow up na SEH bezoek van ouderen
Drs. Merel van Loon
11:22 Ontslag naar huis of ELV en dan?
Drs. Yvonne Martens
11:32 Wetenschapsflits: Wensen en behoeften van zelfstandig wonende ouderen
Drs. Sophie van Blijswijk
11:39 Paneldiscussie met sprekers
Drs. Selma Jonkers, dr. Herman Hofstee, dr. Simon Mooijaart en drs. Yvonne Martens
12:05 Lunch
  Evidence/Practice based medicine en polyfarmacie
12:50 Introductie sprekers
Nina de la Croix
12:55 De enige juiste indicatie voor cholinesterase-remmers
Pim van Gool
13:20 Wetenschapsflits: Subklinische hypothyreoidie 
Robert du Puy
13:30 Deprescribing: een nieuwe richtlijn
Dr. Sanne Verdoorn
13:55 Koffiepauze
14:10 Introductie sprekers
Nina de la Croix
14:15 Covid: lessen geleerd
Prof. mr. Rudi Westendorp
14:35 Quarantaine
Ilja Leonard Pfeijffer
14:50 Afsluiting

Programma dag 2: 17 maart 2022 - FYSIEK

08:30 Registratie
09:00 Opening
Dagvoorzitter: Nina de la Croix
  Ethiek en recht/ probleemgedrag
09:05 Introductie sprekers
Nina de la Croix
09:10 De Wet Zorg en Dwang: wie bewaakt wat in de huisartspraktijk?
Drs. Jenny Heering
09:25 De wet Zorg en Dwang: praktijkdilemma’s in het verpleeghuis
Drs. Norbert Kemp
09:40 Onvrijwillige zorg in verpleeg- en ziekenhuis:  positie en perspectief van naasten
Dr. Dorothea Touwen
09:55 Paneldiscussie (met ook Inspectie Gezondheidzorg en Jeugd)
Drs. Galja Hendrikse, drs. Jenny Heering, dr. Doreothea Touwen, drs. Norbert Kemp
10:15 Koffiepauze
10:40 Introductie sprekers
Nina de la Croix
10:45 Wetenschapsflits: Koffie en probleemgedrag bij dementie
Michelle Kromhout
11:00 Extreem probleemgedrag bij dementie: van richtlijn naar praktijk
Prof. dr. Raymond Koopmans
11:25 Probleemgedrag bij dementie en (on)mogelijkheden van de GGZ
Sebastiaan van Denderen
11:50 Palliatieve sedatie bij extreem probleemgedrag
Annelies Veldwijk
12:15 Wetenschapsflits: Beter thuis met dementie - een interventie gericht op echtparen
Drs. Betty Birkenhager
12:35 Lunchpauze
  Doodgaan
13:25 Introductie sprekers
Nina de la Croix
13:30 Wetenschapsflits: Kwaliteit van sterven bij dementie
Drs. Maartje Klapwijk
13:45 Goede levenseindezorg in de eerste lijn
Brenda Ott
14:10 Filosofische bespiegelingen over de dood
Dr. Arie Kooijman
14:35 Quiz: 'kleine' kwalen in de laatste levensfase
Dr. Just Eekhof
15:00 Koffiepauze
15:25 Introductie sprekers
Nina de la Croix
15:30 Wetenschapsflits: Praten over sterven met dementie
Dr. Jenny van der Steen
15:45 Zorg aan het sterfbed: wat niet in de boeken staat
Drs.ir. Hermien Goderie
16:10 Adequate pijn-en delierbestrijding in de stervensfase
Liz Sampson
16:35 'Het geheim van de schildpad' een introductie op het bezoek aan de tentoonstelling over veroudering en de dood in Naturalis
Dr. David van Bodegom
16:50 Een terugblik op de dag
Nico Dijkshoorn
17:10 Afsluiting
17:15 Borrel in museum Naturalis met gelegenheid tot het bekijken van de tentoonstelling 'Veroudering en de dood'

 

A. Asberg
S. Bakker - Verdoorn
Drs. E.G. Birkenhäger
drs. S.C.E. van Blijswijk
Dr. D. van Bodegom
F. van den Bos
Internist ouderengeneeskunde
J.S. van Denderen
N. Dijkshoorn
R.S. Du Puy
Dr. J.A.H. Eekhof
Huisarts, Leiden
Dr. M. van Eijk
P. van Gool
Drs. J. Heering
Drs. G. Hendrikse
dr. H.M.A. Hofstee
drs. A.L.R. de Jongh
Drs. N.H. Kemp
Drs. M.S. Klapwijk
Dr. A. Kooijman
prof. dr. R.T.C.M. Koopmans
M.A. Kromhout
Drs. M. van Loon
Drs. Y.C.M. Martens
Dr. S.P. Mooijaart
Internist, geriater, LUMC
B. Ott
Pfeijffer
Dichter
L. Sampson
dr.ir. J. van der Steen
Dr. J.T. van der Steen
Dr. D.P. Touwen
Medische ethiek, LUMC
A. Veldwijk-Rouwenhorst
prof.dr. R.G.J. Westendorp
Online
,

Dag 1: Online
Dag 2: Fysiek (locatie volgt)

 

Volledigtarief - beide dagen € 435,-             
Volledig tarief - dag 1 (16 september) € 225,-
Volledig tarief - dag 2 (17 maart) € 295,-

Het kortingstarief is van toepassing voor: PA's, VS, AIOS, LAEGO leden en medewerkers van: PHEG, LUMC Ouderengeneeskunde, Topaz & Marente

Kortingstarief - beide dagen € 335,-  (korting € 100,-)
Kortingstarief - dag 1 (16 september)                                 € 125,- (korting € 100,-)
Kortingstarief - dag 2 (17 maart) € 195,-  (korting € 100,-)

Maak hier uw keuze

 • 16 september 2021
 • 17 maart 2022
Inschrijven niet mogelijk
Neem contact op
Vooraankondiging, inschrijven nog niet mogelijk

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven