• Startdatum:
  • 19 januari 2021
  • Cursusduur:
  • 1 dag
  • Werkzaam als:
  • Huisarts, Paramedicus/ Medisch ondersteuner, Medisch specialist, PhD, Sociaal Geneeskundige, Verpleegkundig specialist, Verpleegkundige, Anders

Accreditaties

  • ABAN:
  • 2

De zorg staat onder druk. Zeker in deze tijden met COVID-19. Transitie van zorg is actueler dan ooit. In deze werkconferentie willen we graag in gesprek hoe deze transitie daadwerkelijk mogelijk te maken.

Deze cursus zal online worden aangeboden. We vragen u van tevoren een keuze te maken voor de workshops vanaf 19.00 uur. De projectenmarkt vind volledig digitaal in kleinere break-out rooms plaats. Om meer over de projecten te weten te komen kunt u na uw inschrijving in de leeromgeving teksten en video pitches over de projecten bekijken. 

Accreditatie wordt aangevraagd bij ABAN voor 2 punten. Volgens de regels van de ABAN dient u daarbij het volgende aan te houden:
- U dient vanaf 18.00 tot het einde van de cursus deel te nemen
- U dient actief mee te doen met de pollings tijdens de lezingen en workshops.
- U dient de digitale na-toets te maken en 70% van de vragen dient correct beantwoord te worden .

Boerhaave nascholing behoudt zich het recht voor de cursus alsnog te annuleren/te verplaatsen naar een latere datum of de locatie te wijzigen, op geleide van de geldende maatregelen m.b.t. COVID-19. We hopen op uw begrip.

----------------------------------------------------------------------

Disclaimer
LUMC Campus Den Haag gaat ervan uit dat u toestemming geeft aan de LUMC Campus Den Haag om u in de toekomst over activiteiten van de LUMC Campus op de hoogte te houden.

Over de LUMC – Campus Den Haag

Via onderzoek, opleiding en onderwijs op het gebied van Population Health Management werkt de LUMC-Campus Den Haag samen met haar partners aan vraagstukken die gericht zijn op het verkleinen van gezondheids- en maatschappelijke verschillen in de grootstedelijke omgeving van Den Haag. De LUMC-Campus Den Haag is in 2016 gestart als samenwerkingsverband van het Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC), de Haagse STZ-ziekenhuizen: HMC en het Haga- Ziekenhuis (onderdeel van Stichting Reinier Haga Groep), Universiteit Leiden (Campus Den Haag) en de Gemeente Den Haag/GGD Haaglanden. Er wordt intensief samengewerkt met de eerstelijns zorggroepen in Den Haag (Hadoks), met GGZ instelling Parnassia en met de Haagse Hogeschool.

Concept programma:

17:00 Welkom
Prof. dr. Mattijs Numans
17:05 Aanvang projectenmarkt/netwerksessies
18:00 Inleiding plenaire programma
18:15 Transitie in de zorg en opleiding
Prof. dr. Jan van Lith
18:30 Lifecourse transitions: implications for health care
Prof. dr. Jessica Kiefte-de-Jong
18:45 Inleiding workshops en korte pauze
19:00

Wat speelt er in de praktijk, in gesprek:
(VOL) 1. Transitie van 2 de naar 1 ste lijn (Maarten van Aken & Bas ven der Hoeven)
(VOL) 2. Transitie naar populatiegerichte zorg in de wijk voor kwetsbare groepen (Loïse Jacz & Sytske van Bruggen)
3. Transitie naar interprofessioneel leren in de praktijk (Bart Hellebrekers & Irene Slootweg)
4. Transitie in de zorg voor jeugdigen met SOLK (Maartje van den Berg & Marije Eigendaal)
5. Transitie naar het sociaal domein (David Attia & Janne Goijaerts)
6. Transitie van de Haagse ggz in ontwikkeling (Robert Vermeiren & Jeroen Struijs)

19:45 Afsluiting met de dagvoorzitter en gasten
Dr. M.O. van Aken
van den Berg
drs. S. van Bruggen
Eijgendaal
Drs. J.M. Goijaerts
Dr. B.W.J. Hellebrekers
Dr. B.L. van der Hoeven
Drs. L.M.G. Jacz-Kruithof
Prof. Dr. J.C. Kiefte-De Jong
Prof. Dr. J.M.M. van Lith
Dr. I.A. Slootweg
J.N. Struijs
Researcher, LUMC
Prof. Dr. R.R.J.M. Vermeiren
Kinder- en jeugdpsychiater, LUMC Curium
Dr. H.M.M. Vos
ONLINE
,

Online

Deelname is kosteloos €  0,00

LUMC Campus Den Haag gaat ervan uit dat u toestemming geeft aan de LUMC Campus Den Haag om u in de toekomst over activiteiten van de LUMC Campus op de hoogte te houden.

Maak hier uw keuze

Inschrijven niet mogelijk
Neem contact op
Vooraankondiging, inschrijven nog niet mogelijk

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven