• Startdatum:
  • 2 december 2020
  • Cursusduur:
  • 1 dag
  • Werkzaam als:
  • AIOS

Aangepaste wijze voor inschrijving (voorlopig):

We kunnen niet in de toekomst kijken, maar vooralsnog gaan we ervan uit dat onze geplande cursussen vanaf september doorgaan. U kunt zich aanmelden voor de wachtrij. U hoeft nog niet te betalen. Gaat de cursus definitief door, dan ontvangt u van ons bericht en, indien van toepassing, sturen wij u een factuur.
Als de cursus doorgaat en het aantal aanmeldingen is hoger dat het aantal beschikbare plaatsen, dan zal toekenning bij deze cursus op volgorde van aanmelding plaatsvinden.

-------------------------------------------------------------------

Hoe goed u uw werk ook doet: ergens in uw carrière krijgt u te maken met een incident of een klacht. Op zo’n moment komt er van alles op u af. Hoe moet u hier als beginnend arts op reageren? In deze cursus leert u onder andere goed te communiceren en juist om te gaan met juridische aspecten.

Professionele verantwoordelijkheid in de zorg
De cursus is een samenvoeging van de voormalige cursussen Medische Ethiek en Goed Hulpverlenerschap. Door het volgen van het programma krijgt u inzicht in professionele verantwoordelijkheid bij incidenten of klachten. Andere onderwerpen die besproken worden zijn: 

  • Kennis over geschillenprocedures
  • Communicatie rondom ‘ongewenste uitkomst’
  • Inzicht in het nut en uitvoeren van een zorgethisch beraad

Voorbereiding
Ter voorbereiding op de cursus wordt de deelnemers gevraagd een casus uit te werken waarin zij te maken hebben gehad met een incident/bijna incident, waarbij er sprake was van een negatief effect op de patiënt.

De training wordt gegeven door medisch ethici en mw. drs. S.E. Booij (psychiater/psychotherapeut, mediator)

Aios in OOR Leiden
Het cursusprogramma is speciaal ingericht voor artsen in opleiding tot specialist (Aios) die werkzaam zijn in de Onderwijs- en Opleidingsregio (OOR) Leiden. Wilt u deelnemen aan de cursus? Meld u dan snel aan via de inschrijfknop op deze pagina.

CursuscommissieDeze cursus is samengesteld door:
Mw. dr.ir. M.M. Eijkholt, afdeling Ethiek & recht gezondheidszorg
Mw. dr. M. Houtlosser, afdeling Ethiek & recht gezondheidszorg
Dhr. dr. H.J. Olsman, afdeling Ethiek & recht gezondheidszorg

2 december 2020  V4-68
08:45 Registratie
09:00 Welkom en toelichting op het programma
Jurist sectie Ethiek & Recht
09:10 Als het misgaat, wat dan? Casus en routes
Jurist sectie Ethiek & Recht
10:30 Koffiepauze
10:45 Van recht naar ethiek
Jurist/ethicus Ethiek & Recht
11:15 Moreel beraad
Ethicus sectie Ethiek & Recht
12:30 Lunchpauze
13:30 Peer support rondom fouten
C.L.A.M. Vleggeert-Lankamp
14:30 Communicatie rondom fouten
S.E. Booij
15:45 Einde cursus
Drs. S.E. Booij
Psychiatrie s.e.booij consultancy
Dr. mr. M.M. Eijkholt
Ethiek & recht gezondheidszorg, LUMC
Dr. M. Houtlosser
Dr. H.J. Olsman
Ethiek & recht gezondheidszorg, LUMC
Dr. C.L.A.M. Vleggeert-Lankamp
Neurochirurg, LUMC
LUMC
Hippocratespad 21, 2333 ZD Leiden

LUMC
gebouw 3 
V3-36

Parkeren en bereikbaarheid

Medewerker Leidse OOR ziekenhuizen € 0,- 
Niet Leidse OOR € 250,-

Specifieke voorwaarden
Deelname medewerker Leidse OOR ziekenhuis is gratis op voorwaarde dat de gehele cursus wordt bijgewoond dan wel dat er tijdig wordt geannuleerd (zie algemene voorwaarden voor annuleringskosten). Annuleringsvoorwaarden gaan in 3 maanden voorafgaande aan de cursus.
Kosten deelname medewerker NIET Leidse OOR ziekenhuis € 250,-