• Startdatum:
 • 17 april 2020
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Werkzaam als:
 • Medisch specialist

Accreditaties

 • NVN:
 • 5
 • NVVR:
 • Aangevraagd
 • VRA:
 • 0
 • NAPA:
 • Aangevraagd
 • VSR:
 • 5

DEZE CURSUS IS GEANNULEERD!

In het kader van het beschermen van zowel patiënten als medewerkers tegen het risico van verdere verspreiding van het coronavirus (SARS-CoV-2), heeft de Raad van Bestuur op advies van het Crisisteam en de divisievoorzitters het besluit genomen om alle Boerhaave nascholing in zijn geheel voor de maand maart en april te annuleren. Deelnemers en sprekers zijn / worden door Boerhaave Nascholing hierover persoonlijk geïnformeerd.

Als neuroloog moet u kennis van radiologie hebben om tot een goede diagnose en behandeling van neurologische patiënten te komen. In deze nascholing bekijkt u een aantal belangrijke neurologische ziektebeelden waarbij de neuroradiologie een belangrijke rol inneemt.

Neuroradiologie in het onderwijs

Bij veel neurologische patiënten wordt de diagnose grotendeels bepaald door de uitkomsten van radiologisch onderzoek. Voor de neuroloog is basiskennis van de neuroradiologie daarom een vereiste. Ook therapiekeuzes worden in toenemende mate afhankelijk van radiologische resultaten en follow-up.

In deze nascholing worden de belangrijkste radiologische technieken besproken, met name MRI. Daarnaast worden aan de hand van frequent voorkomende symptomen en ziektebeelden de interpretaties van radiologische onderzoeken bekeken.

Klinische kenmerken van neurologische ziektebeelden
Bij veel neurologische patiënten wordt de diagnose grotendeels bepaald door de uitkomsten van radiologisch onderzoek. Voor de neuroloog is basiskennis van de neuroradiologie daarom een vereiste. Ook therapiekeuzes worden in toenemende mate afhankelijk van radiologische resultaten en follow-up. Tevens worden de belangrijkste klinische kenmerken en pitfalls besproken van de neurologische ziektebeelden en de zin of onzin van aanvullend radiologisch onderzoek daarbij. De nadruk ligt op recente ontwikkelingen op het gebied van de behandeling van een beroerte, neurovasculaire zorg, witte stofafwijkingen en dementie. Door het volgen van de cursus verwerft u:

 • Kennis van de huidige stand van zaken betreffende neurovasculaire zorg (herseninfarcten, angiopathieën, stroke-mimics), met name gericht op de radiologische interpretatie
 • Kennis van diverse witte stofaandoeningen, inclusief de laatste stand van zaken bij multipele sclerose (en nieuwste diagnostische criteria)
 • Praktische richtlijnen bij Amyloïd en andere angiopathieën
 • Kennis over de nieuwste nucleaire technieken bij geheugenstoornissen en verdenking dementie.

Wie doen er mee aan de cursus?
Deze cursus is bestemd voor neurologen, radiologen, SEH-artsen, revalidatieartsen en specialisten in opleiding, physician assistants en verpleegkundig specialisten. Wilt u deelnemen? Meld u dan aan via de inschrijfknop op deze pagina.


Cursuscommissie

• Dr. Bas de Bruijn, neuroloog, HagaZiekenhuis

• Dr. Bas Hammer, neuroradioloog, HagaZiekenhuis

• Prof. dr. Marieke Wermer, neuroloog, LUMC

09:30 Registratie en ontvangst
10:00 Opening
Prof. dr. Bas de Bruijn
10:05 Het herseninfarct in de eerste 24 uur: een update
Dr. Karlijn de Laat
10:30 Beeldvorming arteriële ischemie
Dr. Geert Lycklama a Nijeholt
11:15 Koffiepauze
11:30 Casuïstiek het acute herseninfarct: waar ligt de grens van onze behandeling?
Voorzitters: Prof. dr. Bas de Bruijn en prof. dr. Marieke Wermer
Panel: Prof. dr. Marieke Wemer, dr. Karlijn de Laat, dr. Geert Lycklama a Nijeholt en dr. Bas Hammer
12:15 Ringvormig aankleurende laesies, een praktische workup
Dr. Menno Toirkens
13:00 Lunchpauze
13:45 Workshop: Arteriële ischemie met toepassing CTA-CTP-MRI. Ringvormige laesies.
Dr. Geert Lycklama a Nijeholt en dr. Bas Hammer
15:45 Theepauze
16:00 Nabespreking workshop
Dr. Geert Lycklama a Nijeholt en dr. Bas Hammer
16:30 Afsluiting en borrel
dr. S.F.T.M. de Bruijn
Neuroloog, Haga ziekenhuis
Dr. S. Hammer
Neuroradioloog, HagaZiekenhuis
Dr. K.F. de Laat
Neuroloog, HagaZiekenhuis
dr. G.J. Lycklama à Nijeholt
Radiologie HMC Westeinde
Dr. J.P. Toirkens
Radioloog, LUMC
Prof. dr. M.J.H. Wermer
Neuroloog, LUMC
HagaZiekenhuis
Els Borst-Eilersplein 275, 2545 CH Den Haag

Auditorium 
HagaZiekenhuis, locatie Leyweg

 

Deelname € 295,-
Kortingstarief (AIOS, PA, VS) € 170,- (€ 125 korting)