• Startdatum:
  • 31 januari 2020
  • Cursusduur:
  • 1 dag
  • Werkzaam als:
  • AIOS, Huisarts, Physician assistant, Specialist Ouderengeneeskunde

Als praktiserend huisarts of specialist ouderengeneeskunde luistert u dagelijks naar het hart en de longen van uw patiënten. Echter kan het een uitdaging zijn om te achterhalen welke gevolgen het horen van een bepaald geluid heeft voor de verdere diagnostiek. Wilt u op de hoogte zijn van de meest recente ontwikkelingen op dit gebied? Meld u dan aan voor de cursus Hart- en longgeluiden 2020.

Opsporen zeldzame afwijkingen
De cursus Hart- en longgeluiden 2020 is een nuttige update van uw kennis en vaardigheden over doelgerichte auscultatie van hart en longen. Enkele zeldzame afwijkingen worden slechts sporadisch waargenomen in de praktijk. Daardoor kunnen er bepaalde kwalen over het hoofd worden gezien. Tijdens de cursus leert u hoe deze zeldzame geluiden alsnog kunt signaleren en welke vervolgstappen u kunt nemen.

Interactief oefenen
Onder deskundige begeleiding gaat u interactief aan de slag met een relevante casus uit uw vakgebied. Hier krijgt u gelijk de kans om de net geleerde theoretische kennis in de praktijk toe te passen. Om het rendement van de cursus te toetsen wordt de dag afgesloten met een uitdagende luisterquiz met hart- en longgeluiden. Na afloop van de cursus krijgt u toegang tot een e-learning waarmee u de stof thuis verder kunt bestuderen.   

Voor- en natoets
Aan deze cursus zijn een voor- en natoets verbonden. Twee weken voorafgaand aan de cursus ontvangt u via de mail een uitnodiging om de voortoets te maken. Twee weken na afloop kunt u de natoets maken. Hierin wordt de kennis getoetst die u tijdens de cursusdag hebt opgedaan. Met de resultaten van beide toetsen kunnen wij het cursusprogramma actualiseren en waar nodig verbeteren. 

Cursuscommissie
Deze cursus is samengesteld door:

Dr. Hubert Vliegen, cardioloog,  LUMC
Dr. Luuk Willems, longarts, LUMC

Deze nascholing is sponsorvrij

dr. H.W. Vliegen
Cardiologie, Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Dr. L.N.A. Willems
Longziekten Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
LUMC
Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden

Gebouw 1, Collegezaal 5, 1e etage, Route 558
Registratie: Boerhaaveplein, begane grond

Huisarts
Specialist ouderengeneeskunde
Korting arts in opleiding
Korting Verpleegkundig specialist
Korting Physician assistant

€ 295,-
€ 295,-
€ 175,- (€125,- korting)
€ 175,- (€125,- korting)
€ 175,- (€125,- korting)