• Startdatum:
  • 7 mei 2020
  • Cursusduur:
  • 1 dag
  • Werkzaam als:
  • AIOS, Huisarts, Physician assistant, Specialist Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist

Accreditaties

  • ABC 1:
  • 6
  • NAPA:
  • 6

DEZE CURSUS IS GEANNULEERD!

In het kader van het beschermen van zowel patiënten als medewerkers tegen het risico van verdere verspreiding van het coronavirus (SARS-CoV-2), heeft de Raad van Bestuur op advies van het Crisisteam en de divisievoorzitters het besluit genomen om alle Boerhaave nascholing in zijn geheel tot september 2020 te annuleren.

Deelnemers en sprekers zijn door Boerhaave Nascholing hierover persoonlijk geïnformeerd.

Op 7 mei organiseert Boerhaave Nascholing de cursus Diagnostische strategieën, een nadrukkelijk op de praktijk van alle dag gerichte nascholing met ruime gelegenheid voor discussie. Het streven om u veelzijdig te informeren heeft ook dit jaar weer een bont palet aan sprekers en onderwerpen opgeleverd. Tijdens de cursus wordt veel, vanuit de praktijk herkenbare, casuïstiek gebruikt.

Onderwerpen die aan bod komen zijn:
- praktische e-health toepassingen voor diagnostiek in de 1e lijn
- de nieuwe richtlijn voor diagnostiek van dementie; diagnostiek van dementie bij migranten
- slaapstoornissen
- leverenzymstoornissen; chronische buikklachten; dyspeptische klachten
- quiz huidziekten; jeuk
- ontregelde DM
- post menopauzaal bloedverlies
- hartfalen
- gewrichtsklachten
- spoedzorg bij ouderen

Bij deze cursus kunt u een voor- en natoets maken voor extra accreditatiepunten.

Tot slot, hebt u wensen ten aanzien van het programma voor volgend jaar, laat het ons weten. Zoals u aan het programma van dit jaar kunt zien, houden wij daar graag rekening mee!

08:30 Registratie
08:55 Opening en inleiding
09:00

Slaapstoornissen
Mw. Dr. R.M. Rijsman, neuroloog centrum voor Slaap en Waakstoornissen, Haaglanden MC

09:15 Discussie
09:25

Coronavirus
Dhr. Prof. Dr. J.T. van Dissel, hoogleraar inwendige geneeskunde, RIVM

09:40 Discussie
09:50

Bemoeilijkte diagnostiek van cognitieve stoornissen bij migranten
Dhr. Drs. Ali Lahdidioui, internist ouderengeneeskunde, HAGA ziekenhuis

10:05 Discussie
10:15

Praktische e-health toepassingen voor diagnostiek in de 1e lijn
Mw. Dr. Freke Zuure, programmaleider e-health, NHG

10:30 Discussie
10:40 Koffiepauze
11:10

Vroege herkenning van artritis en reumatoïde artritis
Prof. Dr. A.H.M. van der Helm – van Mil, internist, hoogleraar reumatologie, in het bijzonder vroege artritis, LUMC

11:25 Discussie
11:35

Analyse dyspetische klachten
Dhr. Dr. R.A. Veenendaal, MDL-arts, LUMC

11:50 Discussie
12:00

Diagnostiek van chronische buikklachten: hoeveel onderzoek moet er plaatsvinden?
Mw. Prof. Dr. H. E. van der Horst, hoogleraar huisartsgeneeskunde, Amsterdam UMC, locatie VUmc

12:15 Discussie
12:25 Lunch op het Boerhaave Plein
13:25

Huidziekten: een quiz

13:40  Discussie
13:50

Jeuk is erger dan pijn
Mw. Prof. Dr. A.W.M. Evers, hoogleraar gezondheidspsychologie, Universiteit Leiden

14:05 Discussie
14:15

Niet goed in te stellen diabetes 
Mw. Drs. A.Y. de Voogd, Huisartsbegeleider, LUMC en Mw. Dr. I.M. Jazet, medisch specialist, LUMC

14:30 Discussie
14:40

Spoedzorg bij ouderen
Dhr. Dr. S.P. Mooijaart, internist ouderengeneeskunde, LUMC

14:55 Discussie
15:05 Theepauze
15:35

Hartfalen
Mw. Dr. M.L.A. Haeck, cardioloog, Hart Long Centrum Leiden

15:50 Discussie
16:00

Lever-enzymstoornissen
Dhr. Dr. M.E. Tushuizen, MDL-arts, LUMC

16:15 Discussie
16:25

Postmenopauzaal bloedverlies
Dhr. Dr. C. D. de Kroon, gynaecoloog oncoloog, LUMC

16:40 Discussie
16:50 Samenvatting en afsluiting
LUMC
Albinusdreef 2, Leiden
Tarief € 295,- 
Korting AIOS-PA-VS - € 125,-