• Startdatum:
  • 16 november 2020
  • Cursusduur:
  • 1 dag
  • Werkzaam als:
  • AIOS

Zoals het er nu naar uit ziet, gaat de cursus op de geplande datum door.

Boerhaave nascholing behoudt zich het recht voor de cursus alsnog te annuleren/te verplaatsen naar een latere datum of de locatie te wijzigen, op geleide van de geldende maatregelen m.b.t. COVID-19.

We hopen op uw begrip.

-------------------------------------------------------------------

Een goede communicatie tussen arts en patiënt is van levensbelang. In deze cursus leert u als arts in opleiding tot specialist (aios) hoe u beter kunt communiceren met patiënten in dagelijks voorkomende situaties en tijdens lastige gesprekken. 

Voor wie is deze cursus?
Arts in opleiding, jaar 1 en 2 (2e helft van het 1ste jaar, 1ste helft van het 2e jaar).

Communiceren in de zorg
In deze cursus krijgt u de mogelijkheid uw repertoire van communicatieve vaardigheden uit te breiden. Zo leert u bijvoorbeeld methodes te herkennen en te benoemen die de communicatie in het consult beïnvloeden. Daarnaast leert u doelgericht verschillende professionele houdingen te kiezen in het gesprek met de patiënt.

Communiceren met collega’s
In de cursus wordt de communicatie met onder andere collega’s, leidinggevenden en paramedici uitgebreid besproken. Ook wordt ingegaan op uw eigen leerwensen. Welke communicatievaardigheden wilt u bijvoorbeeld beter leren toe te passen in gesprek met de patiënt? Voorbeelden hiervan kunnen zijn: een slecht nieuws gesprek, omgaan met agressieve patiënten, het hanteren van conflicten en het verzoek om obductie of orgaandonatie.

Communicatietechnieken
In de werkgroep bijeenkomsten bespreekt u de theorie en oefent u verschillende technieken met andere cursisten. De oefeningen worden na afloop uitgebreid besproken. Een bijeenkomst eindigt met een samenvatting van de ‘take home messages’.

Trainingsacteurs
Om realistische en goede oefensituaties te creëren wordt er in de cursus gebruik gemaakt van trainingsacteurs. De cursus wordt gegeven door een clinicus en een gedragswetenschapper. Bij deelname aan de cursus wordt verwacht dat u als deelnemer actief deelneemt aan rollenspellen in de rol van patiënt, dokter of observator. U geeft en ontvangt nuttige feedback op uw communicatief handelen.

In de cursus wordt gebruik gemaakt van trainingsacteurs om situaties zo realistisch mogelijk neer te zetten en goede oefensituaties te creëren.

Docenten
2 docenten (een clinicus en een gedragswetenschapper).

Onderwerpen
De cursus neemt de algemene competenties voor de specialist als uitgangspunt, in het bijzonder die uit het taakgebied Arts-patiëntcommunicatie en die uit het taakgebied Professionaliteit. Immers, hoewel communiceren op ‘de ander’ is gericht, vraagt het ook inzicht in de eigen beweegredenen en in het omgaan met ratio en emotie.

Werkwijze/globaal programma
We gaan ervan uit dat het leren effectiever en gemakkelijker is naarmate de situaties meer lijken op de dagelijkse praktijk, en het perspectief ontstaat in de eigen werkkring persoonlijk beter en doeltreffender te kunnen functioneren. Deze cursus wil hieraan tegemoet komen.

De werkgroepbijeenkomsten volgen een vast stramien, waarbij u in de gelegenheid wordt gesteld uw persoonlijke ervaringen met onderwerp te verwoorden, de theoretische onderbouwing te bespreken en door middel van oefenen met elkaar u de technieken eigen te maken. De oefeningen kunnen worden opgenomen om ze effectief te kunnen nabespreken. Een bijeenkomst eindigt met een samenvatting van de ‘take home messages’.

Deelname aan de cursus impliceert derhalve actieve participatie aan rollenspellen, soms als ‘patiënt’, meestal als dokter of als observator. U geeft en ontvangt nuttige feedback op uw communicatief handelen.

09:15     Registratie
09:30 Programma
16:30 Afsluiting
dr. M. den Heijer
LUMC
A.H.J. van Meurs
Alrijne Ziekenhuis
Simon Smitweg 1, 2353 GA Leiderdorp

Alrijne Ziekenhuis Leiderdorp

De “Woonflat” (hoge flat naast/achter het ziekenhuis). Ruimte 1 en 2.
Simon Smitweg 1, Leiderdorp

U kunt parkeren op locatie P1 (betaald) of in de woonwijk of bij de woonboulevard (gratis)

Deelname medewerker Leidse OOR ziekenhuizen € 0,-
Deelname medewerker niet-Leidse OOR ziekenhuizen € 500,-

Specifieke voorwaarden
Deelname medewerker Leidse OOR ziekenhuis is gratis op voorwaarde dat de gehele cursus wordt bijgewoond, dan wel dat er tijdig wordt geannuleerd (zie algemene voorwaarden voor annuleringskosten). Annuleringsvoorwaarden gaan in 3 maanden voorafgaande aan de cursus.

Aangepaste wijze voor inschrijving (voorlopig):

We kunnen niet in de toekomst kijken, maar vooralsnog gaan we ervan uit dat onze geplande cursussen vanaf september doorgaan. U kunt zich aanmelden voor de wachtrij. U hoeft nog niet te betalen. Gaat de cursus definitief door, dan ontvangt u van ons bericht en, indien van toepassing, sturen wij u een factuur.
Als de cursus doorgaat en het aantal aanmeldingen is hoger dat het aantal beschikbare plaatsen, dan zal toekenning bij deze cursus op volgorde van aanmelding plaatsvinden.