• Startdatum:
 • 24 oktober 2019
 • Cursusduur:
 • 24 dagen
 • Werkzaam als:
 • Stralingsdeskundige

Accreditaties

 • NVVR:
 • 132

De opleiding tot Stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van Coördinerend Deskundige leidt op voor het diploma dat is vereist om als stralingsbeschermingsdeskundige in het kader van de Kernenergiewet te kunnen functioneren. Een stralingsbeschermingsdeskundige beoordeelt risicoanalyses voor het werken met diverse typen stralingsbronnen, zowel gesloten als open bronnen. Klik hier voor de introductievideo.

Daarnaast biedt deze cursus een uitstekende basis voor beleids- en stafmedewerkers bij ministeries, (semi-)overheidsinstellingen en onderzoeksinstituten die de toepassingen van ioniserende straling tot hun aandachtsgebied mogen rekenen. De cursus is ook interessant voor wetenschappers die ioniserende straling bij hun onderzoek toepassen of degenen voor wie ioniserende straling een onderzoeksthema is. Vanwege de brede introductie in het vakgebied stralingsbescherming en de verdieping van sommige onderwerpen is de cursus zowel theoretisch als praktisch van aard.

Doelgroep: Academici of hbo-opgeleiden (natuurwetenschappelijk, medischbiologisch, medisch, technisch) of daarmee vergelijkbaar. Het diploma Stralingsbeschermingsdeskundige is onder meer vereist voor bedrijfsartsen die erkend stralingsarts willen worden en voor klinisch fysici.

Cursusopzet: De cursusinhoud is vastgesteld door de cursuscommissie van Boerhaave Nascholing, mede op grond van de in het Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming Kernenergiewet genoemde eisen. Tijdens de cursus worden zowel hoorcolleges, werkcolleges, examentraining als een (wettelijk verplicht) practicum gegeven. De cursus omvat 28 cursusdagen (inclusief practicum en examen). Naast de vaste stafdocenten dragen er veel gerenommeerde gastdocenten bij.
Meer informatie over het examenreglement


Cursusinhoud
De cursusinhoud is verdeeld over vier blokken, ieder met een eigen thema. De cursusdagen omvatten naast het bespreken van de theorie doorgaans minstens één uur werkcollege en een uur training in het maken van examenopgaven. Deze examentraining is een belangrijk cursusonderdeel en wordt opgebouwd in drie fasen (zie cursusprogramma) van meer begeleid naar meer zelfstandig.
Samenvattend is de inhoud per blok als volgt:

Blok 1: Stralingsfysica:
Kernfysica, radioactiviteit, basisbegrippen ioniserende straling, wisselwerking, stralingsgrootheden en eenheden, operationele grootheden, dosimetrie, röntgenstraling en -apparatuur, afscherming, detectie en kernenergie, persoonsdosimetrie.

Blok 2: Radiobiologie:
Basisbegrippen uit de radiobiologie, stochastische effecten, weefselreacties (deterministische effecten), genetische effecten, prenatale bestraling en bedrijfsgeneeskunde.

Blok 3: Inwendige besmetting:
Inwendige besmetting, volgdosis, modellen voor inwendige besmetting, het werken in radionuclidenlaboratoria, radon, dosimetrische berekeningen.

Blok 4: Praktische stralingsbescherming en wetgeving: Inspectie ANVS, inspectie IGJ/VWS, Arbeidsinspectie (inspectie SZW), achtergrondstraling, Richtlijn radionuclidentherapie, stralingsbelasting patiënt bij nucleaire geneeskunde, stralingsbelasting bij radiologisch onderzoek, niet-ioniserende straling, organisatie van stralingsbescherming, regelgeving, RI&E, cyclotrons, radio-ecologie, ethiek, statistiek, radioactief afval en transport van radioactieve stoffen.

Voorcursus wiskunde: Om de cursisten de gelegenheid te geven hun basiskennis wiskunde op peil te brengen, krijgen alle deelnemers vooraf een digitaal zelfstudiepakket wiskunde aangeboden. Deze training bevat naast een beknopte uitleg van de theorie, vele oefenopgaven. Indien er bij de 3 uitwerkingen van de opgaven nadere toelichting nodig is, kan de cursist per e-mail verdere uitleg krijgen.Het zelfstudiemateriaal kunt u vinden door in te loggen op www.boerhaavenascholing.nl op ‘Mijn Boerhaave Nascholing’, ‘Mijn cursussen’, in het overzicht ‘mijn actuele cursussen’ klikt u bij ‘Opleiding Stralingsbeschermingsdeskundige op het niveau van coördinerend deskundige’, dan klikt u op de link naar de digitale leeromgeving en daar vindt u het materiaal

Studiebelasting: Van de deelnemers wordt een aanzienlijke tijdsinvestering gevraagd. Het aantal contacturen bedraagt circa 168 (inclusief practicum); voor het bestuderen van de aangeboden theorie en het maken van (oefen)vraagstukken, opdrachten, practicumverslagen etc. moet u (afhankelijk van uw vooropleiding en ervaring) rekenen op een studiebelasting van circa 250 uren. De totale studiebelasting is dan 418 uren.

Programma Opleiding tot Coördinerend Deskundige Stralingsbescherming in voorbereiding (voorheen niveau-3-cursus)
Cursusjaar 2019-2020

Verwijzingen naar het studiemateriaal in het cursusprogramma:

 • H-Code: hoofdstuk van het cursusboek Inleiding tot de stralingshygiëne, Bos e.a.
 • D-Code: documentcode (map)
 • W-Code: werkgroepopdracht (map)
 • O-Code: opgaven examentraining (reader)

Documentcodes voorzien van (*) worden uitgereikt tijdens/na afloop van het betreffende programma-onderdeel

Practica (data onder voorbehoud):

13, 14, en 15 januari 2020: Leids Universitair Medisch Centrum, Onderzoeksgebouw

(Gebouw 2), ruimtes T0-02/S0-05 en

11 februari 2020: TU Delft/NCSV (Delft)

bij meer dan 16 deelnemers tevens op:

12 februari 2020: TU Delft/NCSV (Delft)

 

Locaties cursusdagen:
Oktober t/m april V4-62 (of analoge aanduiding) Leids Universitair Medisch Centrum, Onderwijsgebouw (Gebouw 3), Hippocratespad 21, 2333 ZD Leiden, zie ook: www.lumc.nl

Locatie examen:
Golden Tulip, Schipholweg 3, 2316 XB Leiden http://www.goldentulip.com/

ir. P.D.B.M. Bekhuis
TU Delft
A.J. de Bes
H. Bijwaard
RIVM
M.J. van Bourgondien
Teamleider Straling, Afval en Ontmanteling, ANVS
Dr. R.H.P. Brans
ing. F.J. van Dam
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
ir. T.V. Delorme
EPZ
Ir A.D. van Dijk
Klinische Fysica Deventer Ziekenhuis (DZ)
dr. T. van Dillen
A.H.W. van Driel
Drs. S. van Dullemen
Stralingsdeskundige, LUMC
Dr. N.A.P. Franken
E.M.F. Fritse
Dr. S. Gobets
Klinisch fysicus, LUMC
Dr. B.C. Godthelp
Klinisch fysicus, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
T.W.M. Grimbergen
Fysicus/General manager, Mirion Technologies B.V.
M.C.E. Groot
Chemicus, stralingsdeskundige, Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming
D. Hartholt
Senio medewerker behandelen/ ontwikkelen vergunningen Kew
H.M. van Hassel
I. van Helvoort
ing. R.G.M. Huinen
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
C.N.J. Kaaijk
G. Kelfkens
RIVM
Dr. ir. M. Ketelaars
Klinisch fysicus, NKI
M.S. Koster
Stralingsdeskundige, NRG
ir. L.W. Meinders
M. de Meulmeester
ANVS
Dr. A.L. Oei
Amsterdam UMC
Ir. M. van der Schaaf
RIVM
J.M. Schneiders
M. Schouwenburg
TU Delft
Drs. M.C. Schraver
ANVS
Dr. R. Smetsers
Topadviseur straling en veiligheid
Dr. P. Sminia
Radiobioloog, Amsterdam UMC
M. Sonneborn-Bols
Stralingsbeschermingsdeskundige, Nederlands Kanker Instituut (NKI) - Antoni Van Leeuwenhoek
A.L. Spijkerboer
Stralingsdeskundige
C.L.M. Thijssen
Ministerie Van Sociale Zaken En Werkgelegenheid
Ing M.H. Tijsmans
ANVS
Dr. ir. W.J.H. Veldkamp
Klinisch fysicus, LUMC
H.M. Visser
Ministerie Van Sociale Zaken En Werkgelegenheid
M. van der Vlies
Klinisch fysicus, LUMC
C. Vreeken
Stralingsdeskundige, LUMC
Ing G.C.M. Warmerdam
ANVS
J. Welbergen
COVRA N.V.
B. van der Werf
Ministerie Van Sociale Zaken En Werkgelegenheid
J. Zöllner
Nederlands Kanker Instituut (NKI) - Antoni Van Leeuwenhoek
LUMC
Hippocratespad 21, 2333 ZD Leiden
Deelname € 5560,00
Studententarief € 2780,00