• Startdatum:
  • 12 maart 2019
  • Cursusduur:
  • 2 dagen
  • Werkzaam als:
  • Huisarts

Voor de Opleiderstweedaagse in 2019 hebben we gekozen voor 2 thema’s:

‘Ouderengeneeskunde en interprofessioneel leren’  (samen met de stage opleiders ouderengeneeskunde).
‘Veilig Opleiden’


Dag 1 ‘Ouderengeneeskunde en interprofessioneel leren’ 
We beginnen met de ontwikkelingen in de zorg voor ouderen in de eerste lijn. Hoe ziet de toekomst eruit en wat betekent dit voor de opleiding tot huisarts.Daarna krijg je de gelegenheid om je te informeren over diverse best practices die er zijn in onze regio met betrekking tot de zorg voor ouderen in de eerste lijn. ‘s Middags staat interprofessioneel leren centraal, één van de speerpunten in het nieuwe meerjarenplan. Welke ervaringen zijn hier al mee? Wat levert het op en wat is ervoor nodig om interprofessioneel leren in de praktijk te begeleiden? De dag wordt afgesloten met een bijeenkomst van de LHOP en een gezamenlijke activiteit.

Dag 2 ‘Veilig Opleiden’
Op 18 januari 2019 is door de LOVAH (Landelijke Organisatie van Aspirant Huisartsen) het actieplan ‘Veilig Opleiden’ aan Huisartsopleiding Nederland gepresenteerd. Deze dag geeft ons een mooie gelegenheid om hier gezamenlijk bij stil te staan. De driehoek aios-opleider-instituut staat vandaag centraal. Vanzelfsprekend sluiten hierbij ook aios en stafleden aan. Op de volgende vragen proberen we vandaag antwoorden te vinden: Wat houdt veilig opleiden in de driehoek in? Wat is ieders mening hierover? Hoe kunnen opleiders, aios en stafleden hieraan bijdragen? In workshops kun je hierover je mening en vaardigheden aanscherpen. We starten met een plenair deel onder leiding van de LOVAH met de presentatie van hun actieplan. Hierna zal Paul Brand, bekend kinderarts, auteur en hoogleraar Klinisch Onderwijs aan het UMCG een interactieve lezing geven over hoe feedback en beoordelen zich tot elkaar verhouden. Vervolgens volgt er een semi-plenaire sessie ‘Cultuur van veilig opleiden’. Tot slot zijn er drie workshops waarvan je er één kiest.

Deelname
We hebben dit jaar weer een programma waar je als Leidse opleider bij moet zijn!
Een belangrijke bijdrage tot een succesvol gebeuren is dat alle huisartsopleiders aanwezig zijn. Bovendien hoort de tweedaagse tot de 8 dagen nascholing per jaar die je als opleider dient te volgen om je erkenning te kunnen behouden. Aan de kant van de organisatie stellen wij alles in het werk om er een goed georganiseerde en inspirerende twee dagen van te maken. Net als de andere jaren bieden we dezelfde tweedaagse 2 keer aan, in maart en september 2019.

Overnachting
Wij gaan ervan uit dat je blijft overnachten. Indien je hiervan afziet graag vóór 8 februari 2019 aan het opleiderssecretariaat doorgeven, zodat we hier rekening mee kunnen houden met de reservering van de kamers. De financiële bijdrage blijft wel hetzelfde.Buiten de overnachting tijdens de opleiderstweedaagse heb je de mogelijkheid op maandag 11 maart 2019 een voorovernachting bij te boeken, hiervoor hebben we alvast een beperkt aantal kamers extra in optie geboekt. De kosten hiervoor zijn voor eigen rekening. Mocht je hiervan gebruik willen maken kun je dit ook vóór 8 februari 2019 kenbaar maken aan het opleiderssecretariaat (huisartsopleidersleiden@lumc.nl).

Vragen?

Heb je vragen dan kun je deze stellen aan het opleiderssecretariaat:
Marjolein van der Burg, 071-5268409 of Esther van Zelst, 071-5268452.
Mail: huisartsopleidersleiden@lumc.nl.

 

08.30 Inschrijven en koffie
09.30 Welkom en opening van de opleiderstweedaagse
10.00 Plenair: Ouderenzorg in de 1e lijn nu en in de toekomst
11.15 Markt: regionale initiatieven in ouderenzorg in de 1e lijn
12.45 Lunch
14.00 Plenair: Interporfessioneel leren (IPL)
16.15 Bijeenkomst Leidse Huisarts Opleiders Platform
17.00 Ontspanning
18.30 Borrel
19.30 Diner

 

09.00 Plenair: thema Veilig Opleiden
11.00 Workshopronde 1
12.30 Lunch
13.30 Workshopronde 2
15.15 Plenair: terugblikken op de tweedaagse en einde

 

Landgoed Zonheuvel
Amersfoortseweg 98, 3941 EP DOORN
0343-473500

We vragen om een tegemoetkoming in de kosten van €350,00 (inclusief overnachting). Het instituut zal de rest van de kosten op zich nemen.

Deelname opleiderstweedaagse

€ 350,00

Annulering
De kosten voor deelname worden bij annulering niet gerestitueerd. Hiervoor gelden de Algemene Voorwaarden van de Boerhaave Nascholing.