• Startdatum:
  • 2 december 2019
  • Cursusduur:
  • 1 dagdeel
  • Werkzaam als:
  • AIOS

Bij zorg komt veel meer kijken dan het medisch handelen alleen. Als arts in opleiding tot specialist (AOIS) is het belangrijk dat u ook op de hoogte bent van de organisatorische- en financiële zaken binnen de instelling waar u werkt. Tijdens deze basiscursus leert u uw eigen organisatie vanuit een ‘helicopter view’ te bekijken.  

Leren bewegen in een ziekenhuisorganisatie.
In uw opleiding staat het medisch handelen centraal. Binnen de zorg zijn er echter ook andere aspecten die (in)direct invloed hebben op uw werk. Politieke keuzes in de zorg, salarissen en het reilen en zeilen op verschillende afdelingen. Allemaal hebben ze invloed op de financiering, organisatie en het management binnen het ziekenhuis. U kunt daar invloed op uitoefenen. In deze cursus krijgt u antwoord op de volgende vragen:

  • Wat weet u over het zorgstelsel en de rol van de politiek, de overheid, de zorgverzekeraars, de inspectie en de positie van de patiënt?
  • Deze zaken hebben veel invloed op de organisatie van het ziekenhuis waarin u werkt. Hoe worden deze keuzes gemaakt en welke spelers zijn daarbij betrokken? Denk aan de Raad van Bestuur, Medische Staf, MSB, afdelingen/RvE’s en de patiëntenvertegenwoordiging.
  • In wat voor soort ziekenhuis of elders komt u later te werken, hoe is de arbeidsmarkt voor jonge klaren, en waarin ontwikkelt u zich, in en na uw aios-tijd?

AIOS in de eerste helft van hun opleiding
Het programma van de cursus is met name geschikt voor AIOS die in de eerste helft van hun opleiding zitten. Dit zodat u in het tweede deel van uw opleiding de vervolgcursus kunt volgen.

Verdere verdieping op het gebied van medisch management is mogelijk door de 2-daagse vervolgcursus Ziekenhuismanagement voor aios te volgen. Voor aanmelding voor deze cursus stuur een email naar: HagaAcademie@hagaziekenhuis.nl

13.30 - 14:00 :   Ontvangst en registratie

Dagvoorzitter: Bart Hellebrekers, gynaecoloog en COC voorzitter

14.00 - 15.00 :   Organisatie op landelijk niveau

Jaap Doets, senior consultant bij VvAA
(zorgnetwerk met 120.000 zorgprofessionals als leden)

Hoe is het Nederlandse zorgstelsel opgebouwd, welke partijen spelen een rol, hoe verlopen de geldstromen en wat is de rol van de politiek, de verzekeraar, de inspectie en de patiënt bij bijvoorbeeld het sturen op kwaliteit en kosten. Wat zijn de belangrijkste macro-economische en politieke ontwikkelingen en wat is de invloed van wetgeving en het toezicht. Hoe ziet de toekomst van de (ziekenhuis)zorg eruit met concentratie, lateralisatie en substitutie van zorg, transmuralisatie en samenwerking met de 1e lijn.
 
15.00 - 15.45 :   Organisatie op ziekenhuis niveau

Karel Ronday, reumatoloog, directeur medische zaken en reumatoloog HagaZiekenhuis

Wat zijn de verschillende gremia die het voor het zeggen hebben in een ziekenhuis (RVB, medische staf, MSB, patiënt) en wie maakt er beleid. Hoe komen keuzes tot stand en hoe beïnvloed je die, bijvoorbeeld ten aanzien van nieuwbouw, herbouw en fusies tussen ziekenhuizen. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen academische, perifere en privé ziekenhuizen.

15.45 - 16.10 :   Pauze met snack

16.10 - 17.00 :   De ziekenhuisorganisatie en financiën

Meta Krassenburg-Galestien, zorgverkoper 

Hoe zit het met de bekostiging van de zorg? Welke rol heeft de zorgverzekeraar en aan wie moet verantwoording worden afgelegd? Hoe houden we de zorg betaalbaar en hoe zit het ook alweer met DOTS, prestatiebekostiging, zorgplafonds en budgetten.
 
17.00 - 17.45 :   Organisatie op individueel niveau

Tim van der Zwan, vereniging artsen in loondienst en anesthesioloog HagaZiekenhuis
Suzanne Peeters, aios gynaecologie HagaZiekenhuis

Ga je later werken in loondienst, in een maatschap of als onderdeel van een MSB? En doe je dit in een academisch, perifeer ziekenhuis, of elders. Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich voor jonge klaren. Wordt het een leven lang leren en ontwikkelen?

J. Doets
Senior consultant, VvAA
Dr. B.W.J. Hellebrekers
Dr. S.H.P. Peeters
Aios gynaecologie HagaZiekenhuis
Dr. H.K. Ronday
T. van der Zwan
HagaZiekenhuis
Els Borst-Eilersplein 275, 2545 AA Den Haag

HagaZiekenhuis
Auditorium
Els Borst-Eilersplein 275
2545 AA  Den Haag

Medewerker Leidse OOR ziekenhuizen € 0,-
Medewerker niet Leidse OOR € 100,-

Specifieke voorwaarden
Voor deelnemers werkzaam binnen de Leidse OOR is de cursus gratis op voorwaarde dat de gehele cursus wordt bijgewoond dan wel dat er tijdig wordt geannuleerd (zie algemene voorwaarden voor annuleringskosten). Annuleringsvoorwaarden gaan in 3 maanden voorafgaande aan de cursus.