• Startdatum:
 • 7 maart 2019
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Werkzaam als:
 • Medisch specialist

Accreditaties

 • V&VN:
 • 4
 • NAPA:
 • 4
 • NVK:
 • 3
 • NVvH:
 • 3
 • NOV:
 • 3
 • NVMDL:
 • 3
 • VSR:
 • 4

Er zijn weer veel nieuwe inzichten over de behandeling van antistolling. Wilt u zich door specialisten bij laten praten over de nieuwste ontwikkelingen in het vakgebied? Schrijf u dan in voor de cursus Antistolling bij ingrepen & bloedingen.

Staken of couperen van antistolling?

De antistollingsbehandeling in Nederland verschuift snel van het gebruik van voornamelijk vitamine K antagonisten naar directe orale anticoagulantia (DOACs). Met vier geregistreerde medicijnen (apixaban, dabigatran, edoxaban en rivaroxaban) en een aantal middelen in de pijplijn wordt het moeilijker om het juiste beleid te kiezen ten aanzien het van staken of zelfs couperen van antistolling rondom ingrepen of bloedingen.

Enkele vragen die tijdens de cursus besproken worden zijn:

 • Hoe lang voor een ingreep moet u antistolling staken?
 • Hoe kunt u en wanneer moet u het effect van antistollingsmedicatie meten?
 • Wat is de meest effectieve manier om antistolling te couperen?
 • Zit er verschil tussen de 4 beschikbare DOACs?
 • Wat zijn de belangrijkste aandachtpunten in het gebruik van de DOACs?

Antistolling rondom ingrepen en bloedingen

In deze praktijkgerichte cursus krijgt u aan de hand van herkenbare casuïstiek een overzicht van de belangrijkste feiten over hoe u het beste om kunt gaan met antistolling rondom chirurgische ingrepen en bij bloedingen. Tijdens deze cursus wordt u bijgepraat over de nieuwste inzichten betreffende de werking en farmacologische kenmerken van de verschillende antistollingsmiddelen. Daarnaast wordt ingegaan op de beste strategie om per antistollingsklasse om te gaan met spoedsituaties of electieve ingrepen. Ook wordt de huidige stand van zaken met betrekking tot overbruggingstherapie doorgenomen.

Doelgericht omgaan met antistollingsmedicatie

De cursus is voor het grootste deel casuïstiek gedreven. De leerstof leert u om te gaan met conventionele- en moderne antistollingsmedicatie en is direct toe te passen in de praktijk. Als deelnemer kunt u uw eigen casuïstiek inbrengen om tijdens de cursus te bespreken.

Doelgroep

Deze cursus is bedoeld voor alle specialismen die te maken hebben met complicaties van antistolling en antistollingsoverbrugging bij electieve- en spoedingrepen.

Acreditatie word aangevraagd bij: NVvH, NVK, NOV, MDL, V&VN VS, ABC1, Napa. Staat uw beroepsvereniging er niet bij? Leest u dan dit: Accreditatiepunten van nascholing buiten het eigen vakgebied.

Faculteit
• Prof. dr. Jeroen Eikenboom, LUMC
• Prof. dr. Menno Huisman, LUMC
• Dr. Erik Klok, LUMC
• Dr. Felix van der Meer, LUMC
• Vera Slootweg MSc, LUMC

ORGANISING COMMITTEE
• Dr. Erik Klok, LUMC

12:00 Registratie & inlooplunch
13:00 Introductie met leerdoelen
Voorzitter: Dr. Erik Klok
13:15 Werking vitamine-k antagonisten en DOACs
Prof. dr. Jeroen Eikenboom
13:45 Antistolling rondom electieve ingrepen
Dr. Felix van der Meer
14:30 Rol van verpleegkundige antistollingszorg
Vera Slootweg, MSc
14:45 Pauze
15:15 Trombocytenaggregatieremmers bij electieve en acute ingrepen/bloedingen
Prof. dr. Menno Huisman
15:45 Antistolling bij acute ingrepen/bloedingen
Dr. Erik Klok
16:30 Bespreken eigen casuïstiek/algemene discussie
Alle sprekers
16:45 Afsluiting en borrel
Dr. Erik Klok
Prof. dr. H.C.J. Eikenboom
Interne Geneeskunde, LUMC
Dr. P.L. den Exter
Internist-vasculair geneeskundige, LUMC
Prof. dr. F.A. Klok
Internist-vasculair geneeskundige, LUMC
Dr. F.J.M. van der Meer
Trombosedienst, LUMC
V.C. Slootweg
LUMC
Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden

Gebouw: Gebouw 1

Route: 558 

Zaal: CZ-5

Deelname € 110,-
Kortingstarief (AIOS, PA, VS) € 55,- (€ 55,- korting)