• Startdatum:
 • 21 november 2019
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Werkzaam als:
 • Basisarts/ ANIOS, AIOS, Huisarts, Physician assistant, Specialist Ouderengeneeskunde, Verpleegkundig specialist

Accreditaties

 • ABC 1:
 • 6
 • NAPA:
 • 6
 • VSR:
 • 6

Psychiatrische aandoeningen komen veel voor. Psychische klachten van één op de vier à vijf Nederlanders voldoet ooit in het leven aan een psychiatrische diagnose. Dat betekent dat alle artsen, en zeker huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde, met deze problematiek te maken krijgen: niet alleen in de diagnostische fase, maar ook bij de verwijzing voor adequate behandeling.

De laatste jaren wordt er ook een toenemend beroep op huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde gedaan bij de langdurige behandeling van psychiatrische patiënten. Na behandeling in de GGZ, als de patiënt weer gestabiliseerd is, komt de patiënt met de chronische-/onderhoudsbehandeling bij de huisarts of specialist ouderengeneeskunde terecht. Vaak met psychofarmaca. Er kunnen veel haken en ogen aan deze medicatie zitten en kennis hierover is dan ook onontbeerlijk voor de behandelaar.

Ook andere aspecten en thema’s kunnen in beeld komen. Wat te doen met een vraag om euthanasie vanuit een psychiatrische aandoening? Hoe suïcidale uitingen van een patiënt in te schatten? Hoe om te gaan met lastig gedrag van een patiënt, of met lastige of eisende familieleden? En wat betekent het voor de arts zelf om een heftige gebeurtenis mee te maken, en wat kan helpen om daar zo goed mogelijk mee om te gaan?

Allemaal thema’s die tijdens deze cursus aan de orde komen. De sprekers zullen de onderwerpen vooral praktisch benaderen, zodat u met nieuwe kennis en handvatten verder kunt in uw dagelijkse praktijk.

Cursuscommissie
Deze cursus wordt samengesteld door:

 • A. Lefebre, specialist ouderengeneeskunde, Novicare, Utrecht
 • Dr. I.M. van Vliet, psychiater, LUMC
 • Dr. H.M.M. Vos, huisarts, Den Haag


Deze cursus is sponsorvrij.

08:30 Registratie en ontvangst
  PSYCHOFARMACA
Voorzitter: drs. Anne Lefebre
09:00 Opening
Drs. Anne Lefebre
09:05 Cytochromen en genetica
Dr. Jesse Swen
09:30 Benzodiazepinen en opioïden
Dr. Gabriël Jacobs
10:00 Antidepressiva
Dr. Eric Ruhe
10:30 Koffiepauze
  PSYCHO-EDUCATIE BIJ TRAUMA EN PEER-SUPPORT
11:00 Peer-support: hoe ga je als arts om met een heftige gebeurtenis?
Drs. Tina van Hemel-Rintjap
11:30 Psycho-educatie bij trauma
Drs. Tijmen Bostoen
12:00 Lunchpauze
  LEVENSBEEËINDIGING / SUICIDALITEIT
Voorzitter: dr. Hedwig Vos
13:00 Alles wat goed is eindigt - en alles wat eindigt is goed
Presentatie van de richtlijn 'Levensbeëindiging op verzoek bij patiënten met een psychische stoornis' 
Drs. Henk Corthals
13:30 Suïcidaliteit – inschattingen maken
Prof. dr. Bert van Hemert
  PSYCHOFARMACA (VERVOLG)
14:00 Lithium voor de behandeling van stemmingsstoornissen
Prof. dr. Ralph Kupka
14:30 Antipsychotica bij de onderhoudsbehandeling van schizofrenie
Dr. Raphael Schulte
15:00 Theepauze
  PROBLEEMGEDRAG
15:30 Clozapine in de behandeling van psychose bij de ziekte van Parkinson en probleemgedrag bij dementie
Dr. Raphael Schulte
16:00 Omgang met probleemgedrag van cliënt in zijn / haar context
Drs. Rutger Clarijs
16:30 De oudere patiënt met moeilijk behandelbare depressie
Dr. Irene van Vliet
17:00 Afsluiting
Dr. Hedwig Vos

 

Drs. T. Bostoen
Psychiater en onderzoeker, Stichting Centrum '45
Drs. R.H. Clarijs
GZ-psycholoog, Centrum voor Consultatie en Expertise (CCE)
H.J.T.M. Corthals
Psychiater, GGz Breburg, Tilburg
Drs. J.D. van Hemel-Rintjap
IC-arts, LUMC
Prof. Dr. A.M. van Hemert
Dr. G.E. Jacobs
Prof. dr. R.W. Kupka
psychiater, Altrecht GGZ, Utrecht / GGZ inGeest, Amsterdam en Hoofddorp / voorzitter, Kenniscentrum Bipolaire Stoornissen
Drs. A. Lefebre
Dr. H.G. Ruhe
Psychiater, Radboudumc
Dr. P.F.J. Schulte
Psychiater / psychotherapeut, GGZ Noord Holland Noord, Alkmaar
Prof. dr. J.J. Swen
ziekenhuisapotheker-klinisch farmacoloog, LUMC
Dr. I.M. van Vliet
Dr. H.M.M. Vos
LUMC
Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden

Gebouw: Gebouw 1
Zaal: Collegezaal 5
Route: 558

Bereikbaarheid en parkeren

Deelname € 295,-
Kortingstarief (AIOS, PA, VS) € 170,- (korting € 125,-)