• Startdatum:
 • 7 februari 2019
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • Huisarts, Medisch specialist, Physician assistant, Verpleegkundig specialist

Accreditaties

 • LV POH-GGZ:
 • 7
 • AJN:
 • 7
 • VVAK:
 • 7
 • NVSHA:
 • 6
 • NIP:
 • 7
 • V&VN:
 • 7
 • ABC 1:
 • 7
 • VSR:
 • 7
 • NAPA:
 • 7
 • NVK:
 • 6
 • SKJ:
 • 6

Meldcode kindermishandeling en huiselijk geweld en het afwegingskader voor artsen

Ruim 119.000 kinderen zijn per jaar slachtoffer van huiselijk geweld. Deze kinderen zijn op één of andere wijze aan onze zorg toevertrouwd, maar lopen niet met hun trauma’s en verdriet te koop. En geweld stopt NOOIT vanzelf!
Bij huiselijk geweld en kindermishandeling speelt onmacht bij ouders, plegers, maar ook bij hulpverleners een grote rol.

Per 1 januari 2019 is de meldcode huiselijk geweld aangescherpt met het afwegingskader met als doel de signalering van geweld en mishandeling - en de daarmee gepaard gaande acute en structurele onveiligheid van het slachtoffer - te optimaliseren, gezinnen met ernstige zorgen beter in beeld te krijgen en handvatten te geven aan de hulpverlener hoe vervolgens te handelen. Dit laatste is een verplichting! Toegespitst op kindermishandeling: het veilig opgroeien van een kind is immers in het geding! Maar ook, hoe kun je de spiraal van geweld doorbreken en de opvoedingsvaardigheden van ouders versterken. Hoe benut je de veerkracht van kinderen?

Op deze dag willen wij u adviezen geven voor hulpverlening aan de hand van het doorlopen van de stappen van de meldcode. De focus ligt op kindermishandeling. Naast het bespreken van de achtergronden van huiselijk geweld, zullen wij in de workshops handvatten geven ten aanzien van (Stap 1) Signalering, maar ook (Stap 3) Tips en tools met betrekking op de gespreksvaardigheden met ouders en kind. (Stap 2 en 4) Wat kan Veilig Thuis voor u betekenen? Met als resultaat (Stap 5) Een plan van aanpak.

Leerdoelen
De deelnemer

 • kan de nieuwe meldcode en het afwegingskader kindermishandeling en huiselijk geweld toepassen;
 • is bekend met de risicofactoren voor kindermishandeling en huiselijk geweld;
 • kan signalen van kindermishandeling herkennen;
 • kent preventieve maatregelen ter voorkoming van huiselijk geweld/ kindermishandeling en weet welke professional hij hiervoor kan inschakelen;
 • is bekend met de juridische regels rond een melding/ overleg met betrokkenen, inclusief ouder (s), verzorgers;
 • is bekend met de kindcheck en weet deze toe te passen;
 • krijgt handvatten om signalen van kindermishandeling bespreekbaar te maken;
 • is op de hoogte van de werkwijze van Veilig Thuis en voelt zich bekwaam hiervan gebruik te maken.

Doelgroepen
Huisartsen, jeugdartsen, vertrouwensartsen, kinderartsen, SEH-artsen, POH-GGZ, JGT, vepleegkundig specialisten, physician assistants en artsen in opleiding.

Cursuscommissie
Tjitske van den Bruele, Ellen Kerseboom, Noor Landsmeer-Beker, Els Schoorl en Frans Smiers

Deze cursus is sponsorvrij.

08.15 Registratie en koffie
08.40 Opening
Dagvoorzitter: drs. Els Schoorl
  STAP 1: Signalen in kaart brengen
08:45 De verbeterde meldcode, afwegingskader en kindcheck
drs. Ellen Kerseboom en drs. Tjitske van den Bruele
09:05 Ethische en juridische aspecten, wanneer en
met wie mag ik overleggen?

prof.dr. Martine de Vries
09:50 Zorgpad kwetsbare zwangere
drs. Marjolein de Vries
10:20 Koffiepauze
10:45 Nu niet zwanger
Connie Rijlaarsdam
11:15 Effectiviteit van aanpak van kindermishandeling
Welke aanpak werkt (niet)?
dr. mr. Katinka Lünnemann
  STAP 2: Overleg met een collega en raadpleeg eventueel Veilig Thuis
12:00 Protocollen op de spoedeisende hulp
Hoe is het overleg daar geregeld?
Danielle Kiele-Wesselius
12:30 Lunchpauze
  STAP 3: Gesprek met de cliënt
13:15 Workshops ronde 1
 • Aandacht voor KOPP tijdens de documentaire “ Lieve Mama” (locatie: J1-84)
 • Bespreekbaar maken van vermoeden kindermishandeling, do's en don’ts (locatie: H5-17)
 • Multi-probleem gezinnen zonder hulpvraag, wie houdt de regie? Proefproject MDA++ (locatie: CZ 5)
 • Praten met kinderen, hoe doe je dat? (locatie: CZ 2)
14:10 Workshops ronde 2
 • Aandacht voor KOPP tijdens de documentaire “ Lieve Mama” (locatie: J1-84)
 • Bespreekbaar maken van vermoeden kindermishandeling, do's en don’ts (locatie: H5-17)
 • Multi-probleem gezinnen zonder hulpvraag, wie houdt de regie? Proefproject MDA++ (locatie: CZ 5)
 • Praten met kinderen, hoe doe je dat? (locatie: CZ2)
15:00 Theepauze
  STAP 4: Wegen van huiselijk geweld/kindermishandeling
15:10 De impact van heftige conflicten op kinderen en gezin/vechtscheiding
drs. Annemariek Sepers
15:35 Seksueel misbruik
Danielle Kiele-Wesselius
  STAP 5: Neem twee beslissingen:
1) Is melden noodzakelijk?
2) Is hulp verlenen of organiseren (ook) mogelijk? 
16:00 Sexting en meer (titel onder voorbehoud)
Ron Oudhuis
16:30 RADAR: de nieuwe rol van Veilig Thuis
Jolande Schoonenberg
16:55 Afsluiting
Dagvoorzitter: drs. Els Schoorl
Dr. S.N. Brilleslijper-Kater
Orthopedagogisch specialist kindermishandeling, TASK-Amsterdam
S. Franken
hoofd Educatie en communitymanager, Stichting Villa Pinedo
R. Huijsen
vertrouwensarts Veilig Thuis Haaglanden
D. Kiele-Wesselius
Verpleegkundig expert IC
Dr.mr. K. Lünnemann
Onderzoeker, Verwey-Jonker Instituut
R.A.J. Oudhuis
Operationeel Expert
C. Rijlaarsdam
programmamanager Nu Niet Zwanger
N.J. Schoonenberg
Voorzitter Vertrouwensartsenvereniging Kindermishandeling en Huiselijk geweld
drs. A. Sepers
Klinisch psycholoog, docent bij Arq Academy, GITP en Landelijk Opleidingscentrum Kindermishandeling (LOCK)
Mr. M.J.T.M. Vijghen
M.J. de Vries
Alrijne Ziekenhuis
Prof. dr. M.C. de Vries
Kinderarts / medisch ethicus, LUMC
LUMC
Albinusdreef 2, Leiden

Gebouw: Gebouw 1
Route: 558
Zaal: CZ-5

Prijs € 295,-
Prijs voor AIOS, PA en VS € 175,- (€ 125,- korting)

Maak hier uw keuze

Inschrijven niet mogelijk
Neem contact op
Vooraankondiging, inschrijven nog niet mogelijk

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven