• Startdatum:
 • 7 november 2018
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • Medisch specialist, Opleider

Accreditaties

 • ABAN:
 • 3

In de medische vervolgopleidingen worden Entrustable Professional Activities (EPA’s) in de opleidingsplannen geïntroduceerd. Deze worden gebruikt om aios op bepaalde onderdelen bekwaam te kunnen verklaren. Hierdoor kan een aios geleidelijk aan meer zelfstandigheid verkrijgen en beter gemonitord worden.
In deze workshop wordt aandacht besteed aan wat EPA’s eigenlijk zijn, hoe we die moeten gaan gebruiken in de opleiding en opleidingsplannen en hoe en wat hiermee getoetst kan worden.

Doel

 • Het kennismaken met en begrijpen van de systematiek van een EPA
 • Hoe komen EPA’s in het lokaal opleidingsplan
 • Het vertalen van de EPA’s naar de eigen klinische context en het aanpassen van een EPA naar de eigen klinische context
 • Het leren beoordelen van het bekwaamheidsniveau van de aios
 • Relatie tussen EPA’s en verkorting van de opleidingsduur 

Methode
De workshop start met een korte inleiding over het waarom van EPA’s, de systematiek en de theoretische achtergrond. Daarna staat het toepassen van de EPA’s voor de medische vervolgopleidingen centraal: Hoe vertaal je EPA’s uit het landelijk opleidingsplan naar het toepassen in de praktijk? Hoe kan een aios een EPA behalen? En hoe kunnen we dit toetsen als opleidingsgroep?
Waar mogelijk wordt gewerkt aan de hand van EPA’s van het eigen of een verwant specialisme.

Instructeurs
De cursus wordt gegeven door twee deskundigen op het gebied van medisch professionele ontwikkeling

 • mw. P.J.A. Broersen MSc. onderwijsadviseur, Directoraat Onderwijs en Opleidingen (DOO), Leids Universitair Medisch Centrum) 
 • mw. P.W. Peters MSc. onderwijsadviseur, Directoraat Onderwijs en Opleidingen (DOO), Leids Universitair Medisch Centrum) 

Aantal deelnemers
Er kunnen maximaal 15 cursisten deelnemen.

Doelgroep
Medisch specialisten die AIOS opleiden en die de tweedaagse cursus TEACH THE TEACHERS reeds hebben gevolgd

Cursuscommissie

 • mw. drs. E.G.M. Adelmeijer, Onderwijs Expertise Centrum,  DOO, LUMC

Toelatingsvoorwaarden
Het TTT-plus programma is ontwikkeld op basis van het competentieprofiel van de opleider en leden van de opleidingsgroep 2012 van de KNMG.
Voorwaarde om workshops uit het plusprogramma te volgen is dat de 2-daagse basis Teach The Teachers is gevolgd.

Het plusprogramma bestaat uit geaccrediteerde workshops die in willekeurige volgorde kunnen worden gevolgd. Sommige workshops zijn vooral gericht op de werkzaamheden van de (plaatsvervangend) opleider; dit wordt er dan apart bij vermeld. Soms er een (kleine) voorbereidende opdracht bij.

13:00 Registratie
13:30
 • Ontvangst en kennismaking
 • Inleiding: wat zijn  EPA’s en principes 
 • Oefenen met een EPA toepasbaar maken voor eigen afdeling/ stage: praktische vertaling om EPA echt te kunnen gaan gebruiken
 • Niveaus van bekwaamheid beoordelen
 • Evaluatie en afronding
16:30 Evaluatie en afsluiting
Drs. P.J.A. Broersen
Drs. P.W. Peters
Onderwijskundig adviseur, LUMC
LUMC
Hippocratespad 21, 2333 ZD Leiden

Gebouw: Gebouw 3
Route: 4e etage
Zaal: V4-26

Deelname € 125,-