• Startdatum:
 • 5 oktober 2018
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Werkzaam als:
 • Anders

Accreditaties

 • VSR:
 • 4
 • NVLF:
 • 4
 • Ergotherapie NL:
 • Aangevraagd
 • NVN:
 • 4
 • EN:
 • 4
 • ABC 1:
 • 6
 • NAPA:
 • 6
 • KNGF:
 • Aangevraagd
 • V&VN:
 • 6

‘Hoe kunnen we op weg naar nog betere geriatrische revalidatie?’ is de titel van het symposium op 5 oktober 2018. Het symposium besteedt aandacht aan recente ontwikkelingen op het gebied van geriatrische revalidatie in het UNC-ZH netwerk.

Rode draad van deze dag is de officiële lancering van de Basisset UNC-ZH voor de geriatrische revalidatie. Hiernaast laten lid-organisaties van het UNC-ZH zien waar zij staan op het gebied van geriatrische revalidatie. Interessante sprekers zullen hun visie geven over de weg naar betere geriatrische revalidatie.

Hoe kunnen we op weg naar nog betere geriatrische revalidatie? Er zijn verschillende ontwikkelingen in de revalidatie voor ouderen die bijdragen aan een verbetering. Op het UNC-ZH symposium ‘Op weg naar betere geriatrische revalidatie’ staat kennis verzamelen en delen centraal. Welke behandeling slaat aan bij welk samenspel van klachten van een oudere cliënt? En wat blijkt bijvoorbeeld niet te werken? Dat is informatie die we willen vastleggen en delen.

De geriatrische revalidatie helpen we verder door kennis te delen. Om deze kennis te kunnen delen en te vergelijken, is het van belang dat we resultaten uniform vastleggen. Op verschillende vlakken zijn hier effectieve initiatieven voor. Dit symposium wil een doorsnede laten zien van belangrijke ontwikkelingen in deze innovatieve stap in de geriatrische revalidatie. Vooraanstaande sprekers geven een goed inzicht hoe we op weg kunnen naar betere geriatrische revalidatie.

Dit symposium is bedoeld voor iedereen die werkzaam is in de geriatrische revalidatie zoals: behandelaars, verpleegkundigen, verzorgenden in de geriatrische revalidatie, managers.

09.00 uur - Inloop en registratie | posterpresentaties

09.30 uur - Opening | prof. dr. Wilco Achterberg (LUMC/UNC-ZH)

09.35 uur - Kwaliteit in de zorg | drs. Annemiek Overboom (Saffier)

09.50 uur - Registreren aan de bron | dr. Sandra van Beek (Verenso)

10.20 uur - Meetplan geriatrische revalidatie | Arno Doornebosch. MSc. (UNC-ZH)

11.10 uur - Koffiepauze | Posterpresentaties

11.30 uur - Functional Comorbidity Index | drs. Anouk Kabboord (LUMC/Laurens)

11.50 uur - GRZ en COPD | drs Leonoor van Dam van Isselt (Solis Zorggroep)

12.10 uur - Betere revalidatie door meten: (on)zin van gebruik van meeinstrumenten in de grz | drs. Ewout Smit

12.30 uur - Lunchpauze | Posterpresentaties

14.00 uur - Zorgevaluatie en implementatie | prof.-emeritus Job Kievit (LUMC)

14.25 uur - Waar heeft een patiënt behoefte aan bij de geriatrische revalidatie? | Een interview met een oud-patient

14.45 uur - Stip aan de horizon | prof. dr. Wilco Achterberg (LUMC/UNC-ZH)

15.05 uur - Samenwerking ouderengeneeskunde en revalidatiegeneeskunde: CVA stepped care aanpak Cicero/Adelante | prof. dr. Jeanine Verbunt (Maastricht Universitair Medisch Centrum)

15.35 uur - Reacties uit de zaal | onder leiding van prof. dr. Wilco Achterberg

15.45 uur - Uitreiking UNC-ZH Stimuleringssubsidie 2018

16.00 uur - Afsluiting door prof. dr. Wilco Achterberg

16.15 uur - Borrel

Prof. dr. W.P. Achterberg
specialist ouderengeneeskunde, LUMC
S. van Beek
Dr. E.F. van Dam Van Isselt
A.J. Doornebosch
A.D. Kabboord
prof.dr. J. Kievit
A. Overboom
E. Smit
J. Verbunt
Stadsgehoorzaal Leiden
Breestraat 60, 2311 CS Leiden
071 5163881

Leden UNC-ZH netwerk: € 50,-

Niet leden: € 100,-

Tot het UNC-ZH netwerk behoren:

 • Laurens
 • Florence
 • WoonZorgcentra Haaglanden
 • Argos Zorggroep
 • Marente
 • Zonnehuisgroep Vlaardingen
 • Pieter van Foreest
 • Aafje
 • Topaz
 • LUMC
 • Saffier