• Startdatum:
  • 19 maart 2018
  • Cursusduur:
  • 1 dagdeel
  • Werkzaam als:
  • AIOS

Van politieke keuzes naar ziekenhuis, spreekkamer en het salaris van de dokter: financiering, organisatie en management van de zorg en de invloed die jij daar op kan uitoefenen. In je opleiding leer je veel over jouw medische professie en staat het medisch handelen centraal, maar wat weet jij over de organisatorische en financiële zaken daaromheen?

  • Wat weet je over het zorgstelsel en de rol van de politiek, de overheid, de zorgverzekeraars, de inspectie en de positie van de patiënt?
  • Deze zaken hebben veel invloed op de organisatie van het ziekenhuis waarin je werkt. Hoe worden deze keuzes gemaakt en welke spelers zijn daarbij betrokken? Denk aan de Raad van Bestuur, Medische Staf, MSB, afdelingen/RvE’s en de patiëntenvertegenwoordiging.
  • In wat voor soort ziekenhuis of elders kom jij later te werken, hoe is de arbeidsmarkt voor jonge klaren, en waarin ontwikkel jij je, in en na je aios-tijd? 

Op al deze vragen zullen we met elkaar proberen in te gaan tijdens de cursus “medisch management en ziekenhuisorganisatie”. Aan het eind van de middag heb je enige basiskennis opgedaan. Verdere verdieping is mogelijk in vervolgcursussen en Discipline Overstijgend Onderwijs en door met deze thema’s aan de slag te gaan op je werkplek(ken). 

Aantal deelnemers
Er kunnen maximaal 60 cursisten deelnemen aan de cursus.

Doelgroep
Aios in de eerste helft van hun opleiding (zodat in het tweede deel van de opleiding verdiepende cursussen gevolgd kunnen worden). 
 

13.30 - 14:00 :   Ontvangst en registratie

Dagvoorzitter: Bart Hellebrekers, gynaecoloog en COC voorzitter

14.00 - 15.00 :   Organisatie op landelijk niveau

Jaap Doets, senior consultant bij VvAA
(zorgnetwerk met 120.000 zorgprofessionals als leden)


Hoe is het Nederlandse zorgstelsel opgebouwd, welke partijen spelen een rol, hoe verlopen de geldstromen en wat is de rol van de politiek, de verzekeraar, de inspectie en de patiënt bij bijvoorbeeld het sturen op kwaliteit en kosten. Wat zijn de belangrijkste macro-economische en politieke ontwikkelingen en wat is de invloed van wetgeving en het toezicht. Hoe ziet de toekomst van de (ziekenhuis)zorg eruit met concentratie, lateralisatie en substitutie van zorg, transmuralisatie en samenwerking met de 1e lijn.
 
15.00 - 15.45 :   Organisatie op ziekenhuis niveau

Karel Ronday, reumatoloog, directeur medische zaken en reumatoloog HagaZiekenhuis


Wat zijn de verschillende gremia die het voor het zeggen hebben in een ziekenhuis (RVB, medische staf, MSB, patiënt) en wie maakt er beleid. Hoe komen keuzes tot stand en hoe beïnvloed je die, bijvoorbeeld ten aanzien van nieuwbouw, herbouw en fusies tussen ziekenhuizen. Wat zijn de belangrijkste verschillen tussen academische, perifere en privé ziekenhuizen.


VOORBEREIDINGSVRAAG: “Welke vraag heb je altijd al aan de Raad van Bestuur willen stellen?’

15.45 - 16.10 :   Pauze met snack

16.10 - 17.00 :   De ziekenhuisorganisatie en financiën

Erik de Haan, manager Plannig Control & Informatiemanagement, Hagaziekenhuis
Meta Krassenburg-Galestien, zorgverkoper 

Hoe zit het met de bekostiging van de zorg? Welke rol heeft de zorgverzekeraar en aan wie moet verantwoording worden afgelegd? Hoe houden we de zorg betaalbaar en hoe zit het ook alweer met DOTS, prestatiebekostiging, zorgplafonds en budgetten.
 
17.00 - 17.45 :   Organisatie op individueel niveau

Tim van der Zwan, vereniging artsen in loondienst en anesthesioloog HagaZiekenhuis
Suzanne Peeters, aios gynaecologie HagaZiekenhuis


Ga je later werken in loondienst, in een maatschap of als onderdeel van een MSB? En doe je dit in een academisch, perifeer ziekenhuis, of elders. Hoe ontwikkelt de arbeidsmarkt zich voor jonge klaren. Wordt het een leven lang leren en ontwikkelen?

J. Doets
Senior consultant, VvAA
E. de Haan
HagaZiekenhuis
Dr. S.H.P. Peeters
Gynaecoloog, LUMC
Dr. H.K. Ronday
T. van der Zwan
HagaZiekenhuis
Els Borst-Eilersplein 275, 2545 AA Den Haag

Medewerker Leidse OOR ziekenhuizen : € 0,-.
Medewerker niet Leidse OOR : € 100,-.

Specifieke voorwaarden
Voor deelnemers werkzaam binnen de Leidse OOR is de cursus gratis op voorwaarde dat de gehele cursus wordt bijgewoond dan wel dat er tijdig wordt geannuleerd (zie algemene voorwaarden voor annuleringskosten). Annuleringsvoorwaarden gaan in 3 maanden voorafgaande aan de cursus