• Startdatum:
 • 17 april 2018
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • Paramedicus/ Medisch ondersteuner, Medisch specialist

Accreditaties

 • KNOV:
 • 6
 • NVOG:
 • 6
 • BEN:
 • 6

Foetale Echocardiografie - probleem georiënteerd scannen

Foetale hartafwijkingen hebben een prevalentie van 6 tot 10 per 1000 levendgeborenen. Hoewel frequent voorkomend, zijn dit tevens de meest gemiste afwijkingen in echoscopische screeningsprogramma’s tijdens de zwangerschap. Om die reden voelen velen zich niet comfortabel bij het foetale hart. Het herkennen van hartafwijkingen vóór de geboorte kan echter juist betekenen dat de pasgeborene in een betere conditie een operatieve correctie kan ondergaan, met ouders die beter op dit traject zijn voorbereid.

Deze cursus beoogt u allereerst inzicht te verschaffen in de basale anatomie van het hart, steeds vanuit foetaal perspectief gepresenteerd. Echobeelden worden verduidelijkt met ‘live’ demonstraties van anatomische preparaten. In een anatomisch practicum zult u in de gelegenheid gesteld worden het normale hart vanuit een 3-dimensionaal perspectief te bekijken.

‘s Middags zullen de meest voorkomende hartafwijkingen gepresenteerd worden, steeds startend met echocardiografische beelden vanuit de obstetrie, gevolgd door een anatomische demonstratie van de desbetreffende afwijking. Ook zal er in de cursus aandacht zijn voor de te verwachten prognose.

Vanwege het praktische karakter van de cursus is het aantal deelnemers beperkt tot een maximum van 36.
 

Doelstelling

Herkennen van frequent voorkomende hartafwijkingen door echoscopische screeningsprogramma’s tijdens de zwangerschap. 
Inzicht in de basale anatomie van het hart gepresenteerd vanuit foetaal perspectief.

Doelgroep

Gynaecologen en artsen-prenatale diagnostiek en arts-echoscopisten met ervaring in het uitvoeren van het ‘standaard echoscopisch onderzoek’ (oftewel ’20-weken echo’).

Cursuscommissie

 • mw. dr. M.M. Bartelings, LUMC, Anatomie en Embryologie
 • mw. dr. M.C. Haak, gynaecoloog-perinatoloog, LUMC, Afdeling Verloskunde
08.30 Registratie en ontvangst
08.55 Opening
  M.C. Haak
09.00 Segmentale analyse van het hart (incl. anatomische demonstratie)
  M.M. Bartelings en M.R.M. Jongbloed
10.00 Het gespecialiseerde foetale hartonderzoek
  M.C.Haak
10.40 Koffiepauze (groep 1) en Practicum 'Het normale hart" (groep 2)
11.10 Koffiepauze (groep 2) en Practicum "Het normale hart"(groep 1)
11.40 Een kleine linker kamer
  M.C. Haak en M.R.M. Jongbloed
12.45 Lunchpauze
13.30 Een afwijkend vier-kamer beeld
  M.M. Bartelings en A.K.K. Teunissen
14.00 Een afwijkend three-vessel view (deel 1)
  M.R.M. Jongbloed en L. De Catte
14.30 Een afwijkend three-vessel view (deel 2)
  M.M. Bartelings en M.C. Haak
15.00 Theepauze
15.30 Een kleine rechter kamer
  M.M. Bartelings en L. De Catte
16.00 Bijzondere bevindingen op de foetale hartpoli
  A.K.K. Teunissen
16.20 Het belang van een prenatale diagnose, opvang post partum en de (on)mogelijkheden van chirurgie
  L.A.J. Rammeloo
16.45  Afsluting en borrel
Dr. M.M. Bartelings
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
prof.dr. L. De Catte
dr. M.C. Haak
Gynaecologie en Obstetrie Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Dr. M.R.M. Jongbloed
Hartziekten, LUMC
L.A.J. Rammeloo
Kindercardioloog, Amsterdam UMC, loc. VUmc
Drs. A.K.K. Teunissen
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
LUMC
Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden

€ 295,-