• Startdatum:
 • 27 november 2018
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Werkzaam als:

Accreditaties

 • BEN:
 • 6
 • NVOG:
 • 6
 • KNOV:
 • 6

Foetale Echocardiografie - probleem georiënteerd scannen

Foetale hartafwijkingen hebben een prevalentie van 6 tot 10 per 1000 levendgeborenen. Hoewel frequent voorkomend, zijn dit tevens de meest gemiste afwijkingen in echoscopische screeningsprogramma’s tijdens de zwangerschap. Om die reden voelen velen zich niet comfortabel bij het foetale hart. Het herkennen van hartafwijkingen vóór de geboorte kan echter juist betekenen dat de pasgeborene in een betere conditie een operatieve correctie kan ondergaan, met ouders die beter op dit traject zijn voorbereid.

Deze cursus beoogt u allereerst inzicht te verschaffen in de basale anatomie van het hart, steeds vanuit foetaal perspectief gepresenteerd. Echobeelden worden verduidelijkt met ‘live’ demonstraties van anatomische preparaten. In een anatomisch practicum zult u in de gelegenheid gesteld worden het normale hart vanuit een 3-dimensionaal perspectief te bekijken.
‘s Middags zullen de meest voorkomende hartafwijkingen gepresenteerd worden, steeds startend met echocardiografische beelden vanuit de obstetrie, gevolgd door een anatomische demonstratie van de desbetreffende afwijking. Ook zal er in de cursus aandacht zijn voor de te verwachten prognose.
Vanwege het praktische karakter van de cursus is het aantal deelnemers beperkt tot een maximum van 36.
 

Doelstelling

Herkennen van frequent voorkomende hartafwijkingen door echoscopische screeningsprogramma’s tijdens de zwangerschap. 
Inzicht in de basale anatomie van het hart gepresenteerd vanuit foetaal perspectief.

Doelgroep

Gynaecologen en artsen-prenatale diagnostiek en arts-echoscopisten met ervaring in het uitvoeren van het ‘standaard echoscopisch onderzoek’ (oftewel ’20-weken echo’).

Cursuscommissie

 • mw. dr. M.C. Haak, gynaecoloog-perinatoloog, LUMC, Afdeling Verloskunde

08:30    Registratie en koffie

             Voorzitter: Monique Haak
 
08:55    Opening 

09:00    Segmentale analyse van het hart (inclusief anatomische demonstratie) 
             Monique Jongbloed

10.00    Het gespecialiseerde foetale hartonderzoek
             Monique Haak

10:40    Practicum ‘het normale hart'

11:10    Koffiepauze

11:40    Een kleine linker kamer  
             Monique Jongbloed & Monique Haak 

12:45    Lunch

13:30    Een afwijkend 4 kamerbeeld 
             Katinka Teunissen

14:00    Een afwijkend three-vessel view (deel 1) 
             Monique Jongbloed en Luc de Catte

14:30    Een afwijkend three-vessel view (deel 2) 
             Monique Haak

15:00    Theepauze

15:30    Een kleine rechter kamer 
             Luc de Catte
    
16:00    Bijzondere bevindingen op de foetale hartpoli 
             Katinka Teunissen

16:25    Het belang van een prenatale diagnose, opvang post partum en de (on)mogelijkheden van chirurgie
             Lukas Rammeloo

17:00    Afsluiting en borrel 

prof.dr. L. De Catte
dr. M.C. Haak
Gynaecologie en Obstetrie Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Dr. M.R.M. Jongbloed
Hartziekten, LUMC
L.A.J. Rammeloo
Kindercardioloog, Amsterdam UMC, loc. VUmc
Drs. A.K.K. Teunissen
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
LUMC
Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden

Gebouw: Gebouw 1
Route: 762
Zaal: Collegezaal 4

€ 295