• Startdatum:
 • 19 april 2018
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Medisch specialist

Accreditaties

 • NVK:
 • 4
 • VSR:
 • 4
 • NAPA:
 • 4

Erfelijke en aangeboren afwijkingen

Inhoud
Frequent worden kinderen verwezen naar de polikliniek van de kinderarts ivm twijfel ten aanzien van hun ontwikkeling. Veelal betreft het jonge kinderen onder 4 jaar. Aan de hand van een casus zal u bij deze nascholing meegenomen worden in de (etiologische) aanpak en begeleiding vanaf moment van eerste consult tot aan transitie als adolescent. Hierbij zal de herziene NVK-richtlijn (Richtlijn diagnostiek bij kinderen met een ontwikkelingsachterstand / verstandelijke beperking), waarvan verwacht wordt dat deze in de eerste helft van 2018 actueel gaat zijn, besproken worden.

 

Doelgroep
Kinderartsen en kinderartsen in opleiding, physician assistants en verpleegkundig specialisten

 

In 2018 organiseren wij vier cursusdagen. Voor informatie en inschrijving voor de 2 volgende cursusdagen zie onderstaand schema:

2018-III     5 juni 2018        klik hier voor meer info
2018-IV    4 oktober 2018  klik hier voor meer info

15.30-16.00 Registratie en ontvangst
  Voorzitter: R. Cuperus
16.00 Diagnostiek bij ontwikkelingsachterstand
  A.P.M. van den Elzen
16.30 Ontwikkelingsachterstand en vroeghulp
  C.C. Stut-van Hagen
17.00 WES en counseling
  A. van Haeringen
17.30 Ethische aspecten van WES / WES aanvraag
  M.C. de Vries
18.00 Maaltijd
  Voorzitter: A. van den Elzen
19.00

WES-uitslag, en dan?

  N.M. van der Lugt
19.30 Syndroompoli's
  G.C.B. Bindels-de Heus
20.00 Transitie
  E. de Vreugt-Gronloh
20.30 Gentherapie: genen toevoegen, vervangen en verder
  R.C. Hoeben
21.00 Discussie en afsluiting
Drs. G.C.B. Bindels-de Heus
Kinderarts erfelijke en aangeboren aandoeningen, Erasmus MC
Dr. R. Cuperus
Dr. A.P.M. van den Elzen
Reinier De Graaf Gasthuis, Delft (RdGG)
Drs. A. van Haeringen
Klinische Genetica Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
prof. dr. R.C. Hoeben
Dr. N.M. van der Lugt
C.C. Stut
Revalidatiegeneeskunde Sophia Revalidatie
E. de Vreugt
Huisarts ASVZ
Prof. dr. M.C. de Vries
Kinderarts / medisch ethicus, LUMC
HagaZiekenhuis
Els Borst-Eilersplein 275, 2545 AA Den Haag

Prijs  € 80,-
Korting AIOS  € -20,-
Korting Physician assistant € -20,-
Korting Verpleegkundig specialist € -20,-