• Startdatum:
 • 17 september 2018
 • Cursusduur:
 • 2 dagdelen
 • Werkzaam als:
 • Medisch specialist

Accreditaties

 • ABAN:
 • 8

Nieuwe jaarlijks terugkerende cursus voor docentcoaches in 2 dagdelen.

In het kader van professionalisering van docenten is er een unieke cursus ontwikkeld. De cursus sluit goed aan bij het moderne onderwijs van de studie Geneeskunde dat andere eisen aan docenten stelt. Zij zijn tegenwoordig ook procesbegeleider, coach en docent op competenties zoals communicatie, samenwerken en professioneel gedrag. De cursus is bedoeld voor de (beoogde) docentcoaches en overige docenten lijnonderwijs bij de Bachelor Geneeskunde. De cursus is tot stand gekomen in nauw overleg met medisch specialisten die ervaring hebben met nieuwe onderwijsvormen, waardoor heel concreet is ingegaan op de wensen van de doelgroep. Het kost twee dagdelen om de cursus te volgen, maar het levert in de praktijk tijdwinst op voor het hele jaar! De cursus is geaccrediteerd (4 punten per dagdeel) en voor de docentcoaches van het LUMC gratis. Het is mogelijk om een keuze te maken tussen de dagdelen en onderwerpen.

Het aanbod van de onderwerpen is groot en een deelnemer kan er ongeveer helft van de activiteiten volgen. Zo kan de deelnemer de inhoud van de cursus aan zijn behoeftes aanpassen. De cursus wordt jaarlijks gegeven zodat het ook mogelijk is om alle onderwerpen te volgen.

Inhoud cursus

Docentprofessionalisering docentcoach traject Bachelor Geneeskunde Lijnonderwijs jaar 1 t/m 3.
Tijdens deze training wordt gewerkt aan de competenties die nodig zijn voor het vervullen van de verschillende rollen behorende bij de functie Docentcoach en docent lijnonderwijs: coach, trainer, organisator en beoordelaar.

Daarnaast wordt er stil gestaan bij de onderwijskundige principes en methoden, en bij de vraag hoe handelen bij geval van studenten met problemen.

Thema's

Integratie lijnonderwijs met blokken, samenwerken, maatschappelijk handelen, professioneel gedrag, calgary cambridge model consultvoering, eindtermen consultvoering en lichamelijk onderzoek, eindtermen klinisch redeneren, persoonlijk ontwikkelingsplan, beoordeling en toetsing van competenties, probleemstudenten, coach-matrix van Kouwenhoven

Leerdoelen

Onderstaande items worden bij aanvang van de training bekend verondersteld:

 • Vraagverheldering met SCEGS, hulpvraag, wensen en verwachtingen
 • Speciële anamnese met 7 dimensies en relevantie tractus vragen

Voorbereiding

 • e-learning over kernkwadrant van Ofman op medischonderwijs.nl
 • 123zelf-test roos van Leary
 • Gegeven literatuur

Na afloop van deze Coach the Coach Leidse Lijnen:

 1. Is de deelnemer in staat zijn rol als docentcoach of docent lijnonderwijs goed te omschrijven, in achtneming van de onderlinge samenhangen tussen de onderwijslijnen en met overig onderwijs studie Geneeskunde
 2. Is de deelnemer in staat de onderstaande modellen en/of methodes te gebruiken in het begeleiden van studenten:
 • Samenwerken in de praktijk: m.b.v. kernkwadrant van Ofman
 • Pendleton rules en algemene feedbackregels
 • Persoonlijk ontwikkelingsplan (POP)
 • Roos van Leary
 • Reflectiemethode STARR(D)T
 • SMART outcome model
 1. Kan de deelnemer studenten begeleiden bij het spelen van rollen, oefenen van vaardigheden lichamelijk onderzoek, geven van presentaties of  uitvoeren van groepsopdrachten.
 2. Heeft de deelnemer zijn eigen ervaren knelpunten bij het begeleiden van studenten in kaart en onder woorden gebracht en SMART leerdoelen geformuleerd
 3. Kan de deelnemer op de gestandaardiseerd manier de voor hem relevante competenties beoordelen en een rijke narratieve feedback geven.
 4. Kan de deelnemer de studenten met problemen vroegtijdig herkennen en de juiste hulpmiddelen inschakelen.

Doelgroep

Deze cursus is specifiek bestemd voor docentcoaches en docenten lijnonderwijs van de opleiding GNK van het LUMC.

Accreditatie

Na het volgen van de cursus ontvang u 8 accreditatiepunten (ABAN), 4 pt per dagdeel.

Cursuscommissie

 • mw. dr. A.M. Oleksik, LUMC, Interne Ouderengeneeskunde
 • mw. A.Y. de Voogd, LUMC, PHEG
 • mw. J. Mol, LUMC, DOO

Maandag 17 september:

12.30 - 14.00 uur: Inwerk sessies met lunch

14.00 - 14.15 uur: Theepauze

14.15 - 14.45 uur: Overzicht Leidse lijnen/Intergratie met onderwijsblokken (plenair). 

14.45 - 15.00 uur: Vervolg theepauze

15.00 - 16.45 uur: Diverse workshops:

 • Aansturen professioneel gedrag
 • Gespreksvoering in groepen (intervisie/bespreken van ingrijpende gebeurtenissen)
 • Een "probleemstudent" - Hoe herkennen en wat te doen?

17.00 - 18.00 uur: Borrel

Maandag 14 januari 2018:

12.30 - 13.30 uur: Terugkomst/ intervisie met lunch (in dezelfde workshop groepen als op dag 1) 

13.30 - 14.00 uur: Theepauze

14.00 - 15.45 uur: Workshops:

 • Bachelor eindtermen Beoordelen van de competentie samenwerken en professioneel gedrag
 • Bachelor eindtermen Consultvoering en klinisch redeneren - hoe onderwijzen, hoe beoordelen?
 • Bachelor eindtermen Lichamelijk onderzoek - hoe onderwijzen, hoe beoordelen?
 • Samenwerking (hoe problemen herkennen/hoe Roos van Leary kernkwadranten toepassen)

15.45 - 16.15 uur: Theepauze

16.15 - 16:45 uur: Ontwikkelen van een onderwijsonderdeel op basis van opgedane ervaring (plenair)

17.00 - 18.00 uur: Borrel 

Dr. E.A. Dubois
Adviseur Onderwijs Expertise Centrum, LUMC
Drs. R.A.J. Janss
Anesthesioloog, LUMC
Drs. J. Mol
Adviseur onderwijs, LUMC
Drs. A.F. Norbart
Onderwijskundig adviseur, LUMC
Dr. A.M. Oleksik
A.K. Olijve
Studie-adviseur Geneeskunde Bachelor, LUMC
Prof. dr. M.C. de Ruiter
(Wetenschappelijk) onderzoeker, LUMC
Dr. D. Steenbeek
Kinderrevalidatiearts, Adelante
Drs. A.Y. de Voogd
LUMC
Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden

Gratis

Maak hier uw keuze

Inschrijven niet mogelijk
Neem contact op
Vooraankondiging, inschrijven nog niet mogelijk

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven