• Startdatum:
 • 9 oktober 2017
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Werkzaam als:
 • Medisch specialist

Accreditaties

 • VSR:
 • 4
 • NIV:
 • 4
 • NVR:
 • 4

Let op: deze eerste Nascholing van de cyclus vindt plaats in DeFabrique in Utrecht. Dag twee en drie vinden waarschijnlijk zoals gebruikelijk plaats in Regardz De Eenhoorn Amersfoort.
 

Data cyclus Nascholing Reumatologie
9 oktober 2017 (DeFabrique, Utrecht)
12 februari 2018 (Regardz Eenhoorn, Amersfoort)
14 mei 2018 (Regardz Eenhoorn, Amersfoort)

Onderwerpen voor de dagelijkse praktijk
Over een periode van drie jaar komen alle reumatische onderwerpen aan de orde die voor de dagelijkse praktijk van belang zijn. . In de herhaling van de cyclus komt de aandacht vooral te liggen op de onderbouwing van nieuwe inzichten. Het programma is interactief, biedt veel ruimte voor discussie en draagt op een actuele manier bij aan het vergroten van uw kennis.
 
Assistentenonderwijs

's Ochtends krijgt u een programma, met casuïstiek en theorie, dat door het Concilium Rheumatologicum wordt aangestuurd.
 
Collegiaal contact
De cursus is dé plaats om drie maal per jaar uw collega's en de vertegenwoordigers van de farmaceutische industrie uitgebreid te spreken.

Doelgroepen
De cursus is bestemd voor reumatologen en voor hen die voor dit specialisme in opleiding zijn. Tevens zijn verpleegkundig specialisten en physician assistants welkom.
 
Cursuscommissie
prof. dr. J.W.J. Bijlsma, prof. dr. T.W.J. Huizinga, prof. dr. J.M. van Laar, prof. dr. W.F. Lems

Cursuscommissie assistentenonderwijs
prof. dr. T.W.J. Huizinga, M. Jansen, J. Spierings, dr. A.E. Voskuyl, dr. D. Vosse
  
Inhoud 9 oktober 2017
Deze nascholing heeft als thema's ‘Overwegingen rond echografie in de reumatologie' en 'Myositis en spierproblematiek'.
 
Oproep voor discussieonderwerpen
Om de discussie rondom deze thema’s goed voor te bereiden, kunnen deelnemers onderwerpen aanleveren die zij graag door de sprekers aan de orde willen laten stellen. Deze onderwerpen kunnen tot uiterlijk 25 september 2017 ingeleverd worden bij de organisatie (i.j.m.smit@lumc.nl).

ASSISTENTENONDERWIJS  
10.00 Registratie en ontvangst
10.30 Sjögren
  H. Bootsma
13.00 Cardiovasculair
  M. Nurmohamed
   
NASCHOLING REUMATOLOGIE  
15.00 Registratie en ontvangst
   
  Voorzitter: TWJ. Huizinga
  OVERWEGINGEN ROND ECHOGRAFIE IN DE REUMATOLOGIE
   
15.30 Opening door de voorzitter
15.35 On principles of ultrasound and its role in rheumatology
  S. Ohrndorf
16.15 Ultrasound in rheumatology: a reflection of the clinical epidemiologist in daily practise?
  R.B.M. Landewé
17.00 When is ultrasound of clinical benefit, a practical view
  S. ten Wolde
   
17.30 Borrel en diner
   
  MYOSITIS EN SPIERPROBLEMATIEK
18.30 The rheumatologist view of clinical classification, pathogenesis and treatment of myositis
  I. Lundberg
19.15 The differential diagnosis of muscle disease from the neurologists perspective
  M. de Visser
   
20.00 Sluiting
,

De kosten voor deelname voor het hele cursusjaar (3 bijeenkomsten) zijn € 475,- voor reumatologen en € 375,- voor reumatologen in opleiding, verpleegkundig specialisten en physician assistants. De kosten per bijeenkomst zijn € 200,-.

Maak hier uw keuze

Inschrijven niet mogelijk
Neem contact op
Vooraankondiging, inschrijven nog niet mogelijk

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven