• Startdatum:
 • 15 september 2017
 • Cursusduur:
 • 1 dag
 • Werkzaam als:
 • Medisch specialist

Accreditaties

 • ABAN:
 • 6

Normatieve Aspecten van de Geneeskunde is het Symposium ter gelegenheid van het emeritaat van prof.mr.dr. D.P. Engberts
Bij het klinisch handelen speelt altijd de vraag “wat is goed om te doen?” Dit is de kern van de geneeskunde. Een antwoord op deze vraag raakt altijd zowel aan de ethiek als aan het recht. Recht en ethiek zijn dan ook van invloed op de werkvloer. En wanneer in de kliniek deze vraag  moeilijk te beantwoorden is, kunnen het recht en de ethiek clinici helpen.
 
In dit symposium komen diverse terreinen uit de dagelijkse gezondheidszorg aan de orde waarin recht, ethiek en het streven om het goede te doen voor de patiënt op complexe manier spelen. Bij medisch wetenschappelijk onderzoek met mensen bijvoorbeeld, moet een balans gevonden worden tussen de wetenschappelijke vraag en de belangen van de proefpersoon. Hoe bereiken we die balans? In het tuchtrecht wordt de klacht beoordeeld aan de hand van de normen van de beroepsgroep. Doel is de kwaliteit van zorg te verbeteren. Maar werkt dat ook zo? En bij klinische behandelvraagstukken worden ethici en juristen nog al eens om advies gevraagd. Helpt dat?
 
Aan het eind van de middag heeft de deelnemer een goed overzicht van belangrijke normatieve vragen die zich in de geneeskunde voordoen en waarbij ethici en juristen artsen kunnen bijstaan. 
 
Dit symposium wordt georganiseerd ter gelegenheid van het emeritaat van prof. mr. dr. Dick Engberts, hoogleraar Normatieve aspecten van de geneeskunde.   

Doelstelling

 • de deelnemer kent de actuele vraagstukken op het gebied van de ethische toetsing van medisch wetenschappelijk onderzoek.
 • de deelnemer kan de noodzaak van het doen van medisch wetenschappelijk onderzoek relateren aan de belangen van kwetsbare groepen proefpersonen, en benoemen welke oplossingen worden gevonden voor de mogelijke belangentegenstellingen.
 • de deelnemer heeft inzicht in de wijze waarop binnen de wetenschappelijke gemeenschap gewerkt wordt aan een eerlijk en integer klimaat, en kan de morele verantwoordelijkheid van wetenschappers en clinici hieromtrent beschrijven.
 • de deelnemer heeft zicht op de trends in de hedendaagse tuchtrechtspraak en kan de betekenis van jurisprudentie uit het tuchtrecht voor de medische beroepsgroep benoemen.
 • de deelnemer kan de interactie benoemen tussen de professionele verantwoordelijkheid van artsen en het bestuur van een ziekenhuis en heeft zicht op de wijze waarop deze interactie de kwaliteit van zorg bevordert.
 • de deelnemer kan actuele vraagstukken uit de verloskunde benoemen en beschrijven hoe geneeskunde, recht en ethiek in elkaar grijpen in de verloskundige praktijk.
 • de deelnemer kan actuele vraagstukken uit de psychiatrie benoemen en beschrijven hoe geneeskunde, ethiek en recht in elkaar grijpen in de praktijk van de geestelijke gezondheidszorg.
 • de deelnemer kan beschrijven hoe recht en ethiek in de klinische praktijk van invloed zijn en heeft zicht op de bijdrage van de ethische en juridische consulatie in de praktijk van de gezondheidszorg.

Doelgroep
Medische specialisten

Commissieleden

 • prof.dr. A. Dahan, LUMC, Afdeling Anesthesiologie
 • mw. dr. M. Houtlosser, docent en onderzoeker, LUMC, Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg
 • prof. dr. R.A.C. Roos, LUMC, Afdeling Neurologie
 • mw. dr. D.P. Touwen, LUMC, Afdeling Ethiek en Recht van de Gezondheidszorg

Prijs

 • Kosten deelname: € 75
 • LUMC medewerker: kosteloos
09:30 Registratie en ontvangst
09:55 Opening
  Voorzitter D.P. Touwen
  WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK
10:00 Recente ontwikkelingen
  A. Dahan
10.30 Wetenschappelijk onderzoek en wilsonbekwame proefpersonen 
  M.C. de Vries
11:00 Gezond wetenschapsklimaat
  F.R. Rosendaal
11:30 Koffiepauze
  Voorzitter: M. Houtlosser
  KWALITEIT VAN DE ZORG
11:45 Tuchtrecht toetsing
  W.R. Kastelein
12:15 Richtlijnen voor kwaliteit van zorg
  Spreker volgt
12:45 Lunchpauze
  Voorzitter: R.A.C. Roos
  ETHIEK IN DE KLINIEK
13:30 Verloskunde - ethische vraagstukken
  D. Oepkes
14:00 Psychiatrie - ethische vraagstukken
  R.C. van der Mast
14:30 Zorgvuldige besluitvormingsproces
  H.M. Dupuis
15:00 Afsluiting
  R.A.C. Roos
15:05 Theepauze
16.15 Voortgezette verkenning: de saamhorigheid van medische ethiek en gezondheidsrecht
  D.P. Engberts
Prof. dr. A. Dahan
Anesthesioloog, LUMC
prof.dr. H.M. Dupuis
Prof. Dr. D.P. Engberts
dr. E.M. van Fenema
Psychiatrie
mr. W.R. Kastelein
Nysingh Advocaten-Notarissen
R.C. van der Mast
Psychiatrie Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Prof. dr. F.R. Rosendaal
Epidemioloog, LUMC
Dr. J.T. Tamsma
Prof. dr. M.C. de Vries
Kinderarts / medisch ethicus, LUMC
LUMC
Hippocratespad 21, 2333 ZD Leiden