• Startdatum:
 • 5 oktober 2017
 • Cursusduur:
 • 20 dagen
 • Werkzaam als:
 • Huisarts

Accreditaties

 • ABC 1:
 • 80

De zorg voor ouderen in de eerste lijn is complex. De toegenomen kwetsbaarheid van ouderen en de vaak meervoudige problematiek (medisch, psychisch, sociaal, maatschappelijk) maken ouderenzorg tot een uitdaging voor de huisarts. De NHG Kaderopleiding Ouderenzorg leidt huisartsen op tot kaderhuisartsen die proactieve samenhangende zorg bieden aan eigen patiënten én die collega huisartsen stimuleren dit ook te doen. Zij vormen een regionaal aanspreekpunt in de eerstelijnszorg voor ouderen. De afdeling Public Health en Eerstelijnsgeneeskunde van het LUMC heeft deze opleiding ontwikkeld in samenwerking met Boerhaave Nascholing van het LUMC en het NHG.

De inhoud van de opleiding is opgebouwd rond vijf thema’s:

 • Ouderengeneeskunde in algemene zin
 • Medisch inhoudelijk
 • Geriatrisch netwerk
 • Organisatie
 • Rol kaderhuisarts


Centraal staat het voeren van de regie voor ouderen die dat zelf niet meer kunnen; met oog voor de wensen en belangen van de oudere zelf en ethische en maatschappelijke vraagstukken. Kaderhuisartsen Ouderengeneeskunde zijn toegerust om gewenste veranderingen in de eerstelijns ouderengeneeskunde uit te dragen en hebben zich verenigd in Laego: de landelijke adviesgroep eerstelijnsgeneeskunde voor ouderen (www.laego.nl).

Inhoud van de opleiding

ALGEMEEN

 • Visie op ouderen, fuanctionele geriatrie, kwetsbaarheid
 • Proactieve samenhangende zorg
 • Regie, samenwerking
 • Wet- en regelgeving
 • Ethiek en wel/niet behandelbeslissingen

MEDISCH INHOUDELIJK

 • Verdieping medisch inhoudelijke kennis, inclusief voeding en mondzorg
 • Multimorbiditeit (analyse, prioritering, beleid)
 • Polyfarmacie

GERIATRISCH NETWERK

 • Communicatie met ouderen met cognitieve en/of zintuiglijke beperkingen
 • Communicatie met familie(systemen)
 • Samenwerking ha – poh / praktijk- of wijkverpleegkundige, verzorgenden
 • Samenwerking specialist ouderengeneeskunde, apotheker, ggz, medisch specialisten
 • Samenwerking met welzijn en sociale teams

ORGANISATIE

 • Zorgbehandelplan
 • Verslaglegging
 • Verbeterprojecten in eigen praktijk
 • Organisatie en facilitatie spreekuur, taakdelegatie
 • Kwaliteitsprojecten in de regio
 • Financiering

ROL KADERHUISARTS

 • Evidence Based Medicine
 • Kritisch lezen
 • Zoeken in pubmed en andere databases
 • Consultatie bieden
 • Onderwijs maken en geven
 • Kwaliteitsproject ontwikkelen en leiden

Opleidingscommissie

 • mw.dr. A.W. Wind (huisarts, hoofd kaderopleiding)
 • mw.prof.dr. J. Gussekloo (huisarts)
 • prof.dr. W. P. Achterberg, (specialist ouderengeneeskunde)
 • mw. C.S. de Waard MSc. (coördinator)
 • mw. J.K. de Groot, specialist ouderengeneeskunde en coördinator van de KO SO 1e lijn.

Adviseurs

 • drs. J. Bustraan (onderwijskundige LUMC)
 • drs. E.J. van der Jagt (NHG).

Opzet
De opleiding duurt van oktober 2017 tot juni 2019 (anderhalf jaar later) en bestaat uit 20, deels geclusterde, onderwijsdagen. De onderwijsdagen zullen grotendeels samen-vallen met de kaderopleiding tot Specialist Ouderengeneeskunde in de eerste lijn.

Doelgroep
Huisartsen die zich verder willen bekwamen in de ouderengeneeskunde en een regiofunctie ambiëren. Voorwaarde is dat de deelnemer praktiseert als huisarts in een praktijk waar hij/zij invloed heeft op de organisatie.

Betalingstermijnen
Voor betaling in twee of vier termijnen rekenen wij eenmalig €50,- aan administratiekosten. De eerste termijn vervalt drie weken voor aanvang van de opleiding; de tweede termijn een half jaar later, de derde termijn een jaar later en het vierde termijn moet betaald zijn voor de laatste cursusdag.

Cursusspecifieke annuleringsvoorwaarden
Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de opleiding volgt restitutie van 75% van het totale bedrag. Annulering binnen 3 maanden na start van de opleiding leidt tot een restitutie van 50% van het betaalde bedrag. Bij staken van de opleiding nadien, wordt in principe niets gerestitueerd. Echter, een beroep op overmacht zal door de opleidingscommissie in overweging worden genomen met eventueel toekennen van een het restitutiebedrag. Voor betaling in twee of vier termijn gelden dezelfde voorwaarden als bij betaling ineens.

Data terugkomdag(en)
Locatie: Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist

2017
        donderdag 5 en vrijdag 6 oktober 2017
        donderdag 16 november 2017
2018
        donderdag 11 en 12 januari 2018
        donderdag 8 maart 2018
        donderdag 19 april 2018
        donderdag 17 mei 2018
        donderdag 21 en vrijdag 22 juni 2018
        donderdag 6 september 2018
        donderdag 27 september 2018
        donderdag 8 en vrijdag 9 november 2018
 
2019
        donderdag 10 en  vrijdag 11 januari 2019
        donderdag 7 maart 2019
        donderdag 18 april 2019
        donderdag 27 en 28 juni 2019

Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist
0343 492 492

Prijs

Volledig tarief € 9.250,00  
Betaling in 2 termijnen  € 4.650,00  
Betaling in 4 termijnen  € 2.337,50  

 

Maak hier uw keuze

Inschrijven niet mogelijk
Neem contact op
Vooraankondiging, inschrijven nog niet mogelijk

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven