• Startdatum:
 • 5 oktober 2017
 • Cursusduur:
 • 20 dagen
 • Werkzaam als:
 • Specialist Ouderengeneeskunde

Accreditaties

 • ABC 1:
 • 80

Demografische en maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor een sterke toename van het aantal ouderen met complexe zorgvragen in de eerste lijn.Tegelijk zijn er belangrijke verschuivingen in de financiering en moet er bezuinigd worden. We staan met elkaar voor de uitdaging om de kwaliteit van zorg voor deze ouderen te behouden en waar mogelijk te verbeteren.

Kwalitatief goede medische zorg aan deze groep vraagt om een proactieve, multidisciplinaire, samenhangende en functiegerichte benadering. Daarbij is het belangrijk om oog te houden voor de belastbaarheid van de patiënt en om onnodig belastende onderzoeken en ziekenhuisopnames te voorkomen.
De specialist ouderengeneeskunde (SO) houdt zich in de dagelijkse praktijkvoering bezig met al deze aspecten van de ouderengeneeskunde. Huisarts en SO worden zich meer bewust van de noodzaak om samen te werken en nemen daartoe diverse initiatieven. Uit deze veelal positieve ervaringen blijkt dat de aanvullende inbreng van de SO in de eerste lijn voorziet in een behoefte. In november 2014 tekenden LHV en Verenso een convenant dat resulteerde in de in november 2016 verschenen “Handreiking Samenwerking Huisarts en specialist ouderengeneeskunde”. In juli 2016 schrijft staatsecretaris Van Rijn aan de Kamer dat de mogelijkheden voor inzet van specialisten ouderengeneeskunde in de eerste lijn verruimd moeten worden, met als gevolg dat eind 2016 het zorgkantoor de mogelijkheid biedt aan samenwerkingsverbanden van SO’s zich in te schrijven voor de subsidieregeling extramurale behandeling.

Deze ontwikkelingen stellen de SO voor nieuwe uitdagingen. Hij moet over de schutting van de zorginstelling heen kijken en de werkwijze, praktijkvoering, financiering, wet- en regelgeving in de eerste lijn leren kennen. Gewenst is dat hij kennis en vaardigheden ontwikkelt die hem in staat stellen zijn vakmanschap daar te brengen waar het nodig is, onafhankelijk van de verblijfplaats van de patiënt. De toegevoegde waarde van de SO in de eerste lijn wordt niet alleen al doende zichtbaar, SO’s moeten vooral ook leren zichzelf te positioneren.  De Kaderopleiding Specialist Ouderengeneeskunde in de eerste lijn biedt de SO deze mogelijkheid. De opleiding beoogt het professioneel zelfbewustzijn te vergroten en wil een initiatiefrijke opstelling van de SO stimuleren. 

Voorwaarden voor het behalen van een certificaat U bent tenminste 18 van de 20 onderwijsdagen aanwezig. U schrijft een vernieuwingsplan en voert dit uit in uw dagelijkse praktijk. U refereert over een door u gemaakte CAT in de vorm van een onderwijsbijdrage. Ook maakt u studieopdrachten. Gedurende de opleiding reflecteert u regelmatig op uw leerproces, dat u in de mentorgroep bespreekt. U oefent consultatie-, samenwerkings- en onderhandelingsvaardigheden samen met huisartsen en in de mentorgroep. U houdt zelf uw portfolio bij, met een individueel
opleidingsplan, uitgewerkte opdrachten en reflectieverslagen. Naast de onderwijsdagen loopt u (minimaal) twee dagen stage in de 1e lijn. Totale studiebelasting (incl. onderwijsdagen): ca. 6 uur per week. Welke kennis en vaardigheden doet u op in deze kaderopleiding? De kaderopleiding is opgebouwd rond onderstaande onderwijslijnen:

1. Persoonlijke ontwikkeling
U biedt samenhangende, proactieve en multidisciplinaire zorg in de eerste lijn en draagt uw werkwijze uit. U ontwikkelt uw consultatie-, samenwerkingsen onderhandelingsvaardigheden.U leert hoe u zich als specialist ouderengeneeskunde kunt profileren. Ook maakt u kennis met vernieuwende vormen van praktijkvoering door de specialist ouderengeneeskunde.

2. Medisch inhoudelijk en wetenschappelijk
U doet kennis op van ‘good or best practices’ van zorg voor ouderen met complexe zorgvragen in de eerste lijn. U leert wetenschappelijke artikelen te zoeken en te beoordelen, relevante richtlijnen en protocollen te vinden. Deze kennis past u toe in de praktijk.

3. Communicatie, consultatieve vaardigheden en docentvaardigheden
U leert uw informatie en communicatie te laten aansluiten bij de behoefte van de huisarts, de patiënt en mantelzorgers. U doet ervaring op met het geven van onderwijs en voorlichting door het maken en geven van een presentatie op basis van een door u gemaakte CAT.

4. Organisatie van zorg
Na deze opleiding hebt u kennis van de structuren, financieringsstromen en wet- en regelgeving in de eerste lijn. U leert projectmatig werken door o.a. zelf een vernieuwingsproject op te stellen en uit te voeren. De contacten met medecursisten, docenten en huisartsen bieden de mogelijkheid tot verdieping en het vormen van een netwerk. U krijgt handvatten voor het in kaart brengen daarvan en voor het tot stand brengen van nieuwe samenwerkingsverbanden in uw regio.

Opzet
De opleiding duurt van oktober 2017 tot juni 2019 (anderhalf jaar later) en bestaat uit 20 onderwijsdagen, welke deels in tweedaagsen met overnachting zijn. De onderwijsdagen zijn gezamenlijk met de NHG-kaderopleiding ouderengeneeskunde voor huisartsen. Waar nodig wordt in aparte groepen gewerkt.  
Inschrijving wachtlijst
U kunt zich inschrijven voor de wachtlijst. Deelname gaat op volgorde van inschrijving.
Mocht er een opleidingsplaats beschikbaar komen wordt u zonder bericht als deelnemer geregistreerd.
U ontvangt dan automatisch een bevestiging van inschrijving.

De algemene en cursusspecifieke annuleringsvoorwaarden zijn van toepassing zodra u bent geregistreerd als deelnemer.

Doelgroep
De opleiding is bedoeld voor Specialisten Ouderengeneeskunde die in de eerste lijn werken en een voortrekkersrol willen vervullen.

Betalingstermijnen 
Voor betaling in twee of vier termijnen rekenen wij eenmalig €50,- aan administratiekosten. De eerste termijn vervalt drie weken voor aanvang van de opleiding; de tweede termijn een half jaar later, de derde termijn een jaar later en het vierde termijn moet betaald zijn voor de laatste cursusdag.

Voorwaarden
Voor deze cursus zijn de algemene voorwaarden van Boerhaave Nascholing van toepassing. Alleen schriftelijke annuleringen worden in behandeling genomen.  

Cursusspecifieke annuleringsvoorwaarden
Bij annulering binnen 4 weken voor aanvang van de opleiding volgt restitutie van 75% van het totale bedrag. Annulering binnen 3 maanden na start van de opleiding leidt tot een restitutie van 50% van het betaalde bedrag. Bij staken van de opleiding nadien, wordt in principe niets gerestitueerd. Echter, een beroep op overmacht zal door de opleidingscommissie in overweging worden genomen met eventueel toekennen van een het restitutiebedrag. Voor betaling in twee of vier termijn gelden dezelfde voorwaarden als bij betaling ineens.

Data terugkomdag(en)

Locatie: Conferentiecentrum Woudschoten te Zeist

2017

 •         donderdag 5 en vrijdag 6 oktober 2017
 •         donderdag 16 november 2017

2018

 •         donderdag 11 en 12 januari 2018
 •         donderdag 8 maart 2018
 •         donderdag 19 april 2018
 •         donderdag 17 mei 2018
 •         donderdag 21 en vrijdag 22 juni 2018
 •         donderdag 6 september 2018
 •         donderdag 27 september 2018
 •         donderdag 8 en vrijdag 9 november 2018

 
2019

 •         donderdag 10 en vrijdag 11 januari 2019
 •         donderdag 7 maart 2019
 •         donderdag 18 april 2019
 •         donderdag 27 en 28 juni 2019
Woudschoten Hotel & Conferentiecentrum
Woudenbergseweg 54, 3707 HX Zeist
0343 492 492

Prijs

Volledig tarief € 9.250,00  
Betaling in 2 termijnen  € 4.650,00  
Betaling in 4 termijnen  € 2.337,50  

 

Maak hier uw keuze

Inschrijven niet mogelijk
Neem contact op
Vooraankondiging, inschrijven nog niet mogelijk

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven