• Startdatum:
 • 23 november 2022
 • Cursusduur:
 • 3 dagen
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Medisch specialist

Accreditaties

 • NAPA:
 • 18
 • NOV:
 • 18
 • VRA:
 • 18

Vanwege de COVID-19 pandemie en de bijbehorende, onvoorspelbare maatregelen, hanteren wij een aangepaste inschrijfwijze.
U doet een voorinschrijving voor deze cursus. Bij een voorinschrijving bent u direct geplaatst voor de cursus. U ontvangt van ons de factuur, zodra de cursus definitief doorgaat. Met deze inschrijfwijze voorkomen wij onnodig betaalverkeer in geval van annulering van de cursus. NB. Als het maximum aantal deelnemers is bereikt, kunt u zich inschrijven voor de wachtrij. U bent dan niet direct geplaatst en uw deelname is afhankelijk van het vrijkomen van een plaats vanwege annuleringen.

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tot 2018 was het aanbod aan cursussen van de behandeling van spasticiteit met botulinetoxine fragmentarisch en niet gericht op het behalen en toetsen van individuele competenties. In 2017 namen de cursusaanbieders het initiatief om gezamenlijk een nieuw cursuscurriculum op te zetten. In deze ‘Post-graduate Training’ komen alle onderdelen samen die leiden tot bekwaamheid en bevoegdheid om een selectie van de meest relevante spiergroepen te behandelen conform de nieuwe richtlijnen, zowel bij volwassenen als bij kinderen. Het programma biedt, naast basale theorie, veel praktische onderdelen gericht op goal setting, muscle targeting, echotraining en snijzaalpracticum.

Opzet cursus
Deze basis training bestaat uit een combinatie van een digitale voorbereiding (e-learning), en hierop volgend 1 dag online onderwijs en 2 dagen contactonderwijs on campus in het LUMC. De voorbereiding kan de deelnemer in de weken voorafgaand aan de scholingsbijeenkomst zelfstandig doorlopen op de gewenste tijd en plaats en in het eigen tempo. In de voorbereiding wordt kennis opgedaan over de sono-anatomie en pathofysiologie van de basis-spiergroepen, waarbij risicostructuren worden meegenomen. In het on-campus gedeelte wordt deze kennis verdiept en wordt praktisch geoefend met het hanteren van de anatomie, echografie en het zelfstandig in kaart brengen van de musculoskeletale sonoanatomie van spieren en omgevingsstructuren.

Leerdoelen

 • U leert actief en genuanceerd de indicatiestelling en muscle targetting voor de behandeling van de patiënt met spasticiteit met botulinetoxine
 • U leert nauwkeurig en functioneel actief de sono-anatomie te duiden die nodig is voor de behandeling met botulinetoxine.
 • Na deze cursus bent u bekwaam in het zelfstandig behandelen van patiënten met botulinetoxine onder echogeleide. Ten doel wordt gesteld hierin het bekwaamheidsniveau 3, gedefinieerd als bekwaam onder af te roepen supervisie op afstand en met hergebruik van het ‘just in time’ beschikbare digitale onderwijsmateriaal behandelen in de eigen praktijk en aan de hand van resterende individuele leerdoelen, uit te breiden tot bekwaamheidsniveau 4.

Aanbevolen voorbereiding
Ter voorbereiding van de Post-Graduate basistraining dient er een 'webinar echografie' en een e-learning met twee verplichte modules, inclusief toets, te worden doorlopen. Daarnaast kunt u zich voorbereiden door het volgen van de online module Muscle Premium. U haalt meer profijt uit de cursus als u beschikt over echoapparatuur.

Cursuscommissie
Deze cursus is samengesteld door:

 • Drs. Anne Marieke Dommisse
 • Dr. Judith Fleuren
 • Prof. dr. Sander Geurts
 • Drs. Maurits Hoonhorst
 • Dr. Wim Janssen
 • Drs. Wojtek Polomski
 • Dr. Duco Steenbeek
 • Prof. dr. Carel Meskers

Met dank aan de sponsoren voor hun financiële bijdrage aan de cursus:

 • AbbVie
 • Merz
 • Secma
 • Ipsen
  CONCEPT PROGRAMMA
 
  WOENSDAG 23 NOVEMBER 2022
Digitaal: ZOOM
08:45 Digitaal ontvangst / Inloggen
09:00 Digitale Opening
Dr. Duco Steenbeek
  OCHTENDPROGRAMMA
Voorzitter: Dr. Duco Steenbeek
09:15 Pathofysiologie van spasticiteit
Dr. Judith Fleuren
09:45 Anatomie en spierfysiologie bovenste en onderste extremiteiten
Dr. Wim Janssen
10:30 Pauze
11:00 Meten is weten? Klinimetrie en de pitfalls
Dr. Judith Fleuren
11:30 Indicatiestelling en behandelstrategie bovenste extremiteit
Prof. dr. Carel Meskers
12:00 Interactie en vragen naar aanleiding van de webinars van Monique Reijnierse
Dr. Monique Reijnierse, alle docenten
12:15 Pauze
  MIDDAGPROGRAMMA
Voorzitter: Wojtek Polomski
13:00 Inleiding spasticiteit onderste extremiteit, van gangbeeldanalyse naar behandelschema volwassenen
Prof. dr. Sander Geurts
14:00 Indicatiestelling en behandelstrategie onderste extremiteit
Prof.dr. Sander Geurts
14:30 Pauze
15:00 Van gangbeeldanalyse naar behandelschema kinderen
Dr. Duco Steenbeek
15:30 Break-out rooms muscle targeting
15.45 Plenaire terugkoppeling n.a.v. de break-out rooms, per groepje
16.00 Interactie en vragen n.a.v. de nieuwe e-learning Sonoanatomie
Drs. Wojtek Polomski, drs. Paul Dekker
16.45 Afsluiting dag 1. Bespreking Corona maatregelen voor dag 2 en 3
Dr. Duco Steenbeek
17:00 Einde dag 1
  DONDERDAG 24 NOVEMBER 2022
Fysiek contactonderwijs: LUMC
09:00 Ontvangst en registratie (Boerhaaveplein)
09:30 Interactieve training echografie bovenste extremiteiten
Drs. Anne Marieke Dommisse, dr. Judith Fleuren, prof. dr. Sander Geurts, drs. Wojtek Polomski, dr. Duco Steenbeek, Monique Reijnierse
  Getraind wordt met gezonde proefpersonen en op elkaar in vijf stations met verschillende echoapparatuur. Wisselen van proefpersoon maakt de onderlinge verschillen in sono-anatomie duidelijk en diverse apparatuur wordt eigen gemaakt. De e-learning sonoanatomie is hier de leidraad.
12:15 Lunchpauze
13:15 Interactieve training echografie onderste extremiteiten
Drs. Anne Marieke Dommisse, dr. Judith Fleuren, prof. dr. Sander Geurts, drs. Wojtek Polomski, dr. Duco Steenbeek, Monique Reijnierse
  Opnieuw wordt getraind met gezonde proefpersonen. De ervaringen worden afgewisseld met beeldmateriaal van het echogeleid aanprikken.
16:00 Bijzondere echobeelden van de morfologie van de spieren, tonus  en omliggende structuren
Drs. Wojtek Polomski
16:30 Afsluiting dag 2. Bespreking inhoud dag 3.
16:45 Einde dag 2.
18:00 Diner
  VRIJDAG 25 NOVEMBER 2022
Fysiek contactonderwijs: LUMC (Snijzaal en Collegezaal 4)
08:15 Ontvangst en registratie (Boerhaaveplein) -
We verzamelen hier om vervolgens met de groep naar de obductieruimte te gaan.
08:30 Snijzaalprakticum - Anatomie skeletspieren in arm en been
Drs. Anne Marieke Dommisse, dr. Judith Fleuren, prof. dr. Sander Geurts, dr. Wim Janssen, drs. Wojtek Polomski, dr. Duco Steenbeek
10:30 Pauze 
11:00 Echografie bewegingsapparaat: achtergronden, sonoanatomie en pathologie, pitfalls
Monique Reijnierse
11:45 Centrale discussie
Voorzitter
12:00 Lunchpauze 
12:45 Interactieve training echografie met patiënten
Drs. Anne Marieke Dommisse, dr. Judith Fleuren, prof. dr. Sander Geurts, drs. Wojtek Polomski, dr. Duco Steenbeek. Supervisie: Monique Reijnierse
  Er wordt getraind met patiënten aan de hand van de goal setting en muscle targeting. Er wordt niet geïnjecteerd.
15:20 Pauze
15:45 Vaardighedentoets sonoanatomie bij de patienten
Drs. Anne Marieke Dommisse, dr. Judith Fleuren, prof. dr. Sander Geurts, drs. Wojtek Polomski. Supervisie: Monique Reijnierse
16:30 Evaluatie, afsluiting van de POBOT Post-graduate Basis Training met take-home messages en inleiding POBOT advanced cursussen
17:15 Einde dag 3 / einde training
LUMC
,

LUMC
Gebouw 1
Collegezaal 4

Parkeren en bereikbaarheid LUMC

Deelname regulier         € 885,-
Kortingstarief AIOS € 595,-