• Startdatum:
 • 17 mei 2022
 • Cursusduur:
 • 2 dagen
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Medisch specialist

Accreditaties

 • ABAN:
 • 12
 • NAPA:
 • 12
 • VSR:
 • 11

Wilt u zich alleen inschrijven voor het herexamen? Zie onze agenda en klik hier.

Meer informatie over het examenreglement

Algemeen

Het onderzoeken of behandelen van patiënten met rönt­genstraling is een handeling die is voorbehouden aan artsen (Wet BIG), waarvoor onder meer formele deskundigheid op het gebied van de stralingsbescherming is vereist (Besluit basisveiligheidsnormen stralingsbescherming, Bbs en de Regeling stralingsbescherming medische blootstelling). Met deze opleiding kan de vereiste deskundigheid worden verkregen door artsen die gebruik maken van röntgenapparatuur. Voor de vereiste bekwaamheid is vaardigheidstraining, bijvoorbeeld tijdens de medische specialisatie en door een applicatietrainingen op een specifiek röntgenapparaat tevens noodzakelijk.

Doel van de opleiding

De opleiding stralingsbescherming voor medisch specialisten die gebruik maken van röntgenapparatuur richt zich op de medisch specialist die röntgenstraling hoofdzakelijk ondersteunend gebruikt bij interventies. De medisch specialist voert de handelingen met röntgenstraling zelf uit, of geeft daarvoor opdracht. Hij/zij is daarbij eindverantwoordelijke voor de individuele blootstelling van patiënten, proefpersonen en andere medisch blootgestelde personen.

De opleiding richt zich in de eerste plaats op de invulling van deze eindverantwoordelijkheid, d.w.z. dat de medisch specialist zich bewust is van het feit dat:

 • hij/zij vooraf keuzes moet maken of het verantwoord is om röntgenapparatuur te gebruiken om zijn/haar medische doel te bereiken en zo ja, welk röntgenapparaat daar verantwoord voor kan worden ingezet (rechtvaardiging)
 • hij/zij vervolgens keuzes moet maken om de röntgenapparatuur op een verantwoorde manier te gebruiken, voor de patiënt (optimalisatie) én voor zichzelf en zijn/haar omgeving (optimalisatie en dosislimitering).

Daarnaast heeft de opleiding tot doel om de medisch specialist een gesprekspartner te laten zijn van personen die betrokken zijn bij de medische blootstellingen waarvoor de specialist verantwoordelijk is. Dat is in de eerste plaats de patiënt en kunnen verder zijn de laborant en ander ondersteunend medisch personeel, de klinisch fysicus, de toezichthoudend medewerker stralingsbescherming, de stralingsbeschermingsdeskundige, maar ook bijvoorbeeld leveranciers van röntgenapparatuur.

Doelgroepen

De opleiding is bestemd voor medisch specialisten (al dan niet in opleiding) die verantwoordelijkheid krijgen voor medisch gebruik van röntgenapparatuur voor planning, interventie of verificatie. Het betreft met name (maar niet uitsluitend) cardiologen, chirurgen, orthopeden, urologen, anesthesiologen, maag-, darm-, leverartsen en longartsen

Opleidingsmateriaal

Het zelfstudiemateriaal wordt uiterlijk vier weken voor de start van de opleiding verstrekt en bestaat uit:

 • een syllabus (wordt toegestuurd en staat in de Leeromgeving
 • een e-learning 'Radiobiologie', bestaande uit vijf modules van elk ongeveer 1 uur
 • een video 'Animatie C-boog', waarin de werking van een mobiel röntgentoestel  voor doorlichting (C-boog) wordt uitgelegd

De deelnemers worden geacht vóór de eerste opleidingsdag het zelfstudiemateriaal te hebben bestudeerd en de oefentoets te hebben gemaakt, zodat ze kunnen inschatten wat hun instapniveau is.

Examen

Aan het einde van de tweede opleidingsdag wordt het schriftelijk examen afgenomen. Het examen bestaat uit 40 meerkeu­zevragen (vier keuzes) en duurt 1 uur. Tijdens het examen mag geen literatuur worden geraadpleegd. Voor het examen is het bezit van een (eenvoudige) rekenmachine noodzakelijk (Boerhaave Nascholing stelt tijdens het examen leen-rekenmachines beschikbaar). Bij het examen wordt u verzocht zich te identificeren met een wettelijk geldig identiteitsbewijs (zoals rijbewijs of pas­poort).

 

CONCEPTPROGRAMMA

  17 mei 2022 (Cursusdag 1)
09:00 Ontvangst, registratie en koffie
09:30 Inleiding, context en doel opleiding
  Manfred van der Vlies, MSc
10:15 Stralingsinteractie
  Manfred van der Vlies, MSc
10:45 Pauze
11:15 Dosisgrootheden en dosis-effectrelaties
  Manfred van der Vlies, MSc
12:30 Lunch
13:30 Röntgenspectrum en beeldvorming
  Manfred van der Vlies, MSc
14:45 Pauze
15:15 Dosisnormen en stralingsbescherming in de praktijk
  Manfred van der Vlies, MSc
16:30 Samenvatting e-learning radiobiologie
  Manfred van der Vlies, MSc
17:00 Filetasje mee.
Niet verplicht: gelegenheid tot stellen van vragen
18:00 Einde programma
  18 mei 2022 (Cursusdag 2)
09:00 Klinische dosimetrie 
  Dr. ir. Wouter Veldkamp
09:45 Klinische blootstellingen 
  Dr. ir. Wouter Veldkamp
10:30 Pauze
11:00 Techniek doorlichten 
  Dr. ir. Wouter Veldkamp
11:45 Oefenen meerkeuze-examenvragen
  Manfred van der Vlies, MSc
12:30 Lunch
13:30 Stralingsrisico's in perspectief
  Manfred van der Vlies, MSc
14:15 Regelgeving en organisatie
  Manfred van der Vlies, MSc
15:15 Pauze*
16:00 Examen (schriftelijk)
17:00 Einde programma

*Eerder indien examenzaal eerder gereed is.

 

Dr. ir. W.J.H. Veldkamp
Klinisch fysicus, LUMC
M. van der Vlies
Klinisch fysicus, LUMC
Van Der Valk Hotel Sassenheim-Leiden
Warmonderweg 8, 2171 AH Sassenheim
Deelname (incl. examen) € 725,-

Bij de cursusprijs is het volgende inbegrepen: koffie/thee, lunch, parkeren en het examen. Exclusief hotelovernachting.