• Startdatum:
  • 14 oktober 2021
  • Cursusduur:
  • 1 dagdeel
  • Werkzaam als:
  • Medisch specialist

Leer meer over eHealth, het gebruik van nieuwe informatie- en communicatietechnologieën (met name internet-technologie), om de gezondheid en gezondheidszorg te ondersteunen of te verbeteren.

In deze tijd is eHealth niet meer weg te denken in onze samenleving. eHealth-toepassingen helpen patiënten en zorgverleners om elektronisch met elkaar te communiceren. Denk hierbij aan het stellen van een diagnose, overleg over uitslagen en het uitwisselen van informatie. Concreet kan je denken aan het online doorgeven van waarden en testresultaten door patiënten, video-consults met uw huisarts bij chronische klachten, een zorgrobot of een medische app die helpt bij het stellen van een diagnose. eHealth draagt bij aan beter toegankelijke en kwalitatief goede zorg en leidt tot meer zelfregie voor patiënten. Steeds meer mensen en organisaties zien het belang van eHealth in en de ontwikkeling neemt alsmaar toe. Echter, er zijn diverse ethische en juridische vraagstukken waar zowel de gezondheidszorg als juristen tegen aan lopen.

De rechtenfaculteit van de Universiteit Leiden en het LUMC slaan de handen ineen om beide doelgroepen te laten samenkomen. De Universiteit Leiden organiseert op 14 oktober een live webinar eHealth en recht. Diverse vraagstukken en problematieken met betrekking tot eHealth en recht komen aan bod: Het in kaart brengen en benoemen van ethische en juridische vraagstukken en problematiek vanuit het perspectief van zorgaanbieders, patiënten, zorgverzekeraars en toezichthouders.

De inhoud van deze cursus helpt om antwoord te kunnen geven op de volgende vragen:
- Wat is eHealth nu eigenlijk? Zal dit de gezondheid, gezondheidszorg daadwerkelijk ondersteunen en verbeteren?
- Wat is goede eHealth? Is eHealth wel geschikt voor iedereen? Welke verantwoordelijkheid heb je als zorgaanbieder die met eHealth werkt? Wat betekent eHealth voor de relatie tussen patiënt en zorgprofessional?
- Waar moet je als zorgaanbieder en zorgverzekeraar op letten bij de zorginkoop, financiering en vergoeding van eHealth-toepassingen?
- Wat zijn de toepasselijke gezondheidsrechtelijke kaders? Hoe zit het met de wet- en regelgeving inzake medische hulpmiddelen?
- Waar moet je als ontwikkelaar van eHealth-toepassingen, zorgaanbieder, patiënt en zorgverzekeraar op letten in verband met de overdracht van informatie, privacy en informatiebeveiliging, en het opstellen van contracten?
- Hoe past eHealth in de governance van een zorginstelling?
- Welke medezeggenschapsregelingen moeten bij de uitrol van een eHealth toepassing in acht worden genomen?
- Wie houdt er toezicht op (de ontwikkeling en uitrol van) eHealth toepassingen?

Cursuscommissie

Prof. mr. Wilco Oostwouder
Mr. Marco van der Ree
Mr. Willem-Jan Moolenaar
Prof. dr. Niels Chavannes

Doelgroep

  • Artsen, bestuurders, commissarissen en bestuurssecretarissen van zorginstellingen, toezichthouders in de zorg
  • Compliance Officers, advocaten, bedrijfsjuristen, privacy-juristen, functionarissen gegevensbescherming (FG’s), overheidsjuristen
  • Academici die veel met het gezondheidsrecht en e-Health in aanraking komen, overige geïnteresseerden met een academische achtergrond.

Toegang 
De webinar eHealth en recht vindt online in plaats. Om deel te nemen aan de online bijeenkomst, hoeft u geen software te downloaden.Enkele werkdagen voor aanvang van de bijeenkomst ontvangt u per mail informatie over toegang tot de digitale ontmoetingsruimte. De digitale ontmoetingsruimte treft u op de dag van de bijeenkomst aan in de leeromgeving van het event. Als u inlogt in de digitale ontmoetingsruimte, worden uw camera en uw microfoon niet geactiveerd. Indien de bijeenkomst interactief is, kan de docent vragen om uw camera en eventueel uw microfoon te activeren. Vragen stellen aan de docent is mogelijk per chat of indien u dat wenst met beeld en geluid: de keuze is aan u.

U bent verantwoordelijk voor een stabiele internet-, audio- en eventuele videoverbinding. Controleer dus op tijd of dit naar behoren werkt.

Opname
De webinar eHealth en recht wordt opgenomen. De opname van de bijeenkomsten vindt u na enkele werkdagen terug in uw digitale leeromgeving. U kunt de bijeenkomst dus bekijken op een moment dat het u uitkomt.

Certificaat PO-punten
Om PO-punt(en) te verdienen, dient u na de bijeenkomst in de digitale leeromgeving de toetsvragen te beantwoorden. Aan de hand van uw antwoorden wordt bepaald of u recht heeft op de PO-punt(en). 

12:50  Ontvangst en registratie
13:00  Opening
Dagvoorzitter en hoogleraar Harold Koster
13:10  Wat is eHealth en welke belemmeringen zijn er voor
het ontwikkelen en invoeren van zinvolle e-Health toepassingen?

Prof. dr. Niels Chavannes
13:35  Interactie
13:50 Pauze
14:00 Een visie (van het bestuur en de RvT) op de implementatie van eHealth als eis voor een goede governance van de betrokken zorginstelling?
Prof. mr. Wilco Oostwouder, advocaat bij Loyens & Loeff, redacteur van het Handboek Compliance in de Zorg en van 2002 tot 2021 hoogleraar Bedrijfsfinancieel recht aan de Universiteit Utrecht, en Henk Gerla, lid van de Raad van bestuur van Zorg en Zekerheid en voordien van het LUMC
14:25 eHealth en Ethiek: wat zijn de issues?
Andre Krom, Senior docent Ethiek en Recht aan de faculteit Gezondheidsrecht van de Universiteit Utrecht
14:50  Interactie
15:05  Korte Pauze
15:25 eHealth en Privacy: wat zijn de issues?
Bart Custers, hoogleraar Law and Data Science en afdelingshoofd van eLaw, het centrum voor recht en digitale technologie aan de Faculteit der Rechtsgeleerdheid van de Universiteit Leiden
15:50 Interactie
16:00 de NeLL Legal Checklist eHealth applicatie: het begin van de oplossing?
mr. Kim Lucassen, advocaat en partner Loyens & Loeff NV en Céline van Waesberge, advocaat bij Loyens en Loeff NV
16:25 Aanbieding van de NeLL Legal checklist eHealth applicatie
prof. dr. Pancras Hogendoorn, decaan faculteit Geneeskunde van de Universiteit Leiden en lid van de Raad van Bestuur LUMC
16:35 Plenaire zitting:
Gelegenheid tot vragen en discussie
16:50  Einde
,
Deelname € 125,-