• Startdatum:
 • 4 september 2024
 • Cursusduur:
 • 3 dagen
 • Werkzaam als:
 • Huisarts, Medisch specialist, Specialist Ouderengeneeskunde

Accreditaties

 • ABAN (incl. Cluster 1):
 • 12

Navigeren in compleze gesprekken. Optimaliseren van de gespreksvaardigheid

Deze interactieve cursus gaat in op een verdieping van de basisvaardigheden in begrip, reflectie en communicatie. Hierbij is er speciale aandacht voor diversiteit. Ook het moreel beraad komt aan bod. We doen dit aan de hand van instructies en oefeningen vanuit ethiek & recht, levensbeschouwing en gesprekstechniek. Cursisten delen ook hun eigen ervaringen, reflecteren daarop en denken na over een kritische evaluatie. We gaan samen in gesprek: Wat is noodzakelijk om mee te nemen qua belevingswereld van de patiënt of collega in het opstellen van een behandelplan? Wat kan als bijkomstig worden beschouwd? Wat is goede zorg? Wanneer ga je te ver? Hoe kun je er zo over spreken dat een patiënt zich goed geholpen en ook begrepen voelt? Maar ook: Hoe doe je dit samen met collega’s?

Reacties van oud-deelnemers: 

 • Bovenverwachting! Ook al waren niet alle casussen op mij van toepassing, het helpt wel om elkaar en de gang van zaken beter te begrijpen.
 • Verwachtingen zijn meer dan waargemaakt. Vooral multidisciplinaire opzet zeer veel meerwaarde.

Leerdoelen
Na de cursus kan de specialist in verschillende casussen de uitdagingen signaleren, verwoorden en aanpakken. Ook kan de specialist doelgerichter en begripvoller gesprekken voeren met patiënten in het geval van onzekerheid en morele diversiteit. Daarnaast is de specialist ook bewuster van de juridische kaders die in de dilemma’s spelen.

DAG 1. Deelnemer...

 • ...signaleert en benoemt diversiteit in zijn patiëntenpopulatie bij het maken van keuzes in complexe situaties; bij verschil van referentiekader,
 • ...beschrijft in een concrete casus de spanningen die samenhangen met de fundamentele professionele en persoonlijke waarden en normen in een behandelrelatie en in de samenwerking binnen een interdisciplinair team.
 • ...kiest in gesprekken voor interventies waardoor de patiënt volop de ruimte krijgt om eigen motieven, waarden en normen te delen en als uitgangspunten aan het gesprek bij te dragen. Hij gebruikt deze interventies zoals binnen het slecht-nieuwsgesprek.
 • ...reflecteert en verantwoordt individueel en in teamverband de principes en de gevolgen van de besluiten met patiënten binnen gestructureerd zorg-ethisch overleg (moreel beraad).

DAG 2. Deelnemer...

 • ...signaleert en benoemt diversiteit in zijn patiëntenpopulatie bij het maken van keuzes in complexe situaties; bij onduidelijkheid over de feiten
 • ...beschrijft in een concrete casus de samenhang tussen shared decision- making en de spanningen die samenhangen met de fundamentele professionele en persoonlijke waarden en normen in een behandelrelatie e
 • ...kiest in gesprekken voor interventies waardoor de patiënt volop de ruimte krijgt om eigen motieven, waarden en normen te delen en als uitgangspunten aan het gesprek bij te dragen. Hij gebruikt deze interventies zoals  het informatie-vergarend gesprek bij dubbelzinnigheid.
 • ...reflecteert en verantwoordt individueel en in teamverband de principes en de gevolgen van de besluiten met patiënten binnen gestructureerd zorg-ethisch overleg (dilemmamethode).

DAG 3. Deelnemer...

 • ...signaleert en benoemt diversiteit in zijn patiëntenpopulatie bij het maken van keuzes in complexe situaties; wanneer de eigen belevingswereld belangrijker lijkt dan de feiten.
 • ...kiest in gesprekken voor interventies waardoor de patiënt volop de ruimte krijgt om eigen motieven, waarden en normen te delen en als uitgangspunten aan het gesprek bij te dragen. Hij gebruikt deze interventies binnen het slecht-nieuwsgesprek, zoals bij onbekendheid van motieven.
 • ...reflecteert en verantwoordt individueel en in teamverband de principes en de gevolgen van de besluiten met patiënten binnen gestructureerd zorg-ethisch overleg (hermeneutische methode).

Doelgroep
Deze cursus is bedoeld voor medisch specialisten met enige jaren werkervaring. Ook huisartsen en specialisten ouderengeneeskunde met enige jaren werkervaring zijn welkom. Bij deze cursus worden maximaal 16 deelnemers toegelaten.

Voorbereiding en inclusie:
De deelnemers worden gevraagd om een opdracht gerelateerd aan het thema te beschrijven en in te sturen. De cursus bestaat uit 3 dagen plus 2 voorbereidingsperioden van 1.5 uur (lezen, beschrijven casus, feedback op casus)

DAG 1 - 4 september 2024 - Diversiteit en semi-zekerheid

09:30 Ontvangst en registratie
10:00 Inleiding op het geheel en dag.
Dagthema: Reflecteren en spreken in situaties waarin de feiten voor zich spreken maar er verschil is in existentieel en moreel referentiekader.
10:30 Presentatie casus: 'Diversiteit en semi-zekerheid'
Presentatie dag casus (bv) reanimatiecasus waarbij familie een uitgesproken standpunt heeft. We denken aan Yailin (12 minuten). Eventueel als vooraf te zien in een documentaire. Dan kan deze tijd anders gebruikt worden. Bij de inleiding kan er dan al verwezen worden naar de documentaire als voorbeeld van het thema.
11:10 Impuls en ethiek
Doel: kennis van de juridische bepaling en stand van zaken ethische discussie.
Onderwerp: Gesprek over fundamentele waarden en normen in de behandelrelatie.
Waarden die gelden voor de professional en persoon.
Onderwijsvorm: onderwijsleergesprek op socratisch basis vanwege veronderstelde expertise. Bij het inventariseren van de fundamentele waarden kan er gebruik gemaakt worden van Mentimeter. Bij blinde vlekken korte aanvulling door docent. Steeds verwijzing naar verdere studiemogelijk PubMed-steekwoorden.
11:40 Moreel beraad over casus. Gespreksmodel ter illustratie van de fundamentele lijn beeldvorming - oordeelsvorming – besluitvorming. Van te voren lezen. Is dit voldoende als inspelen op interteam problematiek? Vooraf: lezen over MB en met vooral BOB, formuleren casuïstiek aansluitend op thema vanuit hele levensloop.
12:30 Lunchpauze
13:30 Impuls  gespreksvoering. Slechtnieuwsgesprek + te verwachten emotionele en relationele reacties' en eigen coping + aandacht voor reeds lopende relatie tussen arts en personen.
Onderwijsvorm: onderwijsleergesprek op socratisch basis vanwege veronderstelde expertise. Bij blinde vlekken korte aanvulling door docent. Welke waarden ken je of veronderstel je. Welke ken je niet? Hoe kom je er achter? Vooraf: kennisnemen van korte handleiding slechtnieuwsgesprek
13:50 Gespreksoefening. Eigen voorbereide casuïstiek in het verlengde van het thema.
Bij opdracht uitdrukkelijk de hele levensloop betrekken (zeg: eg begin, midden en eind van het leven). Rollenspel met evaluatie. (eventueel acteurs).
15:00 Onderwijsleergesprek. Wat heb je geleerd, wat geef je jouw collega participanten mee.
15:30 Afsluiting

 

DAG 2 - 18 september 2024 - Diversiteit, ambiguïteit en onzekerheid

   
   

 

DAG 2 - 18 september 2024 - Diversiteit, ambiguïteit en onzekerheid

09:30 Registratie en ontvangst
10:00 Inleiding op dag. Korte gemeenschappelijke terugblik en presentatie dagprogramma.
Dagthema: reflecteren en spreken in situaties waarin de feiten dubbelzinnig/anders geduid worden zijn maar er verschil is in existentieel en moreel referentiekader.
10:30 Presentatie casus: Ambiguïteit en onzekerheid.
11:10 Impuls recht en ethiek. Rol maatschappelijke belangen vs individu gerechtigheid.
11:40 Moreel beraad over casus. Dilemma methode
12:30 Lunch
13:30 Impuls  gespreksvoering. Expliciteren van ambiguïteit en hoe de onzekerheid te communiceren. Zet je twijfels bij de uitkomst in als ‘fasen van rouw en verlies’ of ‘als uitspraken over de draaglijkheid van het leven’. Tijdelijk ongemak. Past dat bij de rol of stel je teleur?
13:50 Gespreksoefening. Gespreksvoering tussen partijen met zekerheiden en onzekerheden.
15:00 Onderwijsleergesprek. Wat heb je geleerd, wat geef je jouw collega participanten mee. Leercurve checken.
15:30 Afsluiting

 

DAG 3 - 2 oktober 2024 - Diversiteit, harde wensen en verschil van inzichten

09:30 Ontvangst en registratie
10:00 Inleiding op dag. Korte gemeenschappelijke terugblik en presentatie dagprogramma.
Dagthema: reflecteren en spreken in situaties waarin de feiten onderwerp van keuze/discussie zijn en er verschil is in existentieel en moreel referentiekader
10:30 Presentatie casus: Wensgeneeskunde
Ontdekking van plekje in de borst leidt tot de wens tot radicale mastectomie en geslachtsorganen; wensgeneeskunde. Voortplantingsgeneeskunde, arts ziet soms iets als ziekte wat mensen zelf niet als zodanig zien of andersom (hazenlip, ouderdomskwalen, genderidentiteit). Geen stap zetten voor dat je begrijpt waar je mee te maken hebt
11:10 Impuls recht en ethiek. Professionele autonomie en (afwijken) van richtlijnen
11:40 Moreel beraad over casus. Hermeneutische methode.
12:30 Lunchpauze
13:30 Impuls  gespreksvoering. Wat staat er voor de ander en voor jou op spel?
13:50 Gespreksoefening: Instemmende gespreksvoering die geschikt is om de persoonlijke ervaring en motieven van de patiënt aan het licht te brengen. Opschorten persoonlijk oordeel totdat je de ander helemaal begrijpt.
15:00 Onderwijsleergesprek. Wat heb je geleerd, wat geef je jouw collega participanten mee?
15:30 Afsluiting

 

R.F. Bafati
Geestelijk verzorger, LUMC
Dr. M.M. Eijkholt
Sr. jurist sectie E&R, LUMC
Drs. J.D. van Hemel-Rintjap
IC-arts, LUMC
LUMC
Einthovenweg 20, 2333 ZC Leiden
Tarief € 920,- 

Let op: bij inschrijving gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden, inclusief de genoemde annuleringsvoorwaarden. Administratiekosten kunnen in rekening gebracht worden bij annulering.