• Startdatum:
  • 15 april 2024
  • Cursusduur:
  • 2 dagen
  • Werkzaam als:
  • AIOS, Medisch specialist

Oude titel van deze cursus "Communicatieve vaardigheden in de Klinisch Genetische Praktijk".

Introductie
In gesprekken met adviesvragers heeft een klinisch geneticus of genetisch consulent (counselor) een aantal belangrijke taken. Er moet informatie worden verzameld, onder meer over de beweegredenen van de adviesvrager(s) om erfelijkheidsadvies te vragen en over de achtergrond van de adviesvraag. Er moet informatie worden overgedragen, bijvoorbeeld over erfelijkheid en over de aandoening in kwestie. In veel gevallen moet er een uitslag worden meegedeeld na afloop van een genetisch onderzoek. Tijdens de gesprekken kunnen zowel bij de adviesvrager als bij de counselor verschillende emoties een rol spelen, waarmee rekening gehouden moet worden. Voor het uitvoeren van genoemde taken is het van belang dat de counselor voldoende kennis heeft van de communicatieve en psychologische processen die tijdens de gesprekken met adviesvragers plaatsvinden. Daarnaast is het belangrijk dat de counselor de communicatieve vaardigheden bezit om zijn/haar taken goed te kunnen vervullen.

De cursus ‘Psychologie en communicatie in de klinisch-genetische praktijk’ heeft als doel de genoemde kennis en vaardigheden van counselors in opleiding te vergroten. Communicatieve vaardigheden worden aangeleerd en geoefend, waarbij kennis over communicatieve en psychologische processen als achtergrond dient.

Opzet cursus
De cursus omvat twee dagen (inclusief overnachting), met theoretisch en praktisch onderwijs. De cursus start op maandag 15 april (volledige dag, inclusief een avondprogramma), en eindigt op dinsdag 16 april, einde middag.
Tijdens de cursus wordt gebruik gemaakt van professionele acteurs. Iedere deelnemer oefent in een rollenspelsituatie het voeren van adviesgesprekken.

Leerdoelen

  • De cursist leert communicatieve basisvaardigheden voor gespreksvoering in de klinisch genetische praktijk 
  • De cursist leert werken met een practice based model om gesprekken in de klinisch genetische praktijk te structureren en passende communicatieve strategieën te hanteren
  • De cursist leert de emoties van de adviesvrager herkennen en adequaat te reageren op deze emoties
  • De cursist krijgt inzicht in zijn/haar persoonlijke dynamiek in relatie tot de adviesvrager
  • De cursist verkrijgt basale kennis van de familiedynamiek rond erfelijke aandoeningen

Doelgroep
Deze cursus is voor arts-assistenten in opleiding tot klinisch geneticus (verplichte cursus) en genetisch consulenten, bij voorkeur in hun 2e of 3e opleidingsjaar.

De cursus wordt gegeven door dr. L.B. van der Meer, psycholoog, afdeling Klinische Genetica, LUMC

PROGRAMMA

  Maandag 15 april 2024  
09:30 Registratie en ontvangst  
10:00 Introductie en toelichting op het programma
Kennismaking
 
10:30 Theorie: Vragen stellen, parafraseren en samenvatten  
11:15 Leerdoelen  
11:30 Theorie: Exploreren
Theorie: Informeren en adviseren
 
12:30 Lunch  
13:30 Simulatie-oefeningen voorbereiden
Feedback
 
14:00 SO 1: De eerste fase van het intakegesprek
(acteurs & deelnemers 1 en 2)
 
15:05 SO 2: De eerste fase van het intakegesprek
(acteurs & deelnemers 3 en 4)
 
16:10 Pauze  
16:25 SO 3: Het vervolg van het intakegesprek
(acteurs & deelnemers 5 en 6)
 
17:30 Diner  
19:00 Communiceren over ethische dilemma's  
20:30 Einde 1e dag  

 

  Dinsdag 16 april 2024  
09:00 Theorie: Uitslagengesprek  
09:30 SO 4: Het uitslagengesprek
(acteurs & deelnemers 7 en 8)
 
10:35 Pauze  
10:55 SO 5: Het uitslagengesprek
(acteurs & deelnemers 9 en 10)
 
12:00 Film: Voorspellende test en uitslag Huntington  
12:30 Lunch  
13:30 Theorie: Omgaan met emoties  
14:15  SO 6: Omgaan met emoties
(acteurs & deelnemers 11 en 12)
 
15:20 Aanvullende oefeningen & vragen
De ervaringen van de dag & evaluatie
 
16:00 Einde cursus
Dr. L.B. van der Meer
Psycholoog, LUMC
Fletcher Wellness-Hotel Leiden
Bargelaan 180, 2333 CW LEIDEN

Fletcher Wellness-Hotel Leiden
Bargelaan 180
2333 CW Leiden

Zaal: Godfried Schalcken

 

071 8700260
Deelname 2 dagen, inclusief lunch, diner en overnachting       € 1.050,-