• Startdatum:
 • 17 april 2024
 • Cursusduur:
 • 3 dagen
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Medisch specialist

Accreditaties

 • NOV:
 • 18
 • NAPA:
 • 18
 • VRA:
 • 18

De cursus is volgboekt. Wilt u op de wachtlijst worden geplaatst? Stuur dan een e-mail aan boerhaavenascholing@lumc.nl
Er wordt contact met u opgenomen zodra er een plaats beschikbaar is.

Tot 2018 was het aanbod aan cursussen van de behandeling van spasticiteit met botulinetoxine fragmentarisch en niet gericht op het behalen en toetsen van individuele competenties. In 2017 namen de cursusaanbieders het initiatief om gezamenlijk een nieuw cursuscurriculum op te zetten. In deze ‘Post-graduate Training’ komen alle onderdelen samen die leiden tot bekwaamheid en bevoegdheid om een selectie van de meest relevante spiergroepen te behandelen conform de nieuwe richtlijnen, zowel bij volwassenen als bij kinderen. Het programma biedt, naast basale theorie, veel praktische onderdelen gericht op goal setting, muscle targeting, echotraining en snijzaalpracticum.

POBOT Trainingscurriculum
Het complete cursuscurriculum bestaat uit deze driedaagse 'Post-Graduate Basis Training' gevolgd door 3 verschillende gevorderde 'Advanced trainingen' die zijn gericht op de behandeling van complexe armproblematiek, complexe beenproblematiek, en de behandeling van kinderen. Toegang tot de advanced trainingen wordt verleend na het doorlopen van deze basis training of bij beschikking over aantoonbare ervaring.

De advanced trainingen staan gepland op:

 • POBOT Advanced Training ARM:   vrijdag 13 september 2024
 • POBOT Advanced Training BEEN: vrijdag 11 oktober 2024
 • POBOT Advanced Training KIND:  vrijdag 15 november 2024 (Vindt eens per 2 jaar plaats.) 

Opzet Post-Graduate Basis Training Spasticiteitsbehandeling
De cursus bestaat uit een combinatie van een digitale voorbereiding (e-learning), en hierop volgend 1 dag online onderwijs en 2 dagen fysiek contactonderwijs in het LUMC, Leiden, met ook een snijzaalprakticum in het LUMC op de vrijdagochtend. De voorbereiding kan de deelnemer in de weken voorafgaand aan de scholingsbijeenkomst zelfstandig doorlopen op de gewenste tijd en plaats en in het eigen tempo. In de voorbereiding wordt kennis opgedaan over de sono-anatomie en pathofysiologie van de basis-spiergroepen, waarbij risicostructuren worden meegenomen. In het on-campus gedeelte wordt deze kennis verdiept en wordt praktisch geoefend met het hanteren van de anatomie, echografie en het zelfstandig in kaart brengen van de musculoskeletale sonoanatomie van spieren en omgevingsstructuren.

Leerdoelen

 • U leert actief en genuanceerd de indicatiestelling en muscle targetting voor de behandeling van de patiënt met spasticiteit met botulinetoxine.
 • U leert nauwkeurig en functioneel actief de sono-anatomie te duiden die nodig is voor de behandeling met botulinetoxine.
 • Na deze cursus bent u bekwaam in het zelfstandig behandelen van patiënten met botulinetoxine onder echogeleide. Ten doel wordt gesteld hierin het bekwaamheidsniveau 3, gedefinieerd als bekwaam onder af te roepen supervisie op afstand en met hergebruik van het ‘just in time’ beschikbare digitale onderwijsmateriaal behandelen in de eigen praktijk en aan de hand van resterende individuele leerdoelen, uit te breiden tot bekwaamheidsniveau 4.

Aanbevolen voorbereiding
Ter voorbereiding van de Post-Graduate basistraining dient er een 'webinar echografie' en een e-learning met twee verplichte modules, inclusief toets, te worden doorlopen. Daarnaast kunt u zich voorbereiden door het volgen van de online module Muscle Premium. U haalt meer profijt uit de cursus als u beschikt over echoapparatuur.

Cursuscommissie
Deze cursus is samengesteld door:

 • Drs. Anne Marieke Dommisse
 • Dr. Judith Fleuren
 • Prof. dr. Sander Geurts
 • Dr. Philip Homburg
 • Drs. Maurits Hoonhorst
 • Dr. Wim Janssen
 • Prof. dr. Carel Meskers
 • Drs. Wojtek Polomski
 • Dr. Duco Steenbeek
 • Dr. Remco Timmermans

Met dank aan de sponsoren voor hun financiële bijdrage aan de cursus*:
* Bij aanmelding worden sponsoren ingelicht over uw deelname.

 • AbbVie
 • Merz
 • Secma
 • Ipsen

 

  PROGRAMMA
  WOENSDAG 17 APRIL 2024
Digitaal: ZOOM
08:45 Digitaal ontvangst / Inloggen
09:00 Digitale Opening
Dr. Duco Steenbeek
  OCHTENDPROGRAMMA
Voorzitter: Dr. Duco Steenbeek
09:15 Pathofysiologie van spasticiteit
Dr. Judith Fleuren
09:45 Anatomie en spierfysiologie bovenste en onderste extremiteiten
Dr. Wim Janssen
10:30 Pauze
11:00 Meten is weten? Klinimetrie en de pitfalls
Dr. Judith Fleuren
11:30 Indicatiestelling en behandelstrategie bovenste extremiteit
Prof. dr. Carel Meskers
12:00 Interactie en vragen naar aanleiding van de webinars van dr. Monique Reijnierse
12:15 Lunchpauze
  MIDDAGPROGRAMMA
Voorzitter: Wojtek Polomski
13:00 Spasticiteitsbehandeling en de rol van klinische gangbeeldanalyse
Prof. dr. Sander Geurts
14:00 Indicatiestelling en behandelstrategie onderste extremiteit
Prof.dr. Sander Geurts
14:30 Pauze
15:00 Van gangbeeldanalyse naar behandelschema kinderen
Dr. Duco Steenbeek
15:30 Introductie casuïstiek muscle targeting
Prof. dr. Carel Meskers, drs. Anne Marieke Dommisse
15.45 Break-out rooms muscle targeting
Dr. Duco Steenbeek, prof. dr. Carel Meskers, drs. Anne Marieke Dommisse
16.15 Plenaire terugkoppeling naar aanleiding van de break-out rooms
Drs. Wojtek Polomski
17:00 Afsluiting dag 1. 
Dr. Duco Steenbeek
   
  DONDERDAG 18 APRIL 2024
Fysiek contactonderwijs: LUMC, CZ-4
09:00 Ontvangst en registratie (Paleijhs 1e verdieping/ CZ-4, LUMC)
09:30 Interactieve training echografie bovenste extremiteiten
Drs. Anne Marieke Dommisse, dr. Judith Fleuren, drs. Wojtek Polomski, dr. Duco Steenbeek, dr. Remco Timmermans en prof. dr. Sander Geurts. Supervisie: Dr. M. Reijnierse
  Getraind wordt met gezonde proefpersonen en op elkaar in zes stations met verschillende echoapparatuur. Wisselen van proefpersoon maakt de onderlinge verschillen in sono-anatomie duidelijk en diverse apparatuur wordt eigen gemaakt. De e-learning sonoanatomie is hier de leidraad.
12:15 Lunchpauze
13:15 Interactieve training echografie onderste extremiteiten
Drs. Anne Marieke Dommisse, dr. Judith Fleuren, drs. Wojtek Polomski, dr. Duco Steenbeek, dr. Remco Timmermans en prof. dr. Sander Geurts. Supervisie: Dr. M. Reijnierse
  Opnieuw wordt getraind met gezonde proefpersonen. De ervaringen worden afgewisseld met beeldmateriaal van het echogeleid aanprikken.
16:00 Bijzondere echobeelden van de morfologie van de spieren, tonus  en omliggende structuren
Drs. Wojtek Polomski
16:30 Afsluiting dag 2. Bespreking inhoud dag 3
18:00 Diner
  VRIJDAG 19 APRIL 2024
Fysiek contactonderwijs: LUMC, CZ-4 en obductieruimte
08:15 Ontvangst en registratie (Paleijhs 1e verdieping/ CZ-4, LUMC) 
We verzamelen hier om vervolgens met de groep naar de obductieruimte te gaan.
08:30 Snijzaalprakticum - Anatomie skeletspieren in arm en been
Drs. Anne Marieke Dommisse, dr. Judith Fleuren, dr. Wim Janssen, drs. Wojtek Polomski, dr. Duco Steenbeek, dr. Remco Timmermans en prof. dr. Sander Geurts.
10:30 Pauze 
11:00 Start interactieve training echografie met patiënten
Drs. Anne Marieke Dommisse, dr. Judith Fleuren, drs. Wojtek Polomski, dr. Duco Steenbeek, dr. Remco Timmermans en prof. dr. Sander Geurts. Supervisie: Dr. M. Reijnierse
12:00 Lunchpauze 
  MIDDAGPROGRAMMA
Voorzitter: Dr. Duco Steenbeek
13:00 Vervolg interactieve training echografie met patiënten
Drs. Anne Marieke Dommisse, dr. Judith Fleuren, drs. Wojtek Polomski, dr. Duco Steenbeek, dr. Remco Timmermans en prof. dr. Sander Geurts. Supervisie: Dr. M. Reijnierse
  Er wordt getraind met patiënten aan de hand van de goal setting en muscle targeting. Er wordt niet geïnjecteerd. De focus ligt op de afwijkende anatomie.
15:00 Pauze
15:15 Vaardighedentoets sono-anatomie bij de patiënten
16:00 Evaluatie, afsluiting van de POBOT Post-graduate Basis Training met take-home messages en inleiding POBOT advanced cursussen
16:30 Einde training
Drs. A.M.V. Dommisse
Revalidatiearts, Stichting Isala Klinieken
Dr. J.F.M. Fleuren
Revalidatiearts, Roessingh
Prof.dr. A.C.H. Geurts
Revalidatiearts, RadboudUMC
Dr. W.G.M. Janssen
Revalidatiearts, Erasmus MC
Prof. dr. C.G.M. Meskers
Revalidatiearts, Amsterdam UMC
Drs. W.P. Polomski
Revalidatiearts (gepensioneerd)
Dr. M. Reijnierse
Radioloog, LUMC
Dr. D. Steenbeek
Kinderrevalidatiearts, Adelante
Drs. R.G.M. Timmermans
Revalidatiearts, Rijndam
LUMC
Albinusdreef 2, 2333 ZA Leiden

Dag 1: ONLINE
Dag 2&3: LUMC, Leiden
Parkeren en bereikbaarheid LUMC

Deelname regulier         € 895,-
Kortingstarief AIOS € 650,- (€ 245,- korting)

Let op: bij inschrijving gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden, inclusief de genoemde annuleringsvoorwaarden. Administratiekosten kunnen in rekening gebracht worden bij annulering.