• Startdatum:
 • 13 januari 2023
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • Medisch specialist

Accreditaties

 • ABAN:
 • 8
 • NAPA:
 • 8

Competentiegericht onderwijs Bachelor Geneeskunde

Beschrijving:
Recidiverende ééndaagse scholing, verdeeld over twee ochtenden: vrijdag 9 september 2022 en vrijdag 13 januari 2023
Frequentie 1/jaar.
U schrijft zich in voor een lijn specifiek deel (LBV of LSGL) en diverse workshops.

Inschrijving voor vrijdag 9 september 2022 is niet meer mogelijk.

Cursus voor docentcoaches
In het kader van professionalisering van docenten  wordt er een unieke cursus aangeboden. De cursus sluit goed aan bij het vernieuwde onderwijs van de studie Geneeskunde dat andere eisen aan docenten stelt (raamplan 2020). De lijndocenten zijn tegenwoordig procesbegeleider en coach naast hun rol als docent op competenties zoals klinisch redneren, anamnese en lichamelijk onderzoek, communicatie, samenwerken, leiderschap en gezondheidsbevordering  en professioneel gedrag. De cursus is bedoeld voor de (beoogde) docentcoaches Lijn Beroepsvorming (LBV), docenten klinisch redeneren consultvoering (KRCV) LBV en docenten Lijn Samenwerking-Gezondheidsbevordering-Leiderschap (LSGL) bij de Bachelor Geneeskunde. Bij de opzet van de cursus wordt concreet ingegaan op de wensen van de doelgroep. Het kost twee dagdelen om de cursus te volgen, maar het levert in de praktijk tijdwinst op voor het hele jaar! De cursus is voor de docentcoaches LBV, KRCV-docenten en docenten LSGL gratis. De cursus wordt jaarlijks gegeven zodat het ook mogelijk is om alle onderwerpen te volgen. De cursus wordt live gegeven. Het eerste dagdeel gaat met name over de opbouw van het lijnonderwijs en over het begeleiden van studenten (zie hiervoor de informatie over de workshops). In het tweede deel wordt er aandacht gegeven aan het beoordelen van studenten via het gebruik van rubrics en het examineren van competenties en de inzet van gesprektechnieken. Plenair wordt er stil gestaan bij de onderwijskundige principes en methoden zoals SRL, en bij de vraag hoe handelen in geval van studenten met problemen zoals studieachterstand, afname aan motivatie of onprofessioneel gedrag.

Inhoud cursus
Tijdens deze training wordt gewerkt aan de competenties die nodig zijn voor het vervullen van de verschillende rollen behorende bij de functie docentcoach en docent lijnonderwijs: docentcoach, lijndocent, coach en beoordelaar.
Daarnaast wordt er stil gestaan bij de onderwijskundige principes en methoden zoals SRL, en bij de vraag hoe handelen in geval van studenten met problemen zoals studieachterstand, afname aan motivatie of onprofessioneel gedrag.

Thema's
Professioneel gedrag, zelfregulerend leren, persoonlijk leiderschap, studievaardigheden, weerbaarheid/welzijn, reflectiegesprekken en peerfeedback, algemene feedback regels, persoonlijk ontwikkelingsplan, motiveren van studenten, motiverende gesprekstechnieken, consultvoering, gebruik van rubrics, eindtermen consultvoering en lichamelijk onderzoek, eindtermen klinisch redeneren, beoordeling en toetsing van competenties, monitoren van onprofessioneel gedrag, toolkit bij studenten met probleemgedrag en inclusief onderwijs.

Workshops
U kunt zich voor beide cursusdagen inschrijven voor een workshop en een inwerksessie. Afhankelijk van het aantal aanmeldingen zal de definitieve indeling plaatsvinden en ook kunnen er eventuele kleine aanpassingen in het programma aangebracht worden.

Leerdoelen
Na het succesvol afronden van deze cursus:

 1. Bent u in staat in uw rol als docentcoach LBV, docent LSGL, docent klinisch redeneren consultvoering LBV goed te omschrijven, met in achtneming van de onderlinge samenhangen tussen de onderwijslijnen en met overig onderwijs studie Geneeskunde.
 2. Bent u in staat de afwisselende modellen en/of methodes te gebruiken in het begeleiden van studenten.
 3. Bent u in staat studenten te begeleiden bij het spelen van rollen, oefenen van vaardigheden communicatie, consultvoering, lichamelijk onderzoek, geven van presentaties of uitvoeren van groepsopdrachten.
 4. U bent u in staat op de gestandaardiseerde manier de voor u relevante competenties te beoordelen en van rijke narratieve feedback te voorzien.
 5. U bent in staat de studenten met problemen vroegtijdig te herkennen en de juiste hulpmiddelen in te schakelen.
 6. U bent in staat de overige betrokken lijndocent(en)(coaches), mentoren en studentassistenten te benaderen om over de studenten met problemen te overleggen.
 7. U heeft uw eigen ervaren knelpunten bij het begeleiden van studenten in kaart en onder woorden gebracht en SMART leerdoelen geformuleerd.

Doelgroep
Deze cursus is specifiek bestemd voor docentcoaches LBV, docenten KRCV LBV en docenten LSGL van de bacheloropleiding GNK van het LUMC.

Cursuscommissie

 • mw. dr. A.M. (Ania) Oleksik, LUMC, Interne Ouderengeneeskunde
 • mw. drs. J. (Jolanda) Mol, LUMC,OEC
 • dhr. dr. J.A. (Jeroen) de Wilde, LUMC, PHEG
 • mw. dr. V. (Vera) Nierkens, LUMC, PHEG
 • mw. drs. C.E. (Caroline) Serlie, LUMC, OE

Dag 1: vrijdag 9 september 2022

In de bijlage treft u de uitgebreide beschrijving van het plenaire programma en de workshops aan voor vrijdag 9 september 2022.

08:30 Registratie en ontvangst
09:00 Welkom 
Voor de details en de voorbereiding zie de bijlage. 
09:30 Rol docentcoach, LSGL- en KRCV docent
Voor de details en de voorbereiding zie de bijlage.
10:00 Overstappen naar de trainingsruimtes
10:10 Workshop Serie 1: Ronde 1
Voor de details en de voorbereiding zie de bijlage.
 

1. Inwerksessie LBV1, DC's Jaar 1 en mentoren

2. Inwerksessie LSGL 1-2-3, docenten LSGL (jaar 1, 2 en 3)

3. Workshop Reflectie, LBV2 en 3 docenten

4. Workshop Feedback, LBV2 en docenten

11:40 Overstappen naar de trainingsruimtes
12:00 Workshop Serie 1: Ronde 2
Voor de details en de voorbereiding zie de bijlage.
 

1. Workshop Reflectie, LBV1 en LSGL docenten (jaar 1, 2 en 3) 

2. Workshop Feedback, LBV1, LSGL docenten

3. Inwerksessie LBV2, DC's Jaar 2 en docenten KRCV

4. Inwerksessie LBV3, DC's Jaar 3 en studenten-assistenten

13:30 Einde programma

Dag 2: vrijdag 13 januari 2023

In de bijlage treft u de uitgebreide beschrijving van het plenaire programma en de workshops aan voor vrijdag 13 januari 2023.

08:30 Registratie en ontvangst
09:00 Workshop Serie 2
 

1. Gebruik Rubric
DC Jaar 1 t/m 3, docenten KRCV/LSGL

2. Onderwijzen en beoordelen consultvoering en klinisch redeneren
DC Jaar 1 t/m 3, docenten KRCV

3. Motiverende gesprekstechnieken
DC Jaar 1 t/m 3, docenten KRCV/LSGL

4. Voeren van reflectiegesprekken, LBV2 en 3 docenten

11:00 Overstappen naar de trainingsruimtes
11:15 Workshop Serie 3
 

1. Gebruik Rubric
DC Jaar 1 t/m 3, docenten KRCV/LSGL

2. Feedback geven en ontvangen, LBV2 en docenten

3. Motiverende gesprekstechnieken
DC Jaar 1 t/m 3, docenten KRCV/LSGL

4. Intervisie: uitleg gestructureerde gesprekstechniek; oefenen met zelf ingebrachte onderwerpen
DC Jaar 1/m 3, docenten KRCV/LSGL

13:15 Optioneel: Specifieke docentinstructie
13:30 Einde programma
Drs. E.G.M. Adelmeijer
Onderwijskundig adviseur, LUMC
Drs. J. Ben Meftah
Leids Universitair Medisch Centrum (LUMC)
Drs. I. de Boer
A.D. Hofstede
Dr. V.A.L. Huurman
Drs. J. Mol
Adviseur onderwijs, LUMC
S.P. Muller
Huisarts-docent, PHEG, LUMC
Dr. V. Nierkens
Drs. A.F. Norbart
Onderwijskundig adviseur, LUMC
Dr. A.M. Oleksik
Mr. S.E.L. Reckman
Drs. C.E. Serlie
Senior Lecturer Medische Communicatie & Psychologie
Dr. J.A. de Wilde
LUMC
,

Gebouw: gebouw 1
Zaal: collegezaal 4

Parkeren en bereikbaarheid LUMC

Deze cursus is gratis voor docentcoaches LBV, docenten KRCV LBV en docenten LSGL van de bacheloropleiding GNK van het LUMC.

Maak hier uw keuze

Inschrijven niet mogelijk
Neem contact op
Vooraankondiging, inschrijven nog niet mogelijk

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven