• Startdatum:
 • 14 april 2023
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • Basisarts/ ANIOS, Manager, AIOS, Paramedicus/ Medisch ondersteuner, Medisch specialist, PhD, Anders

Accreditaties

 • K&J/OG:
 • Aangevraagd
 • NVvP:
 • 3
 • SKJ:
 • Aangevraagd

Symposium Complexe problematiek ontrafelen…
        …met behulp van praktijkgericht onderzoek

De kinder- en jeugdpsychiatrie is volop in ontwikkeling. We krijgen steeds meer zicht op de complexiteit van de problemen van jeugdigen en gezinnen, ons hulpverleningssysteem en de maatschappij. Door het doen van praktijkgericht onderzoek willen we de zorg verbeteren voor gezinnen met kinderen met meervoudige, elkaar beïnvloedende en langdurige psychische problemen. 

Dat kunnen we niet alleen!

Daarom slaan onderzoekers, ervaringsdeskundigen, praktijkprofessionals en beleidsmakers de handen ineen. Om samen complexe problemen te ontrafelen en te zorgen voor een hoopvolle toekomst voor jeugdigen en hun gezinnen. 

Doe je mee? Tijdens het symposium van LUMC Curium word je uitgedaagd om mee te denken over belangrijke thema’s die spelen binnen LUMC Curium, zoals: de inzet van ervaringsdeskundigheid, gezinsgericht werken, dwangbehandeling bij anorexia nervosa, diagnostiek bij complexe problematiek, integraal werken en het evalueren van behandelingen

Ben jij erbij? Schrijf je dan nu in.

Doelgroepen

 • (kinder- en jeugd)psychiaters;
 • (basis, GZ- en klinisch) psychologen;
 • (basis) orthopedagogen (-generalist);
 • (socio)therapeuten;
 • artsen in opleiding;
 • physician assistants;
 • PhD’s en onderzoekers;
 • managers en beleidsmakers jeugdzorg (regio Leiden; Holland Rijnland, Haaglanden en Midden Holland);
 • ervaringsdeskundigen jeugdzorg;
 • andere praktijkprofessionals met affiniteit/werkzaam in de kinder- en jeugdpsychiatrie.

Workshops
U gaat deze middag in kleine groepen uiteen voor de workshops. U kunt in het inschrijfproces per workshopronde uw 1e en 2e voorkeur opgeven. Wij proberen bij de groepsindelingen zoveel mogelijk rekening te houden met uw voorkeuren.
De beschrijvingen van de workshops vindt u onder het tabblad 'Programma'. 

CONCEPTPROGRAMMA

12:45 Registratie en ontvangst
  Voorzitter: Rianne de Soet, MSc
13:15 Opening
Prof. dr. Robert Vermeiren
13:30 Het narratief van ‘Complex’ vanuit verschillende perspectieven
Nationale Jeugdraad (NJR) o.l.v. dr. Laura Nooteboom en dr. Jacintha Tieskens
14:15 Wisseltijd
14:25 Workshop ronde 1 (workshop 1 t/m 3, volgens indeling)
15:15 Theepauze / wisseltijd
15:35 Workshop ronde 2 (workshop 4 t/m 6, volgens indeling)
16:25 Wisseltijd
16:35 Plenaire afsluiting
Terugkoppeling 'Opbrengsten van de dag': dr. Branko van Hulst en dr. Cyril Boonmann
Afsluitend: prof. dr. Robert Vermeiren
17:00 Afsluitende netwerkborrel
18:00 Einde borrel

Workshops
U gaat deze middag in kleine groepen uiteen voor de workshops. U kunt in het inschrijfproces per workshop ronde uw 1e en 2e voorkeur opgeven. Wij proberen bij de groepsindelingen zoveel mogelijk rekening te houden met uw voorkeuren.

WORKSHOP RONDE 1

Workshop 1: De inzet van diverse ervaringsdeskundigen in de KJP
In deze interactieve workshop gaan we met elkaar in gesprek over veel voorkomende dilemma's, kansen en richtlijnen voor de inzet van ervaringsdeskundige jongeren, ouders en professionals. Dit doen we aan de hand van 'snelkookpannen', waarin we in korte tijd samen tot een werkend 'recept' voor de inzet van ervaringsdeskundigheid moeten komen. 
Sprekers: Carolijn de Beer, Charlotte Bijkerk, Tes Mijnders, Nanda Jansen en ervaringsdeskundigen Martin de Vreugd, Juliette Groenendijk, Desiree van Tilburg en Kaylee van Tilburg 
Workshop 2: Dwangbehandeling bij Anorexia Nervosa
Gedwongen behandeling voor jongeren met anorexia nervosa is ingrijpend en traumatisch voor alle betrokkenen. Natuurlijk wil niemand dat dwangbehandeling wordt ingezet, maar hoe voorkom je dat iemand zó vastloopt dat je niet anders meer kan? En wat als het niet te voorkomen is, kan een dwangvoeding dan ook zonder dat het traumatisch is?  In deze workshop gaan we in op deze vragen vanuit verschillende perspectieven.
Sprekers: Tim Offringa, Lucas Korthals Altes, Evelien Griekspoor en ervaringsdeskundige Carlijn van Hoek
Workshop 3: Samenwerking tussen de wijkteams en de SGGZ: verslimmen en versnellen
Efficiënte samenwerking tussen professionals uit wijkteams en de specialistische GGZ. Het is zó belangrijk, maar ook ingewikkeld. Denk aan gezamenlijke besluitvorming, goed gebruik maken van elkaars expertise, en tijdig op- en afschalen. In deze workshop zoeken we naar goede voorbeelden in de samenwerking, en hoe we deze slim en snel toe kunnen passen. 
Sprekers: Laura Nooteboom, Antoinette de Jong, Eline Heek, Laura Veerman, Anne Marie Barnhoorn en ervaringsdeskundige Christine Tolenaar

WORKSHOP RONDE 2

Workshop 4: Systeemgericht werken voor teams op klinische afdelingen voor adolescenten in de kinder- en jeugdpsychiatrie
Natuurlijk betrek je ouders bij een opname van hun kind, maar hoe integreer je dit optimaal in de behandeling?  In deze workshop krijg je handvaten om het systeemgericht werken met jouw team te versterken.  
Sprekers: Bertine Zech, Anne Krabbendam, Nina de Baat en Sandra van der Hoeven
Workshop 5: Complex? En dan?
Jongeren met ernstige en langdurige psychische problematiek worden vaak omschreven als complex. Wie zijn deze jongeren en wat maakt dat zij vastlopen in behandeling? We gaan in deze workshop creatief aan de slag met dit ‘veelkoppig monster’ door de complexiteit te ontrafelen en doen wat werkt!
Sprekers: Rianne de Soet, Chanel Bansema, Branko van Hulst en ervaringsdeskundige Noortje van Ballegooij
Workhop 6: DREAMS: Zorgdata in de kinder- en jeugdpsychiatrie benutten in praktijk, onderzoek en beleid
Wie zijn de kinderen, jongeren en hun gezinnen die hulp krijgen binnen de kinder- en jeugdpsychiatrie? Welke behandeling werkt bij wie en bij wie werkt behandeling niet? Door het combineren en harmoniseren van gegevens die verzameld worden in het kader van de zorg bij de verschillende DREAMS instellingen proberen we hier een antwoord op te vinden. Help jij mee onze eerste bevindingen te duiden vanuit jouw perspectief?
Sprekers: Jacintha Tieskens, Emma Broek, Tinca Polderman, Lian Nijland en Monique Verbout
N.K. de Baat
Sociotherapeut, LUMC Curium
N. van Ballegooij
Ervaringsdeskundige, Nationale Jeugdraad (NJR)
Drs. C.H. Bansema
Drs. M.A. Barnhoorn
Drs. C.R.M. de Beer
C.A. Bijkerk
Dr. C. Boonmann (1)
Senior onderzoeker, LUMC Curium
Drs. E.M. Broek
Mr. E.M. Griekspoor
J. Groenendijk
Drs. H.C. Heek
C.R.M. van Hoek
S.A. van der Hoeven
Sociotherapeut, LUMC Curium
Dr. B.M. van Hulst
Kinder- en jeugdpsychiater / senior onderzoeker, LUMC Curium
N.J. Jansen
Kinder- en jeugdpsychiater, LUMC Curium
Drs. A.J. de Jong
Drs. P.M.L. Korthals Altes
Dr. A.A. Krabbendam
Kinder- en jeugdpsychiater / senior onderzoeker, LUMC Curium / Hogeschool Leiden
T. Mijnders
GZ-psycholoog / klinisch psycholoog i.o., LUMC CUrium
Dr. L. Nijland
Klinisch psycholoog / senior onderzoeker, LUMC Curium
Dr. L.A. Nooteboom (1)
Drs. T.M. Offringa
Dr. T.J.C. Polderman
Onderzoeker, Dutch REsearch in child and Adolescent Mental health (DREAMS), Accare, LUMC Curium, Karakter, Levvel
Drs. R. de Soet
Dr. J.M. Tieskens
D.P.D. Van Tilburg
Ervaringsdeskundige ouderperspectief
K. van Tilburg
Ervaringsdeskundige, Nationale Jeugdraad (NJR)
C. Tolenaar
Ervaringsdeskundige ouderperspectief, Leernetwerk Kwetsbare Gezinnen
L.C.M. Veerman
M.M.C. Verbout
Klinisch psycholoog, LUMC Curium
Prof. Dr. R.R.J.M. Vermeiren
Kinder- en jeugdpsychiater, LUMC Curium
M. de Vreugd (1)
Ervaringsdeskundige
Drs. B. Zech
Ontwikkelingspsycholoog / docentonderzoeker, Hogeschool Leiden / LUMC Curium
LUMC
Hippocratespad 21, 2333 ZD Leiden

Gebouw: gebouw 3 (Onderwijsgebouw)
Zaal: collegezaal 6 (Buruma-zaal)

Parkeren en bereikbaarheid LUMC

Deelname is kosteloos

Maak hier uw keuze

Inschrijven niet mogelijk
Neem contact op
Vooraankondiging, inschrijven nog niet mogelijk

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven