• Startdatum:
  • 10 maart 2023
  • Cursusduur:
  • 5 dagen
  • Werkzaam als:
  • Medisch specialist, Anders

Accreditaties

  • ABAN:
  • 30

Zorginstanties moeten goede en verantwoorde zorg leveren. Het is daarom belangrijk dat relevante wetgeving wordt toegepast in verschillende interne regels en processen. In het onlangs gepubliceerde Integraal Zorgakkoord wordt benadrukt dat om zorg die nodig is blijvend te kunnen garanderen, samenwerking met andere instanties binnen de bestaande wet- en regelgeving noodzakelijk is. Een goede Compliance Officer stuurt aan op een open bedrijfscultuur en kan voorkomen er dat misstanden in de zorg plaatsvinden. Wilt u van grote waarde zijn voor uw zorginstelling? Schrijf u dan in voor onze opleiding tot Compliance Officer.

Rol Compliance Officer
Externe toezichthouders kunnen hard optreden wanneer er misstanden in de zorg plaatsvinden. Misstanden worden bovendien vaak breed uitgemeten in de media. Als Compliance Officer zorgt u dat het compliance programma van uw zorginstelling up to date is en blijft. Tijdens de opleiding krijgt u een goed beeld van alle relevante zorgwetgeving en aanverwante rechtsgebieden.

Maak zelf een compliance programma
Tijdens de opleiding gaat u aan de slag met het opstellen en actualiseren van het compliance- programma van uw eigen instelling. U doet hierdoor de nodige vakbekwaamheid op en daarnaast beschikt uw zorginstelling straks over een aanzet voor een sterk compliance programma. Andere belangrijke vaardigheden die u tijdens de opleiding opdoet zijn netwerken en het reflecteren van uw eigen programma.

Doelgroep

  • Managers, concerncontrollers, bestuurssecretarissen, juristen en (andere) werknemers van zorgaanbieders die zich wensen te verdiepen in compliance en compliance officer in de zorg willen worden
  • Opleidingsniveau HBO en WO.

Geaccrediteerd, gecertificeerd, gediplomeerd
De opleiding 'Registeropleiding Compliance Officer in de zorg’ is geaccrediteerd door de Stichting Compliance in de Zorg. De ABAN accreditatie is toegekend. Door het volgen van deze opleiding kunnen 30 accreditatiepunten (ABAN) worden behaald. Het diploma van deze opleiding samen met een Verklaring Omtrent Gedrag (VOG) kwalificeert voor inschrijving in het register voor Compliance Officers in de Zorg. Het diploma kan worden behaald bij een voldoende beoordeling van het door de deelnemer opgestelde indicatief Compliance plan en bij een aanwezigheid van de deelnemer van minimaal 70 procent bij de opleidingsdagen.

Cursusleider
Prof. mr. dr. Wilco Oostwouder, eigenaar/directeur Meer Kennis, advocaat bij Loyens & Loeff en van 2002 tot 2021 hoogleraar Bedrijfsfinancieel Recht aan de Universiteit Utrecht

Coördinator praktijk
Mr. Tessa van den Ende advocaat en partner Zorg bij Nysingh advocaten en notarissen (hierna: Nysingh)

Docenten
Docenten uit de praktijk (waaronder leden van het zorgteam van Nysingh) en de academische wereld (waaronder hoogleraren van diverse universiteiten waaronder de Universiteit Leiden) maken hun opwachting. De opleiding wordt gezamenlijk georganiseerd door de onderwijsinstelling Meer Kennis en Boerhaave Nascholing van het LUMC.

Locatie
Utrecht (zie tabblad 'Locatie' voor adresgegevens)

Cursusdata
De definitieve cursusdata zijn 10 maart, 17 maart, 31 maart, 21 april en 19 mei 2023. 

Overig
- Meer Kennis is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Amsterdam onder nummer 57448094 en tevens in het CRKBO-register (onder de naam “W.J. Oostwouder”).
- Deze opleiding wordt niet beoordeeld door de Boerhaave Commissie. 

Reacties op voorgaande cursussen

"De registeropleiding compliance officer in de zorg gaf mij als deelnemer op integrale wijze inzicht. Het gaat daarbij om de hele range van compliancethema's van de zorg: van mededinging en privacy, correct declareren en fiscaliteit tot aan kwaliteit en veiligheid" Mireille Pluijgers, arts np, MSc.

"Nooit eerder over compliance officer in de zorg gehoord, totdat ik er bij toeval over las, de opleiding besloot te gaan volgen en nu met volle tevredenheid terugkijk op een geslaagde opleiding die mijn kennis over compliance, in mijn geval in de gehandicaptenzorg, absoluut heeft verrijkt!’’ Trudy Janson, bestuurssecretaris/beleidsmedewerker.

10 maart 2023 Governance, compliance en financiering
17 maart 2023 Nut en noodzaak van een Compliance Officer en een complianceplan
31 maart 2023 Privacy en Kwaliteit en veiligheid
21 april 2023 Ethiek, Marktwerking en Digitalisering
19 mei 2023 Arbeidsrecht, Reputatiemanagement & Risicomanagement
,

Congresgebouw De Vereeniging

Jan van Scorel zaal

Mariaplaats 14

3511 LJ te Utrecht.

 

Voor deze opleiding geldt een deelnemerstarief van € 3.565,- voor de gehele opleiding (5 dagen). Als u voor  1 februari 2023 inschrijft, dan ontvangt u 10% korting en betaalt u € 3.208,50!

Gehele opleiding, normaal tarief  € 3.565,-


Let op: deze nascholingsbijeenkomst wordt georganiseerd op een externe locatie in de regio Utrecht. Toegang tot de bijeenkomst is enkel mogelijk met een geldig coronatoegangsbewijs. Lees de berichtgeving op onze website voor meer informatie over het coronatoegangsbewijs.

De Algemene Voorwaarden van Boerhaave Nascholing (LUMC) zijn op de Registeropleiding Compliance in de Zorg van toepassing. In aanvulling daarop is voor de uitvoering van deze opleiding de klachtenregeling van Meer Kennis op van toepassing, waarvoor wordt verwezen naar www.meerkennis.nl.

Maak hier uw keuze

* Er dient 1 onderdeel gekozen te worden
Inschrijven niet mogelijk
Neem contact op
Vooraankondiging, inschrijven nog niet mogelijk

Er wordt gecontroleerd of het mogelijk is om in te schrijven