• Startdatum:
 • 5 oktober 2023
 • Cursusduur:
 • 1 dagdeel
 • Werkzaam als:
 • AIOS, Huisarts, Paramedicus/ Medisch ondersteuner, Medisch specialist

Accreditaties

 • K&J/OG:
 • 2
 • ABC 1:
 • 2
 • NAPA:
 • 2
 • NVvP:
 • 2

Over de mentale sores van onze jeugd

De stijging van het aantal psychische aandoeningen bij jongeren haalt met zekere regelmaat de kranten. Er is een toename zichtbaar in depressie, angst, suïcidaliteit, eetstoornissen en automutilatie. Met name tieners worden geraakt, en dan vooral meisjes. Wat is er aan de hand? En hoe moeten we dit verklaren?

In deze Van Krevelenlezing gaan we in op bevindingen uit verschillende onderzoeken en vervolgens zullen we hier op reflecteren. Hiertoe hebben we een panel van jongeren met en zonder GGZ-geschiedenis uitgenodigd. Het belooft een interactief geheel te worden.

Deze Van Krevelenlezing wordt digitaal aangeboden. Wilt u graag bij de lezing aanwezig zijn? U kunt zich aanmelden via de inschrijfknop.

Van Krevelenlezingen
Boerhaave Nascholing is in 2018 met de Van Krevelenlezingen gestart. Elk jaar organiseren we drie tot vier lezingen waarvoor wij u van harte uitnodigen. Deze cyclus is een samenwerking van LUMC Curium, LUMC, Youz en GGZ Rivierduinen. Doel van de nascholingen is om vanuit de GGZ de kennis en ervaring die relevant is voor het gehele jeugdveld, in een interactieve bijeenkomst te delen.

Dr. Dirk Arnold van Krevelen
In het begin van de 20e eeuw introduceren Hans Asperger en Leo Kanner in Nederland de term autisme. In 1952 publiceert kinderpsychiater Dirk Arnold van Krevelen het artikel ‘Een geval van Early Infantile Autism' in het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. In de jaren daarna verwerft hij vooral veel bekendheid in het buitenland. Van Krevelen organiseert internationale congressen over de kinderpsychiatrie en schrijft meerdere leerboeken. Zijn opvattingen over autisme en daaraan verwante stoornissen kunnen nog steeds als visionair omschreven worden.

Na de Tweede Wereldoorlog begint Van Krevelen in Den Haag een psychiatrische praktijk en is hij korte tijd waarnemend hoofd van de sectie Geestelijke Gezondheid van de Militair Geneeskundige Dienst. Van 1953 tot 1955 is hij hoofd van de Jeugdpsychiatrische Dienst in Rotterdam. In 1950 wordt Van Krevelen privaatdocent en in 1956 wordt hij benoemd tot lector Kinderpsychiatrie aan de Universiteit Leiden. Vanaf 1955 tot 1972 is hij tevens geneesheer-directeur van de Paedologische Kliniek Curium in Oegstgeest, het huidige LUMC Curium.

Accreditatie
Omdat deze Van Krevelen online wordt aangeboden gelden er aangescherpte accreditatieregels. Van belang om te weten is, dat u de accreditatiepunten voor deze Van Krevelenlezing alleen ontvangt, wanneer u de natoets met goed gevolg heeft afgerond. Met ‘met goed gevolg’ wordt bedoeld dat deze als behaald worden aangemerkt indien 70% van de antwoorden correct gegeven wordt. 

Doelgroepen
Kinder- en jeugdpsychiaters, kinder- en jeugdpsychologen, hulpverleners jeugd, wijkteams, beleidsmedewerkers, Cardea, AW Jeugd-betrokkenen, huisartsen, artsen voor verstandelijk gehandicapten, JGZ-professionals, POH’s GGZ, physician assistants en andere geïnteresseerde professionals.

Organiserend comité
Het programma van deze Van Krevelenlezing is samengesteld door:

 • Prof. dr. E.F. (Eric) van Furth, klinisch psycholoog / directeur, Rivierduinen Eetstoornissen Ursula, Leiden
 • Dr. B.M. (Branko) van Hulst, kinder- en jeugdpsychiater, Curium-LUMC
 • Dr. C.T. (Charissa) Jagt, kinder- en jeugdpsychiater, Youz FACT, Zoetermeer
 • Dr. M.C. (Marianne) Kasius, kinder- en jeugdpsychiater, De Banjaard Youz, Den Haag
 • Prof. dr. R.R.J.M. (Robert) Vermeiren, kinder- en jeugdpsychiater, Curium-LUMC

CONCEPTPROGRAMMA

15:30 Registratie en ontvangst (online)
16:00 Opening en inleiding
Prof. dr. Robert Vermeiren en dr. Branko van Hulst
  Voorzitter: prof. dr. Robert Vermeiren en dr. Branko van Hulst
Jongerenpanel: Rebekka van Beek, Anna van Doorn, Bas Hovius en Kaylee van Tilburg 
16:05 Introductie jongerenpanel
16:10 Voordracht gedichten
Bas Hovius
16:20 Jong na corona: de mentale gezondheid van jongeren in Nederland
Prof. dr. Gonneke Stevens
16:45 Reactie jongerenpanel
17:10 Psychische problemen bij jongeren in de GGZ
Dr. Malindi van der Mheen
17:30 Algemene discussie ‘Waarom heeft corona zo’n enorme impact gehad op de jongeren en waarom houdt de problematiek aan?’
17:50 Voordracht gedichten
Bas Hovius
17:55 Dankwoord en afsluiting
Prof. dr. Robert Vermeiren en dr. Branko van Hulst
18:00 Einde programma
C.R.M. van Beek
A. van Doorn
B. Hovius
Ervaringsdeskundige
Dr. M. van der Mheen
Onderzoeker, Levvel / Amsterdam UMC
Prof. dr. G.W.J.M. Stevens
hoogleraar Adolescent Health and Wellbeing, Universiteit Utrecht
K. van Tilburg
Ervaringsdeskundige, Nationale Jeugdraad (NJR)
ONLINE
,


Deze Van Krevelenlezing wordt volledig digitaal aangeboden.

Deelname: € 25,-

Vanaf 2023 wordt er voor deelname aan een Van Krevelenlezing een deelnemersprijs van € 25,- in rekening gebracht.

De Van Krevelingenlezingen worden vanaf heden niet meer opgenomen vanwege privacy-overwegingen. De mogelijkheid om de Van Krevelenlezingen terug te kijken komt daardoor te vervallen.

Let op: bij inschrijving gaat u akkoord met onze Algemene Voorwaarden, inclusief de genoemde annuleringsvoorwaarden. Administratiekosten kunnen in rekening gebracht worden bij annulering.